Skip to main content

Full text of "Union Government, Weekly, 2017-01-28, Part I-Section 4, Ref. 434 GI/2016"

See other formats


7T. ^T-(^T)-04/0007/2003—05 


REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05 


?Thc (Baxette of ^nclta 


^ Rfe/ WEEKLY 


_ PUBLISHED BY AUTHORITY _ 

W 4] f^ft, VT^cfK, WTWt 28—'3, 2017 (WET 8, 1938) 

No. 4] _ NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28—FEBRUARY 3, 2017 (MAGHA 8,1938) _ 

'‘TFT 3 f*FT -^5 Weft t fWTCT % 3RR 

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation) 

W] I—"WIT 4 
[PART I—SECTION 4] 

[7^T W wrt tit WWKt STWlf tit ft^fcRPff, -q^rfeRf ^ ffftf 3TTf^ ^ 3Tf«RJWTnt] 

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by 

the Ministry of Defence] 


7§tt Hdid-4 

d "i fteeff, ftdTlfF 28 uldA 2017 

Tarr (wr utt) 

77. 18, f^TRT7 15 fA^sR 2016—3TRcT #T TT^CTfrT 3lA 3l3dP+ 3-4RV1+ T^FTT 01 3RTT7T, 2016 7f 
[if <t-<H k) ksl d f^Atc! cfKcl I? ■" 

3i 3 ci T°3 °e> ^tot ^)<rii u.fr.Tfr. 

d>c)Rlc1 chl<: 

3TTf 7fr-34760fr cf.3W. dfPT SfTRfr, 3T.ft.7f.3f., ft.7f.3f., chdRld 

3Tlf 7fr-34014WT cf.l5W. arf^RT ?mf, d.ft.Tf.sf., 3T.ft.7fA, ft.7f.af. (Tfcilftdcd), 45 >4371417 #T dT" 
3TRcT #T 71^49 3 tA 3l3dPlc6 3-4ftd+ TTTFTr ff 01 fTldJ-47, 2016 7t ftaAfffTlTT ftTTftdtf 

qA f :- 


1—434 01/2016 


(109) 110 


FKF FF TFFTF, FFF# 28, 2017 (FTF 8, 1938) 


[’TFT 4 


Tlcldftch ®ToT tdl TT.fr. 7 fr. 

3lfI#TTftFT / #t>cTFT : 

3TTf #f-39846T7FFT #.3FT. TT 3TF FTTTcT, ft.#.#., #t>d=b 

3F# #T-34003TT #.3FT. TFT TFT TFT TFT, F.ft.#.#., 3T.ft.#.#., ft.#.#. (TMlftdcd), 3Tfi#TTftFT # 
F?TFT FT 

FtTOFTT / TFTT FFT T5TT #tT : 

O 

an# #r-3490igr# #.3FT. # 3 ttt ?tff, 3T.ft.#.#., ft.#.#., dlM-awi 

3TT# #r-34385# #.T5FT. # # 3F|3TT, F.ft.#.#., 33T.#.#., 3T.ft.#.#., #.#., ft.#.#." (tFlPlFrd), 
dtFTFFTT (#T #T) # F?TFT FT 

3TTTcT # TF3Ff# 3TF# 3Ttcff#FT tFftdFT TTHFT # 01 314447 2016 # f#TFTf#f^TT ft^ftd FF# f :- 

3Ttcff#FT TfpT #°TT F.ff.Tt. 

t3cT#FT : 

3TT# #T-34356F #.3FT. TFT TFT F#, F.ft.#.#., 3T.ft.#.#" 

3TT# #T-34098TFT #.T5FT. TFT # TFT TFltF, F.ft.#.#., 3T.ft.#.#., #.#., ft.#.#." (#FTf#FcTT) # 
FTTFT FT 

3TTTcT # TF3Ff# 3TF# 3Ttcff#F7 tFftdFT F3TFT # 01 <H4J-sK, 2016 # f#3FTf#fT#T ft^ftd FF# f 

3TtcTf#F7 TfpT #°TT F.ff.Tff. 

#tFT3FTT / #FT FTF T5TT F#T : 

3TT# #r-34789TJFFT #.3FT. FFT trFF, ft.#.#.**, dfFTFFTT (#T #T) 

3TT# #r-3490lF1# #.T5FT. # 3TR #FF, 3T.ft.#.#., ft.#.#. (#FTf#FccT), dfFTFFTT # T^TFT FT 

#T#f TFF 
3TFT TTftF 

#. 19, ftFTFT 16 ftTFFT 2016—TTFTFf# ftJ-df^f^d f#FfFrFTT FF# # 3TT# ft F# dl#7sfl # FFT# 

t:-(Ff#FT 3Tgt?T 15/69 ##) 

3TF#FT#t#FT 
TFltf %ST 


FTTST tfFT t€f 3TFFF FTFT #t# # ^fFT # 


°i 1 <H 

Fol'l 

TFFTT 

TTTTTJFT TJFFT 

ftFTFT 

3T?ftFT FFTF 

O 

k J <H ^ 41 3fT cH M1 (<H Id) | 

114385 

# 

01.04.2015 

FFT# tFTFFFT 

TFF# TFT# | 

114395 

3TF 

01.05.2015 

^FFFT f## 

O 

k J <H ^41413Tl" cHM l (<Hld) I 

114612 

TFT 

01.09.2015 

TO I-7sTO 4] 


W 7TWT, TORT) 28, 2017 (TO 8, 1938) 


°i 1 <H 

Cvoil 

RTRTO 

TOW WTT 

few 

3TW WTIT t3RT 

TOrfr trf (wpt) i 

115976 

TO 

01.02.2015 

ttowt? r^trt crew 

TOrfr tRf (3tr) i 

116265 

anr 

01.02.2015 

toto wnr 

o 

TOrfr fu (*fr) i 

119340 

Efr 

01.02.2016 

gi^RT ^RT TOt?T 

TOrfr ttto (s^ro) I 

121550 

U 

01.12.2015 

jft^r wg 3fr?fr 

k j <h ^41413tT chmi (srtifr) 1 

145672 


01.02.2016 

3T?ft^T 

uroMafr wt (TOffr) i 

145677 

% 

01.03.2016 

\ii\ 

(\ ' 

uroMafr wt (TOffr) i 

145846 

SSTO 

<\ 

01.03.2016 

refc f^r 

TOfMarr wt (to£tD) i 

150081 

SSTO 

f\ 

01.01.2016 

1%TO tR^ 1 cHI4RI 

TOrMarr toto i 

150179 

a 

01.01.2016 

i)d Rl<H 

uroMafr wt (TOfrit) i 

150339 


01.03.2016 

RSflTT fR% qftFTR 

uroMafr wt (to^tH) i 

150357 

gif 

01.02.2016 

sIcH^cl <|<H 3RT 

uroMafr i 

151677 


01.12.2015 

^l<H 

k J <H^41413fT cH 1 d 1 (<HIC) | 

161147 

SSTO 

f\ 

01.08.2015 

RTTO "ERET TORT 

uroMafr to i 

161705 

TRT 

01.04.2015 

g°-c;< hich k)p 

TOTfT TOf 1 

161753 


01.12.2015 

sT^RT WTTT 

TOrMafr grer (id) i 

162572 

TO 

01.05.2015 

flt?T TOT 

TOTfT TOf 1 

162661 

#T 

01.12.2015 

TOTO fR% 

TOTfT TOf 1 

162895 

a 

01.08.2015 

WTTO f^T 

TOrMafr i 

163246 

anr 

01.04.2015 

3T^TcR W f^T 

TOrMafr i 

163400 

3TR" 

01.01.2016 

3"fl <H MT?I 

TOTfr fTO (3TTT) 1 

163450 

fr 

01.12.2015 

RToRT R)p 4T^?T 

TOrMafr Trariw i 

163459 


01.12.2015 

^offT <sjl«AcH 

TOrMafr i 

163756 


01.01.2016 

‘feWFT W 

TOTfnr (wet) i 

164015 

TRT 

01.04.2015 

RTRfTcR WR gTTO 

o o 

TOrMafr to i 

164057 

TO 

01.12.2015 

ufr wre £grofr 

TOrfr w aro£ i 

164124 

#T 

01.12.2015 

RTtflT WIT 

o o 

TOrMafr i 

164223 

#T 

01.05.2015 

fzTftTcter WR 

o 

TORfTT (WET) 1 

164230 

U 

01.12.2015 

fl^Ttg ?TW mu^ii 

TORfr fro (3TTR) 

164233 

TO 

01.07.2015 


2 


RWt 28, 2017 (TTFT 8, 1938) 


[’TFT I-72FR 4 


°i 1 <H 

Cvoil 

3T7RTT 

WW WTT 

Rdich 

oRTcT tR 

0<HTD L Tl3Tt W 1 

164306 


01.12.2015 

dddd f^T 

Tjwrfr w 3 tr£ i 

164388 

#T 

01.12.2015 

oi-4 £cT 

TRTTfFfrsfr RRT (W R) 1 

164501 

a 

01.11.2015 

3T3RT WTTT ^cllT-dd 

O 

WRM3Tr 1 

164619 

#T 

01.10.2015 

tt^t wz 

wrcMarr i 

164628 

TFTT 

01.06.2015 

ttjrisr <fr 

TRRfnr (wet) i 

164724 


01.08.2015 

old^U 

U7RM3fr EFRT (&F) 1 

164736 

U 

01.02.2016 

W MdPwuTl 

wnrMafr wtr i 

164795 

% 

01.04.2015 

<0^O-?A K)p 

wrcfr fw (*fr) i 

165080 

w 

01.08.2015 

TTlR RRT 4)c|l-t-dc( 

wrcfr wif i 

165410 

w 

01.01.2016 

^ TT3T K) p 

k J <H ^Tl4)3fT cH 1 d 1 (<H 1 d) | 

165415 

SKp-'O 

f\ 

01.11.2015 

Raw f^rarrfr 

wrrMafr i 

165564 

w 

01.12.2015 

?|cfr< TRT 

wrrM3fr i 

165662 

TFT> 

01.06.2015 

TToT WTTT 

TRRfnT (WET) 1 

165686 

% 

01.12.2015 

QdH W£T 

TWRfT fw (3TTT) 1 

165840 


01.02.2016 

^T3T W?T TK+K 

wRfnr (wf) i 

165878 


01.12.2015 

§T^T cHIcH dKoi 

TJTRfttfrafr <t>T<H (^5Ee^) | 

165928 

#T 

01.12.2015 

TTTsT ^ 

wrcMafr wtt i 

165946 

R 

01.12.2015 

oRT 

TjwrM-afr <t>T<H ($r) i 

165996 

3TR 

01.05.2015 

c^RT WT1T 

wrrMafr i 

166005 

#T 

01.09.2015 

TT%?T WR 

o o 

wrcfnr (wet) i 

166182 

W 

01.12.2015 

flW WT17 ^ 

wrcfr wrf i 

166194 

3TR 

01.12.2015 

€tawr 

TRrcfr wrf i 

166235 

RET 

01.02.2016 

TUIcflT f^T 

WPTfr W 3TRR^ 1 

166236 

#T 

01.01.2016 

tRJT HIcH R)'$ -OICIcl 

WRfFfrsfr RWT (icn) 1 

166755 

3TR 

01.12.2015 

•jfr 

wrrMafr i 

166763 

RET 

01.08.2015 

<Hlf!J-<Hci fWTTfR 

wrM3fr i 

167265 

ife 

01.10.2015 

qtR 4Wr?l4»HK 

o 

TjwrMrafr (ssrtt^) i 

167294 

3TR 

01.08.2015 

d + |o-d WT 

uTPTfr fw (*fr) i 

167431 

R 

01.06.2015 

UPT I-RsT 0 ^ 4] 


W UU WT5T, TOTOt 28, 2017 (U1U 8, 1938) 


113 


oTRT 

cjofr 

TO5UT 

urorur uuro 

Rdich 

footer $ 

TjTOfnfrsfr (£ch) i 

167529 


01.02.2016 

ffofUT UTOIT TFT 

urofr fucr (tfr) i 

167548 

ft 

01.08.2015 

?if?T utott uw#*t 

uroMarr i 

167571 

SSTOT 

C\ 

01.02.2016 

3T5FT WR 7TFTO 

uTOfnfrafr ( 2 .^) i 

167694 


01.08.2015 

<h4i? 7 313 oilp<l 

urofr furor i 

168407 

SSTOT 

01.12.2015 

3cH^3 <|oi 

uTOfnfrafr uttjt (&ur) i 

168556 

rro 

01.03.2016 

U3TU7T urf^ro 

uroMafr uuro i 

168747 

a 

01.10.2015 

TOfr?r to=^ 3^fr 

uroMarr i 

169026 

u 

01.09.2015 

^JTT 5F=Sf 

urofr fu (*fr) i 

169480 

rro 

01.04.2015 


k J <H 4) 3fT cH 1 d 1 (<HId) I 

169508 

^Tf 

01.03.2016 

roro 

urofru (’^rtrro) i 

169526 

U3T 

01.12.2015 


uroMafr i 

169778 

#T 

01.09.2015 

“ilp-l Wp 

uroMafr i 

169811 

% 

01.02.2016 

3TT3TRT TO 

urofr fun (*fr) i 

170142 

UoT 

01.12.2015 

?TTO ?fr^T fTT 

uroMafr i 

171224 

^Tf 

01.03.2016 

3ToffcT |FTTT 

urofr furor (aur) i 

172401 

^Tf 

01.12.2015 

3T?ft^T UTO1T 

O 

urofr rrof i 

172467 

^Tf 

01.07.2015 

’TTOToffcT UTO1T 

O 

uroMafr i 

172588 

5Tf 

01.03.2016 

-Uoisfu 

uroMafr i 

172798 


01.02.2016 

^TR 

c o 

uroMafr i 

172959 

3TR" 

01.03.2016 

3c>KM f^T JlficHld 

uroMafr i 

173083 

5Tf 

01.03.2016 

^TTeT ^TR 

o 

uroMafr i 

173157 

auT 

01.02.2016 

4T flmiufr ddifd 

uroMafr i 

173182 

5Tf 

01.02.2016 

?T^T ^TR 

o 

uroMafr i 

173684 

U3T 

01.02.2016 

RToRr WIT 

o 

urofr (aur) i 

174840 

auT 

01.08.2015 

3T?fTTO ^TOTT 

urofr ^U 7 (arro) i 

175308 

u 

01.09.2015 

TOfFT TOUTO 

UTOfT f3TTTU 1 

175838 

rro 

01.04.2015 

TOI^g- TOTC 

urofr 3^7 i 

175908 

a 

01.09.2015 

3TTO^7 4TO1T 

o 

urofr 3^7 (4r) i 

176014 

TTO 

01.12.2015 

999 97137999, 9999 28, 2017 (9T9 8, 1938) 


[’TFT I-TsT 0 ^ 4 


<9 I «H 

3Tt^oT cTToT 
WIT 

O 

3TW33T WR gigg 
f377TaT 

TffgTWW aTTETRt 7ft 
fftft97 °-i1RgicH 
397977 ^T9T9fft 
3^frf?nsr g3=g w 
7T3=gi7ft 
oV^oT-H 7T37T 
JcHcJlM tTftT JllflcH 
TwftR g^iw tt^st 
TTTT ftT #T 9TC97 
79379 #T TT^FTm 
JWftW WIT 

o 

^rf^ra- gig 3779777 
<)uiy^|ci giTT 

3riTTcT ?Rfr 
TTTTftT #T TITT 
79599 gggg 
TTTTftT gigg 

aft^Ti wit 

o 

arfgfcT gigg 
fftgig 3997 Rftr 

d IK l^?ftT 3T c rTT 

THsl^cj 

d l1<c| K)p 

oTZTrT #1 <H)e!M4l 
TFTTT 


c;oi c i 

77591 

3770797 9971 

fc<Hich 

37717ft 3^9 | 

176905 

9W 

01.01.2016 

TJTRfT 3^9 (3TR) 1 

177424 

a 

01.12.2015 

TJTRfT 3^7 (171777) 1 

177447 

307 

01.04.2015 

TJTRfT 3^7 (3TR) 1 

177482 

Ssp-9 

01.10.2015 

17717ft 3^7 ( 4 r) i 

178479 

ftl 

01.12.2015 

TJTRfr TOT 1 

178657 

307 

01.12.2015 

UTOTfr 7t97 (173717) 1 

178895 

TJ97 

01.12.2015 

17717ft 7t97 (3TI7) 1 

179771 


01.12.2015 

17717ft f39717 1 

179985 

9W 

01.12.2015 

9717ft fg (3117) 1 

180619 


01.04.2015 

9717ft f3979 1 

180660 

£[ 

01.07.2015 

9717ft f3979 1 

180755 

gg 

01.12.2015 

9717ft fg (ifr) i 

180913 

a 

01.07.2015 

9717ft fg (ifr) i 

181037 

T5)g 

01.12.2015 

9717ft fg (397) 1 

181051 

097 

01.08.2015 

9717ft f3979 1 

181259 

fr 

01.11.2015 

9717ft 9W 1 

181432 


01.01.2016 

9717ft 9W 1 

181517 

307 

01.12.2015 

37717ft fw i 

181526 

% 

01.12.2015 

9717ft fu (397) 1 

181542 

gif 

01.11.2015 

9717ft fg (ifr) i 

181565 

75te 

01.12.2015 

9717ft T7ETU 1 

193721 

O' 

01.12.2015 

9717ft ^3979 1 

193768 

OW 

01.09.2015 

9717ft ^anw i 

193844 

097 

01.09.2015 

9717ft 9W 1 

194016 

gf: 

01.12.2016 

9717ft W [ 

194053 

097 

01.12.2015 

9717ft W 1 

194069 

a 

01.12.2015 

9717ft W 1 

194081 

ssp-g 

01.12.2015 

9717ft W 1 

194099 

#7 

01.12.2015 
RF I-TsRS' 4] 


W TO TOFFT, TORI 28, 2017 (FP4 8, 1938) 


5 


<HI<H 

Raff 

TTTOTT 

TOHTOF TOR 

fcRTR 

MlR t^T 

TORft TOT 1 

194103 

Ssp-'O 

f\ 

01.01.2016 

MrR RRR 

TORfr TOT 1 

194116 

RtR 

01.12.2015 

3fT rTFRfRTR 

O 

urofr W 1 

194163 

IFF 

01.12.2015 

3trr toft tot 

TORft fu (4f) 1 

197825 

fr 

01.08.2015 

3TRW TOTR 3TTOT 

TORfr fiTT (3TR) 1 

197942 

SSTOT 

01.08.2015 

rrft rrt sfR 

TORfr fu (4f) 1 

197986 

SSTOT 

01.12.2015 

sfRfr F^R 

TORft fu (3TR) 1 

198010 


01.12.2015 

a Rerofr 

TORft fu (4f) 1 

198057 

IFF 

01.09.2015 

'dl^> 

TORfT fu (3TR) 1 

198134 

IFF 

01.12.2015 

TfT 3T^TO RRR 

o 

TORfT fro (3TR) 1 

198150 

a 

01.12.2015 

Tffro frfer 

TORfT fu (4f) 1 

198162 

SSTOT 

<\ 

01.12.2015 

toft RRR f?TRT 

wRfr fu (4f) i 

198174 


01.12.2015 

tot TOfR totot 

o o 

TORfT fw (3TR) 1 

198179 

TOT 

01.12.2015 

3Mr rrr 

o 

TORfT ^TOT (3TR) 1 

198185 


01.12.2015 

$R RR RTRR 

TORfT fw (3TR) 1 

198238 

a 

01.12.2015 

£|RTR 

k J | 

168434 

IFF 

01.07.2014 


HKcfrzT dt-Adl 


RRRfr%3T 


TTRTOT fM M 3FFRT HM Mf #T M # 


°i 1 <H 

Raff 

RTOTT 

TOTTOF TOR 

RdicF 

R?ffR RRR ?FFRT 

o o o 

TORMafr ii 

115052 

TOR 

01.01.2016 

TOfFT RRR ?FFRT 

O O 

TORMafr ii 

115316 

TOR 

01.01.2016 

fRRTTOT TOT TOT-cl W 

TORfT TOTf II 

137041 

TOR 

01.01.2016 

TORT TOTR 414 Rd4 

TORffT (TOTR)II 

118729 

3TR 

01.03.2016 

RfoTRT 

TORMafr TOR (^TOe5j) | | 

115129 

TOR 

01.03.2016 

c^lHcb 

TORMafr tor (M)ii 

115408 

a 

01.03.2016 

4r off <loi 

f\ 

TORMafr TOFF II 

178026 

TOF 

01.03.2016 

torMt 

TORMafr ii 

115413 

a 

01.12.2015 

^TcT^r HIcH 

TORMafr ii 

115491 

TOF 

01.01.2016 RKcT^TTTRm, 7TORT 28, 2017 (RPR 8, 1938) 


[’TFT I-RsT 0 ^ 4 


oTRT 

4<H<HlrTl MNlcH 
oPR RT^T cJRT 


3i<HH ch<HK 

o o 


f^T?! WR tW^TT 
4)cd %7 

f\ 

7T?ll cH cirri 

wr grfr 
R^?r RRPT JJ-e!K 

zRicTk We 

, (Io^5a We RToPRcT 
Wch oTT^T <h 14 
RRtoT RRPT 
f^oRT WIT 

o 

.HeicTu 
3lWcR <pnT 
3T?ffa7 WR 
vjfici <h W^ 

RT^fTrT 473RT Wr^ 

o o 

<Hes <l c lrl 

47?4)< W e 
RTflcR ^RTTT 

?ri<h ar We 

tRoRT WIT 

o 

tfRm W% 

Rt% RR1T 
R^?r mu^-4 
3TRRR WRctr 


sjofr 

RTCPTT 

URTW U3R 


uRRMarr II 

115549 

TJoT 

01 . 01.2016 

uTRMafr ii 

115552 

SsRT 

01 . 01.2016 

k J «H WTl >4) 3 Tt Wl (^-sa^ | | 

115539 

3 TR 

01 . 01.2016 

uRRMafr aw (^ 7 )ii 

115728 

SsRT 

01 . 03.2016 

uRRMafr aa (£ 37)11 

116323 


01 . 03.2016 

wiRMafr ii 

115636 

#7 

01 . 01.2016 

uRRMafr ii 

115647 

#7 

01 . 01.2016 

uRRfr u (un 7 fr)ii 

118426 


01 . 01.2016 

uRRMafr ii 

115683 

a 

01 . 03.2016 

TJTRM 3 fr II 

115858 

3 TR 

01 . 01.2016 

uTRfnr (wet)N 

178193 

#7 

01 . 01.2016 

TjTRM 3 fr ii 

115876 

337 

01 . 01.2016 

uTRMafr ii 

115894 


01 . 02.2016 

TJTRfT WTf II 

173048 

a 

01 . 07.2015 

TJTRfr URf II 

173676 

Ssp-'F 

f\ 

01 . 07.2015 

TRRMafr ii 

115944 

a 

01 . 01.2016 

uRRMarr ii 

116769 

7TET 

01 . 01.2016 

uRRfnr (wet)M 

178213 

337 

01 . 01.2016 

TjTRMafr ii 

115626 

3R 

01 . 02.2016 

uRRMafr wr (tcR)M 

116769 

a 

01 . 03.2016 

uRRMafr ii 

115991 

a 

01 . 01.2016 

uRRMafr ii 

116067 

3 TR 

01 . 01.2016 

uRRMafr ii 

116509 

SsRT 

f\ 

01 . 02.2016 

uRRMafr ii 

116250 

337 

01 . 02.2016 

TJTRfT URf II 

115351 

3R 

01 . 01.2016 

uRRMafr ii 

116385 

k'cr| 

01 . 02.2016 

TJTRM 3 fr II 

117888 

a 

01 . 03.2016 

uRRMafr ii 

116404 

337 

01 . 01.2016 

TRRMafr ii 

116503 

337 

01 . 01.2016 
■JTFT I—IsT 0 !? 4] 


W WT5T, 28, 2017 (TTN 8, 1938) 


117 


°il<H 

c;oi'l 

7TCOTT 

TOTW OTIOT 

fcdim 

^TTtra- ^4iid TOT 

<N 

uTPfMafr ii 

116092 

31# 

01.03.2016 

4OTJT ^TTT 3OTOT 

CO o 

TOT7M3fT 47OT (tpT)ll 

116932 

041 

01.03.2016 

3ra^r?r ^ottt R% 

uTPfMafr 4tot (tcT)ii 

116858 

Ocr| 

01.05.2015 


uTPfMafr ii 

116514 

041 

01.01.2016 

OT7OT f^T 

tottM^ ii 

116542 

Ssp-d 

01.01.2016 

frl# 

TOTjfr ^ttptt ii 

115051 

om 

01.03.2016 

TT^r 4OT1T 3fe 

o 

uTPfMafr ii 

179158 

sfr 

01.11.2015 


TOTjM3fr PTRT | | 

152474 

ott 

01.01.2016 

■HlcflcHM 

TOTjfr ire: 3 tp^- m 

115733 

om 

01.03.2016 

f^ddd SfOTTT 

O 

UTPfMafr tot ii 

122944 

SKp-d 

f\ 

01.03.2016 

?3 Hid 

UTPffnr (wg)ll 

118186 

om 

01.03.2016 

^Prtot a 

UTRM3fr ll 

179868 

a 

01.10.2015 

dc^clld 

UTPfMafr wr 11 

174312 

3TR 

01.07.2015 

TT^l 4OT1T TOT 

o o 

uTPfMafr am- (tcT)ii 

178477 

om 

01.01.2016 

3T5UT ^TIT 

o o 

totjM3tT UW || 

176567 

3TR 

01.01.2016 

3Tc=ft^r wit 3rar?fr 

uTPfMafr ii 

116414 

a 

01.03.2016 

dv 1 crl 1 TT3T 

TOTTft ^UdU (3TK) | | 

176257 

#T 

01.11.2015 

TTofc WIT tfOT 

TjTRMafr ii 

116709 

irs 

01.01.2016 

<ivj)dv k)o dic;ci 

TjTRMafr ii 

116781 

0 <r| 

01.03.2016 

7T?|c(d Rip 

uTPfMafr tot ii 

174745 

irs 

01.01.2016 

t|4^ ^7 Rip 

TOTjMlOTr TT3TIT7TT7 II 

123263 

Ssp-d 

f\ 

01.03.2016 

clVlcM R% 

TOTjMafr PTOT (-^&^)) 1 1 

115625 

#T 

01.01.2016 

wit f^nfr 

TOTjfnr (wq-)ii 

175553 


01.11.2015 

T^fa wit R% 

uTRfr tot^ ii 

175981 

tot 

01.01.2016 

d°-°-<H ^ u 1 d n m <H 

o o 

TOT7M3TT TTafrUTP II 

172041 

a 

01.08.2015 

3TW qfi=r Hm5l 

TOT7M3TT UW II 

177572 


01.03.2016 

Tiarg- wit R% 

uTPfMafr ii 

116908 

TJ 

01.03.2016 

3lofld 

tottM^ ii 

117074 

a 

01.01.2016 

3i)<h ycbi^r 

TOT7M3Tr II 

116488 

3# 

01.01.2016 

118 


RRTRRTTRRR, OTRft 28, 2017 (R1R 8, 1938) 


[’TFT I-7ROT 4 


oTRT 

(goi'l 

TTTOTT 

RTTRRT RRTT 

faM 

afOTRROT Rfer 

TOTTMafr II 

117160 

olR 

01.03.2016 

TOT RROT TIcHMd 

f\ 

TOTTMafr RTOT (^5OTj) 1 I 

174921 

oOT 

01.11.2015 

sHR^hTOT 

TOTrMafr ii 

116882 

a 

01.03.2016 

3i d 1 cri 

TOTTfr M (R3TR) 11 

121169 

a 

01.07.2015 

% 3TWT mu^-4 

TOTTMafr RRR7 || 

174888 

oTR 

01.08.2015 

SOTRfT ROTTcff RRRT 

TOTTfr TOT aTOTTt II 

152628 

TOT 

01.07.2015 

Wg cH 1 cH 

TOTTfr TOTf II 

176154 

R 

01.11.2015 

frfeT 

TOTTfr TOTf II 

178200 

R 

01.12.2015 

3% 

TOTTMafr ii 

117211 

3TR 

01.03.2016 

%r ROT fTT 

TOTTfr fTOTTT II 

172440 


01.04.2016 

a? Wp "Oic;ci 

TTRrMafr ii 

117314 

ofe 

01.03.2016 

3il «h ychi^r 

TOTTMafr ii 

153321 

TOT 

01.11.2015 

TTcflTT ROTR 

O 

TOTTMafr ii 

177280 


01.07.2015 

3RRROTT TTTF 

TOTTMafr ROT (ROT) II 

115037 


01.01.2016 

OTRfR fr% 

k J <H 4)3fT cH Ml («Hld)ll 

115198 

3TR 

01.01.2016 

TROT TRR rRRfT 

TOTTMafr ii 

117412 


01.03.2016 

RtRTT TfT rTR 

TOTTMafr rot (afrrfr)ii 

152311 

TOT 

01.03.2016 

^ToT^^TPT *UhI^ 

tottM (rrot)ii 

169611 

ROT 

01.07.2015 

TOT fRfRRR 

TOTTfr ^TOTR (3TR)II 

176719 


01.11.2015 

cTRT RTT TRfr 

tottM (rtot)II 

116690 

ROT 

01.03.2016 

Tt^cTRT ROTR 

TOTTfr R (TJTM)II 

172458 

R 

01.07.2015 

SlolTT ROT 
<\ 

TOTTMafr tot ii 

174936 

TOT 

01.01.2016 

TlffER ROT 

TOTTMafr ii 

118680 

a 

01.03.2016 


TOTTMafr ii 

178121 


01.03.2016 

RRRRT oTOT oilt 

RsRR 

<\ 

3T?M ROTR 

O 

TOTTMafr rot (M)ii 

178121 


01.01.2016 

£1^44 TOT RToTTRcT 

OTTMafr ii 

177883 

ROT 

01.09.2015 

RfT^R RTTOT 

OTTMafr ii 

118831 


01.03.2016 

R3RflROT 

OTTMafr rot (TRirfr )ii 

152461 

a 

01.03.2016 

fRTffc ROTR frfeT 

OTTMafr rot ( iot<M)ii 

151664 

a 

01.12.2015 

RfROT 

TOTTfr R (RTM)II 

120312 

TOT 

01.03.2016 
OTT I—TsOTJ 4] 


W OT OT1OTT, OTOTt 28, 2017 (OTT 8, 1938) 


119 


oTHR" 

gofr 

OTOTT 

TRTW trot 

Rdich 

oRROT ^OTR 

TOTrMafr ii 

118911 

sfr 

01.03.2016 

sfOTte^r R% gif 

TOTTM3TT II 

119048 


01.03.2016 

single! 

TTOTfMafr TjTjcfT ii 

177770 

ate 

01.03.2016 

3R^t7T 

TjTRMafr ii 

119048 

31R 

01.03.2016 

irgicr ?fr TT^FTm 

TOTrMafr rot (3Mt)ii 

152350 

U 

01.01.2016 

•rflrlKUH Rtef 

k J <h ^41413fT cHmi (<hic)II 

115551 

a 

01.01.2016 

ch^cH c^i'M 3r3~fr 

TOTTM3fr OTJT (2^)11 

178601 

TOT 

01.01.2016 

atei -qo-^ totot 

TOTTM3TT II 

119121 

k'M) 

01.03.2016 

gam gg 

TOTTfr TOTf II 

177785 

TOT 

01.12.2015 

£oll?lcHM 

TOTrMafr ii 

178005 

TOT 

01.11.2015 

s(ch41< k) p 

TjTRMafr ii 

119807 

31R 

01.03.2016 

TteOT 4OTR 

o 

TOTTMafT 37OT (tR)ll 

179459 

TOT 

01.01.2016 

arl^rcT 4 otr 

o 

TOTrfnr (wg)ii 

171537 

TOT 

01.06.2015 

g><HK 

TOTrMafr otjt (tR)ii 

179628 


01.01.2016 

4OTR 3T?K 

O 

TOTTfr fiOT (^fr)ii 

118279 

a 

01.01.2016 

3TTgOT TOT 

TOTjMarr ii 

179571 

a 

01.11.2015 

ggw teRfR gTcTT 

TOTrMafr ii 

119898 


01.03.2016 

rafP<H 4OTR frTOT 

O 

TOTrfnr (wg)N 

175496 

w 

01.09.2015 

TOT #T OTTig 

TOTrMafr ii 

120080 

a 

01.03.2016 

gOTTT fTT 

TOTrMafr ii 

120326 

Ssp-g 

f\ 

01.03.2016 

flROTRROT OTTig 

TOTfMarr ii 

120746 

ate 

01.03.2016 

gRciR gg 

tottIW (wg)N 

171616 

TOT 

01.05.2015 

TTOT^R 

TOTrMafr ii 

179849 

ag 

01.01.2016 

<HKWU| gOTR ?Rfr 

o 

TOTTfr fTOT (3TR)II 

115963 

a 

01.03.2016 

RleOT 

TOTrMafr ii 

173649 

TOT 

01.06.2015 

R^vjloi ^-3<h 

TOTrMafr giOT (gOT)ii 

179963 

TOT 

01.01.2016 

RTF 

TOTrMafr trott ii 

175289 

a 

01.09.2015 

oOTcT gtgfr 

TOTTfr fTTRTT II 

176316 

Ssp-g 

f\ 

01.09.2015 

T3^§7 4ni 

TOTrMarr ii 

174812 

ag 

01.09.2015 
120 


■SKS OT TOTTS, wMt 28, 2017 (SIS 8, 1938) 


[’TFT I-TSOT 4 


°il<H 

sTofr 

rMn 

TJTTW TWFTT 

raM 

sINcHM OTT^ 

f\ 

TOTrMafr ii 

174812 

TT 

01.07.2015 

^RT SOTTT 

TOTTMafr WOT (TJTTT U) II 

118578 


01.03.2016 

arfSrw sottt Him<51 

o 

TOTrfnr (wet)N 

175832 

SWOT 

<N 

0111.2015 

3f?M |OTTT 5TERT 

TOTrMafr ii 

175681 

T7 

01-07.2015 

^RT WIT 

o 

TOTrfr taTTOT II 

123068 

TT 

01.01.2016 

ch^Nil STMtOT 

O O • o 

TOTrfnr (3^)11 

177191 

TOT 

01.01.2016 

rrrfRr |ottt 

TOTrMafr tot ii 

176089 

a 

01.03.2016 

totwot f^rarrfr 

TOTrfnr (uTTf) ii 

116420 

a 

01.01.2016 

TlM ■HJHdlsH 

TOTrMafr ii 

175839 

a 

01-07.2015 

wrofrtirw xfr 

o 

TOTTMafr WOT ( OTT <51^1)11 

151774 

a 

01.01.2016 

^ciTlcH WlWWROT 

TOTrMafr wot (urTrfr)ii 

152154 

TJOT 

01.01.2016 

^<4 3d <ri(fl 

totM (Met)II 

178232 

as 

21.01.2016 

TOT WTOT ^sf 

TOTrMafr wot (ttttt it) ii 

175043 

T7 

01.07.2015 

OTTOT MIoflcilcH 

TOTrfr tot anM n 

174300 

TOT 

01.06.2015 

T5OT ST^T^T ^OTTT 

TOTrMafr 11 

175856 

as 

01.07.2015 

TOT ^WTT 

TOTrfr TOTf ii 

178116 

a 

01.12.2015 

<I<H HSI <HScH 

TOTrMafr 11 

175916 

a 

01.07.2015 

WSM EFOTT ?RFWT 

o 

TOTrMafr 11 

176306 


01.07.2015 

TfoOT t^T 

TOTrfr M (ww)N 

125721 

TJOT 

01.01.2016 

Hcbvjl ch«HK 
o 

TOTrfr M (ww)N 

126399 


01.11.2015 

ra T-clT3ld WTFW 

TOTrfr ^TTW (3TR) 11 

119112 

a 

01.03.2016 

<fr TrfrOT JHTslofi 

TOTrMafr 11 

176720 

TOT 

01.07.2015 


k J <h 413fT ch mi (<hic)II 

115933 

a 

01.01.2016 

TT#RT ^OTTT 

TOTrfr TOTf ii 

178533 

TOT 

01.01.2016 


TOTrMafr wot (tjttt it) ii 

177800 

a 

01.10.2015 

ar 

TOTrfr TOTf ii 

178690 

anr 

01.01.2016 

CH 1 CH oft 1T% 

TOTrfr TOTf ii 

179045 


01.03.2016 

TfldcflT f^fT 

TOTrfr ^TTwr 11 

176842 

anr 

01.01.2016 

TTOTTOT 

TOTrMafr 11 

115479 

a 

01.01.2016 
TTT I—TsFT? 4] 


W TTT TFTTT, fM) 28, 2017 (TTFT 8, 1938) 


121 


oTHR" 

sTofr 

7T7FTT 

TJTTW TFFTT 

aMF 

7F?T(T |FTK TFT 

M TTTFTlI 

127979 

TFT 

01.01.2016 

TTjRI f^fw 

TFT7M3TT II 

176855 

Ssp-'O 

01.07.2015 

4(HTI<H TTST 

M ^3^7 II 

122761 

sfr 

01.01.2016 

d^><HK $)dl 

TjTRMafr (TFT (M) ii 

152379 

a 

01.01.2016 

ar^TcT 4FTTT 

o 

M frjor (*ft) II 

118375 

a 

01.01.2016 

TFT TFFT 

M ire: 3 tM" II 

175098 

TT 

01-07.2015 

Mur WR 

o 

TFFMafr FFT (JTte)ll 

116138 

TT 

01.03.2016 

TTc^TJT TrfM 

TFTTft fTFTTT (3TR)II 

177410 

TFfT 

01.01.2016 

fMm Mr 

TFTTft t3TTTTT N 

124781 

Ssp-'O 

<N 

01.03.2016 

c o 

TFT7M3TT II 

178272 

3TTT 

01.01.2016 

MfT <HI<H^cj 3TOM 

urRMarr ii 

178425 

TFT 

01.11.2015 

fMm ftf 

TFTTMafr TFT II 

176144 

a 

01.03.2016 

fMte wtt 

TFT7M3TT (TFT (mr) II 

116384 

#T 

01.03.2016 

tftft FFte 

TFfM3TT II 

178680 

a 

01.01.2016 

q^r q^TR 

o 

TFTTft fTFTTT II 

176867 


01.01.2016 

TjM 1% TFFF 

TFTTfr fUTT (Tfr) II 

118689 

a^ 

01.01.2016 

chJHK ci|cH 

o 

TFTTft t^TFTT II 

123496 

a^ 

01.01.2016 

3rftcT Mr 

TFTTft TJTFT 

128207 

TFfT 

01.01.2016 

tMrt wit M 

tfM frjoT (iff) II 

118957 

TFT 

01.01.2016 

M?r fftf 

iFRMafr ii 

179164 

a 

01.11.2015 

RT^KT #T cTTTT 

TFTTft TJTFT 

128380 

ate 

01.02.2016 

3TT?JcTte wit 

TFFfr ire: arM ll 

176198 

TT 

01.11.2015 

ji^cx t^r 

TFFfr fTJeT (TfT) II 

121753 

TFT 

01.02.2016 

TjM ^TTTFT 

TFFfr tf: 3tM" ll 

176448 

Ssp-'O 

<N 

01.01.2016 

7T?fT(T 4FTTT 

o o 

TFFfr TJTFTlI 

128473 

a 

01.02.2016 

?r?fr tfft?t ^nrte 

TFFMafr (TFT (ttf) II 

116681 

a 

01.03.2016 

a tttt tt^st 

TFTTM3fr II 

179466 

a 

01.11.2015 

^ToFT ?RF 

TTTRMTfr II 

179641 

IT 

01.11.2015 

rtM wit 

o 

TFFfr ire: ttM ii 

176759 

TT 

01.09.2015 
122 


999 971797199, TOTOt 28, 2017 (919 8, 1938) 


[’TFT I-TO^ 4 


oTRT 

c;oi c i 

9TTOT 

99T997 9999 

Rdich 

fer to tow 

uroMarr tot (TjTOfr)ii 

151963 

31# 

01.01.2016 

T)s||RTO<H tfT 9) 

TOrrMrafT tot (997 9) ii 

179260 

#T 

01.01.2016 

TTcfRT TOTTT 

O 

Twrcfr ire: arnRt 11 

176873 


01.09.2015 

RlF 

UTRfr ire: aro^ n 

177090 

sfr 

01.11.2015 

TOFT T3fr TOTTofT 

9TOft TFF (TT3TTT) 11 

124491 

#r 

01.09.2015 

?rw1?r #r to 

9rofr ^3 trt II 

182023 

3TT9 

01.01.2016 


uTRfr fro (4t)ii 

173088 

TO 

01.07.2015 

TO"^T 91(9 

c 

k J <h ^41413fT cH mi (<hic)II 

175555 

3TT9 

01.04.2016 

totIf #r ft?grofr 

9TOft #197 (TJ3TPT) 11 

124548 

3TT9 

01.09.2015 

#r tow 

9rofr fir (4T)ii 

124682 

Ssp-'O 

01.11.2015 

TOTtoT TOTTT 

O 

9TOft ^3TR9 II 

123499 

1797 

01.11.2015 

ara^RT tout fi=TFitr 

o 

TjTTTfFfrafr ttot (997 9 ) ii 

179610 

1797 

01.03.2016 


TOrrfFfrafT ttrt (997 9 ) ii 

179710 

TO 

01.01.2016 

ttTftof ^ 

o 

9TOft 7T97 (99(9)11 

125169 

17 

01.11.2015 

frTTOT TO^T TOTO 

o 

TOPrfr fro ii 

194753 

3# 

01.01.2016 

feTRT TOl(9 

o 

TjTrrfr ^3 tot ii 

194139 

17 

01.09.2015 

7T1FRFT sfR 

9TOft 9999 II 

129013 

TOT 

01.02.2016 

3T9R TO<i)<HI 

9rofr ^3999 ii 

123229 

a 

01.01.2016 

-t\o-& 

TjTRMafr (tot ( TOrfrit)ii 

151969 

a 

01.02.2016 

?¥W #7 ^sw 

urofr iff ( 9979)11 

126833 

TO 

01.11.2015 

^?TW ^pTRT <HIcHIc)^ 

TTTOMafr (TOT (997 Tj) II 

179733 

#T 

01.09.2015 

TOT TOWT 

TjroMafr (tot (TOrfrit)ii 

151975 

olF 

01.01.2016 

^TtF tottt f?TO 

TJTOfT 9|97 II 

119304 

31# 

01.01.2016 

“f^RTR CH1CH 

uroMafr 11 

115819 

17 

01.03.2016 

93T197T RTF Tfra - 

TJTOfr ^3H79 II 

124478 

1797 

01.01.2016 

3ToW TOTOTT TOF 

TJTOfr 9|97 (9979) II 

123389 

997 

01.07.2015 

?T??T f^RflT f^F 

urofr ^979 (3tr) ii 

119728 

#T 

01.03.2016 

TOoflcT f^F 

urofr ttto 

129070 

a 

01.02.2016 

7fT MTO<HI TOTTT 

o 

urofr ^979 (3tr)N 

153159 

3TT9 

01.03.2016 

§lvj| f^f^" cft^fT 

urofr 9w ii 

181518 

a 

01.07.2015 
RT I—TsT 0 !? 4] 


W R TTTO, 28, 2017 (TTN 8, 1938) 


23 


°il<H 

ajofr 

TTCPTT 

TRW WR 

Rdich 

ara^fr a ?T7fr 

uRffr wjt II 

129213 

a 

01.02.2016 

Rte 

k J <H ^4141 3Tt cH Ml (<Hld) II 

176880 

u 

01.07.2015 

PlUcR WIT R% 

iRPffr ftR (*fi) ii 

173098 

W7 

01.04.2016 

3TTcTO7trT ^T^TTf 

urpfMafr rrt (uRffr) 11 

152238 

31# 

01.01.2016 

°teMlcH Rte 

iRPffr fw II 

182219 

#7 

01.05.2015 

•daUI^I 

iRPffr ftR (a) ii 

173721 

3# 

01.07.2015 

7?^T TR ?lWlcld 

TRRfr 3^7 (WpT) II 

124206 

TR- 

01.07.2015 

ar^te aanr f^R^r 

TOTjfr #1^7 (X73TR) II 

126871 

SsRT 

f\ 

01.01.2016 

ara^r ^tr 

o 

uRffr fir (tfr) ii 

126309 

a 

01.03.2016 

fe3T oTFfR 

TRPffT W II 

194663 

a 

01.01.2016 

7Tt3t?r ^RTT 

TRRfr 3^7 (TJ3TRT) II 

128118 

a 

01.01.2016 

Ttf^TT tR^T 

TOTjfr fu (a) ii 

182038 

ate 

01-07.2015 

TOT?7 TJ7T 

TRPffr 3^7 (TT3TTT) II 

128120 

W 

01.01.2016 

RSRUT 7RRR- 

TRPffr W II 

194675 

SsRT 

f\ 

01.01.2016 

7FRTT trf?T W-9TT 

TOTjfr #1^7 (1J3TR) II 

128147 

SsRT 

f\ 

01.01.2016 

a siw-ucH 

TOTjfr 3^7 (TT3TTT) II 

128480 

U 

01.12.2015 

^5R WIT 

o 

TRPfMafr ii 

115846 

Ocr| 

01.01.2016 

TRofTcT 

TjRjfr w ii 

194685 

a 

01.01.2016 

3i <Hd H1 cH ^ 

uRffr uw ii 

181782 

a 

02.02.2016 

TToiMrar 3R?fr 

URffr 3^7 (TT3TTT) II 

129531 

3TR 

01.01.2016 

RfR 473TTT 

o o 

TOTjfr TR 3TT3^- II 

177742 

a 

01.11.2015 

a TTcTPT SIR 

TRPjfr t3TTTTT II 

122525 

a 

01.01.2016 

JcHcTlM <HKRU| 

uRffr ^3^1 ii 

123853 

a 

01.03.2016 

•<<431 Rl*$ TT^cT 

TOTjfr ^3TRTT II 

181827 

SsRT 

01.09.2015 

TTjRI SFRR- w 

o 

uRffr fir (3tr) ii 

117836 

a 

01.11.2015 

jcHcTm Rfjr 

uRfMafr Ri (mr) ii 

176888 

SsRT 

01.07.2015 

TT Ra-"#?TT 

TRPffr 3^7 (3TR) II 

120493 

ate 

01.07.2015 


uRfMafr #i (3 tWt)M 

152318 

a 

01.01.2016 

Mcjm a aister 

URffr #1^7 (3TR)II 

122114 

W 

01.11.2015 


124 


’TKTT^TTFsm, 28, 2017 (TTFT 8, 1938) 


[’TFT I-T§F5 4 


oTRT 

sTofr 

TTTPTT 

TRTW 999T 

Rdich 

Tti^Tte 3T?5T^ 

Wteft 3^T [| 

117546 

9 

01.01.2016 

fcFrte siisi 

TOTfMarr cqf?T (TjTRfr)ii 

152272 

ate 

01.01.2016 

cho-^^l cH 1CH ^l<H C | 

TjTrrfr fw (3 ttt)II 

181915 

Ssp-'O 

01.05.2015 

31^afld TTT47R 

TJTPrfr t3TTTTT II 

123844 

3TTT 

01.03.2016 

TTcTFT TRT 9^1? 

TjTprfr tFf ii 

117141 

997 

01.11.2015 

3TT3fT TJTT MracPl^ 

TJTPTfr fw (3TR)II 

181947 

€t 

01.05.2015 

Rld-iold W 

k j <h ^41413rt cHi d i (<hic)II 

179592 

3TR 

01.03.2016 

?te?T <pT1T 

TJTFTfr TFF (ww)ll 

127646 

k ,l f> 

01.12.2015 

grf 3TW MlddTTl^l 

wtefr w ii 

194720 

31# 

01.12.2015 

flte 99TTT ^FxTT 

o o 

TOTTfr 3^r (3TR)II 

122254 

9 

01.11.2015 

^TTcT ^TR gtJRT 

o o 

TTTTTfr t3fiTTT II 

122763 

99 

01.12.2015 

TOTfc |9TTT W 

tottF fir (3 ttt)N 

122497 

sfr 

01.01.2016 

dJoWd 

uTRMafr cttVt ( TRrfrit)ii 

152052 

ate 

01.01.2016 

[3dl+ ^ 

k j < h 413rT cH 1 d l (<hic)II 

179851 

sfr 

01.11.2015 

dft°-dd #T tlddl^l 

uTRM3fr ii 

116557 

sfr 

01.03.2016 

9?T1cT ?TTfr 

wtefr w ii 

194742 

3i# 

01.01.2016 

9c?FT 

TJTRfr ^TTpT (3TR)II 

170484 

3TR 

01.04.2015 

3t?t w 

urpTMafr ctttt ( od^i1)N 

152066 

997 

01.01.2016 

TifFte 99TTT W 

Tjrprfr w ii 

550047 

99 

01.09.2015 

< j \ 1^^i<HK c^4 

urrcfr fw (3 tr)II 

182080 

Ssp-'O 

(\ 

01.05.2015 

tttI' 7T3TT9 Jdifuic^^rg- 

TjTRM3fr ii 

117745 

sfr 

01.03.2016 

TTjRT #T jft^T 

TJTPTfr fw (3TR)II 

182108 

T99 

01.05.2015 

9 flmT ^T3TR 

o 

UTT^fr fu (3TR)II 

122629 

sfr 

01.09.2015 

3i vj| ^ 3TTT <fT 

<N 

UTTTfr fire (3TR)II 

194369 

ate 

01.07.2015 

3rfricter ^tttt grfr 

o 

tottF tjw ii 

181855 

99 

01.09.2015 

€T *fr siiddid 

TJTFTfr W II 

550051 

€t 

01.09.2015 

Mdlddl 

TOTfft W II 

550052 

Ssp-'O 

f\ 

01.09.2015 

Tfflte wtt 

WRIT fu (3TR)II 

123008 

3TR 

01.07.2015 

3TFteFr 

uTRM3fr ii 

118094 

3# 

01.03.2016 

^TTcT 

tottF t3wr ii 

181814 

3TR 

01.10.2015 

9^FT #t 

TOTT?T tFf (3TRT)II 

123319 

3i# 

01.11.2015 
W I—TsRi? 4] 


W TO TRTTO, TOTOt 28, 2017 (RPR 8, 1938) 


125 


°il<H 

£W 

TRW 

ERTW TO 

tester 

'Hc'Mcfk 

TRRMafr pTRT (URRfr)ll 

152232 

W 

01.01.2016 

4W WIT f^W 

c o 

WRM3Tr pTRT (3fRfT)ll 

151246 

a 

01.07.2015 

wfte Rlw 

TRRfr fu (3fR)ll 

123366 

Efr 

01.07.2015 

gwr #r 

o o 

TRRft fw (3TRT)II 

194426 

Efr 

01.07.2015 

3i%^?r wit 

o 

TRRft ^3TTW II 

123142 

SEW 

01.03.2016 

e£ TOW 

v C 

WRfr ^ITO (3fR)ll 

123142 

ate 

01.11.2015 

RRW ft TRoT 

f\ 

TRRft fw (3TRT)II 

194439 

W 

01.09.2015 

Rifely 'dl^ofl 

TRRfr fir (ft)ii 

126053 

% 

01.03.2016 

to^to w 

wRfr tsiRR N 

193962 

ate 

01.07.2015 

cRR TOT 

iRRMafr ctft (3fRfr)ii 

151245 

3TR 

01.09.2015 

TTTOT #T <H)e!M4l 

wRfr uw ii 

181856 

#T 

01.09.2015 

TOHK 

wRfr fu (ft)ii 

124154 

SEW 

01.11.2015 


TRRft fw (3fR)ll 

194457 

ate 

01.09.2015 

3ut?r 4icW<H 

wRfr t^fRR H 

194190 

£[ 

01.07.2015 

3f?ter wr 

o 

WRfr t3TTTR II 

182065 


01.01.2016 

Ert=rft oiJio-<Hitn w 

WRM3Tr RRT (TRRfr)ll 

152213 

3TR 

01.01.2016 

dK ofl C| <r| Rid 

WRfr ^ITO (3TR) 11 

123475 

U 

01.11.2015 

<H<wRR|c| TJR 3RW 

f\ 

WRfr ^3^7 II 

182057 

a 

01.01.2016 

TO% TORR 

wRfr fu (ft)ii 

125104 

fr 

01.11.2015 

W #T RfFTT^T 

wRfr #ito (ft)ii 

120931 

SEW 

f\ 

01.11.2015 

tfl^oT 31<HcKcHlcH <Hld4l 

ERRfr II 

182021 

a 

01.01.2016 

gW WR chftgK 

O 

TRRfr fw (3TR)II 

194700 


01.01.2016 

TOfrer #r gttpfr 

TRRfr 1JW II 

181862 

gte 

01.07.2015 

arfifew R% 

wRfr fu (tft)ii 

194415 

Efr 

01.11.2015 

WafTcT WR 

o 

WRfr ^ITO (3TR)II 

123506 


01.11.2015 

RR%?gr $m 

WRfr ^3^07 II 

121025 

w 

01.09.2015 

TRtTO WR TW 

o 

TRRfr fw (3TR)II 

173094 


01.08.2015 

rt3tt w jfr^fr 

TRRMafr RRT ( TRTfrlt)ll 

152163 

u 

01.03.2016 

-goTlq<0 pTTpT 

WRM3fr RRT (3Mr)ll 

151488 

a 

01.10.2015 
126 


28, 2017 (TTFT 8, 1938) 


[’TFT I-T§F5 4 


°il<H 

sTofr 

7TOTTT 

TOTW 174OT 

Rdich 

TTjRT -Hidlciw 

TJTFRfT ^3^7 N 

123523 

#T 

01.01.2016 

ftTT TRTTCT THFcT 

Tjwrfr f3TKrr ii 

123696 

a 

01.03.2016 

TT^nr wtt R% 

TOTTfT f3TRT7 II 

194133 

TOT 

01.07.2015 

T«HI=bid 

TOTTMafT (TOT ( TOT £1^)11 

168144 

31# 

01.02.2016 

§r% ?ufr 

TjTRfr frr (3 tr)M 

123538 

Ssp-'O 

<\ 

01.12.2015 

$ ^ o^l ^r^-fr 

tottH- fir (3 ttt)M 

123588 

TOT 

01.07.2015 

flT% 

TOTTfT fir (4r)ll 

194356 

Ssp-'O 

f\ 

01.01.2016 

2TCTST ^TTR 9444 dl 

TJTPTfr fw (3TR)II 

194724 

k ,l f> 

01.01.2016 

3<RT ?I^tT 

TOTTfr ^TOT (3TRT)II 

175319 

a 

01.09.2015 

gt?T %T 

TOT7M3TT cTOT (3TWr)ll 

152064 

u 

01.01.2016 

3n<ric; ?Rfr 

wr^fr fu (4r)ii 

181872 

3# 

01.07.2015 

4l4IJ|°-cfl TOT T7TT 4T7TTT 

O 

TOT7fr f3TRT7 II 

181973 

17 

01.01.2016 

TT^nr wtt 

TOTTfT f3TKTT II 

124428 

a 

01.03.2016 

fM?T tfr 3TCFTT 

Tjrrcfr frr (3 tr)M 

123620 

TJCfT 

01.01.2016 

TOT [rUldP grfr 

IOT7M3Tr OT?T (Tr?rcfr)ii 

151466 

a 

01.09.2015 

#fr a?r ^ffr 

TjTprfr fire (3 tr)M 

194751 

a 

01.01.2016 

T-ciu) yctii^T til 4 

TjTprfr fire (3 tr)II 

550004 

a 

01.09.2015 

3TToTRT <HdKicH 

urpTfr frr (3 tr)II 

123662 

u 

01.07.2015 

3^RT TOT 2TFTT 

TOTffr fu (^r)ii 

124877 

<OT 

01.03.2016 

#T 7TTF 

TTJTrfr frr (3 ttt)II 

123862 

TJCfT 

01.01.2016 

TTTTffa- 4OTTT 

O 

TOTTfT fu (4t)ll 

181913 

3TR 

01.07.2015 

^4 FT 4OTTT 

Tjwrfr fir (3 ttt)N 

124136 

a 

01.11.2015 

4§T 4r cTOT 

TjTprfr fu (a)ii 

128343 

3TTT 

01.02.2016 

#T M-ilf^d 

TOTTfT t3TTTT7 II 

182102 

Ssp-'O 

f\ 

01.01.2016 

Trerfr T5f #T <Hlfed 

TTTTrfr (tfr)ii 

123762 

a 

01.01.2016 

d i u 1 < i oi 
<s 

TTJTrfr fir (4r)ii 

125852 

a 

01.01.2016 

3TftrT $ 

TjrpTfr fu (4t)ii 

194358 

a^ 

01.01.2016 

3icdoi "0|c;cl 

TTJTrfr fir (a)ii 

182205 

a 

01.11.2015 

3TOTfc ftrw 

Tjwrfr fir (3 ttt)N 

124152 

3TR 

01.11.2015 

3OT5T 4OTTT 

o o 

uwrfr fir (3 ttt)N 

124367 

a 

01.09.2015 

#T Mnr 4OTTT 

o 

TOT7fr TOTU II 

181888 

TOT 

01.07.2015 
RPT I—TsRi? 4] 


W TRTO, 28, 2017 (TRIR 8, 1938) 


27 


°il<H 

c;oi C | 

TRsTTT 

U7TW TJ3RT 

Rdich 

<H£>& 3TTT fife 

TRRfT fu (4t)ll 

126611 

a 

01.03.2016 

SR^R 

wr^fr uw II 

181901 

Ocr| 

01.11.2015 

fW 3TR- STCTEIFt 

TJTRfr ^3^777 II 

181962 

U 

01.12.2015 

a^ wit 

UTRfr fu (3TR)II 

124853 

1 TV 

01.11.2015 

^RTTR R% 

uTRfr w ii 

181925 

a 

01.11.2015 

TTfpT 7RRRT 

TRRfr fu (4r)ii 

182262 

TTR 

01.01.2016 

5W 

TRRfr UW II 

181936 

a 

01.11.2015 

Tra^r a 

TJTRfr UW II 

181937 

Ssp-'O 

f\ 

01.11.2015 

3lo-|H a 

t\ 

TOTjfr ^3fRTT II 

194160 


01.07.2015 

fc^M |RTR rrrf 

TJTRfr ^3TR1T II 

182011 

Ocr| 

01.01.2016 

5W *JcH=KK 

UTRfr fu (3TR)II 

125344 

a^ 

01.11.2015 

ch<HK 

uwffr fir (3 tr)M 

125481 

a 

01.01.2016 

?ra1tr w 

o o 

TJTRfr fu (3TR)II 

125485 

Ssp-'O 

f\ 

01.01.2016 

^RT cTl^nUoHtfl^n ^UTT 

uTRfr fu (4r)ii 

181976 

TTR 

01.07.2015 

-ifficw 

TJTRfr fu (tfr)ll 

182270 

U 

01.03.2016 

VRtt Jilc^R 

uwffr fir (3 tr)M 

125511 

a 

01.01.2016 

pTSR-PR U7T TfRc^ 

wRfr fu (^r)ii 

124043 

a 

01.11.2015 

aa?r 3T 

UWffr ^3TR1T II 

181938 


01.01.2016 

o asjfr 

UTRfr fu (^)ll 

125400 

u 

01.11.2015 

f^7 |RTR 

TJTRfr ^3TR1T II 

124137 

TJtfT 

01.03.2016 

M-dHlcdd aHKcidlol 

TOTjfr t3WT II 

118778 

U 

01.12.2015 

TT%?r 4 rtr RTPraw 

o 

uTRfr fir (tfr)ii 

194343 

3TR 

01.01.2016 

TT^r a 

wRfr fir (3 tr)M 

181832 

TJtfi 

01.07.2015 

TT#R7 4RTR 

O 

TRRfr fu (3TR)II 

181892 

a 

01.07.2015 

TRfTcT WR 

O O 

uTRfr w ii 

182018 

a 

01.11.2015 

fe^r f^l $ 

UTRM3fr II 

118973 

Ssp-'O 

01.03.2016 

?frf^T J3TR" 4)c)Rdc( 

TJTRfr t3TRTT II 

194093 


01.05.2015 

TTc^RTRFRT 

TJTRfr fu (3TR)II 

181930 

a 

01.05.2015 

^TT k J do41 

TJTRfr fu (3TR)II 

181945 

Ocr| 

01.01.2016 


qTT TT^qq, 7TORt 28, 2017 (RTF 8, 1938) 


[’TFT I-TsT 0 ^ 4 


oTRT 

JTt^T 

cHcHJ^cHil qit 
Ria^r a diiracicH 
?TT3t?r JlftjVcHI 

q WR ^F9T 

o 

qqTm 

f^ra - WIT 3TT^ 
gsfiqr wit tttw 
?R fr 

7^ <r|trc;<r| 

jr^r WIT q^q 
arfD^r m<h+m 

clKlui^fl 

^mt 3R? T^TJfr a 
q^T Taferw 
ar?r aa Tffr 
aaq wit qiqq 

^rq^T #T rTTTJfr 
=r?qq q^Tcq i^r 

4i)JHo-|I§4" qi-H 

aa?r quTR 

o 

3Ri^r?r % 3fr?fr 
aaq ?iqfr 
a^ar a lataa 
a f Rai qqnq 

31W qUTR 7T3oT 

o 

q% qqnr 

vji'l d) 0 - 5 ^ K)p 

a^F qqqr 

o 

q^ ^Tf^a 


c;oi c i 

qnsqT 

qqqqr qqqi 


TJTRfr fu (3TR)II 

181946 

3TR 

01.07.2015 

uTRfr 11 

118111 

#T 

01.01.2016 

uTRfr fq (3 trt)M 

181952 

a 

01.07.2015 

wTqfr t3nqq 11 

182053 

qqr 

01.01.2016 

TOTjfr fq (3 tr)M 

181979 

3TR 

01.07.2015 

qqRM3fr qfRT (qTRfr)ll 

151110 

q^r 

01.07.2015 

qq^Mafr ctrt (qrRfr)M 

152303 

ssp-q 

f\ 

01.03.2016 

qqRfr tsnrq n 

124128 

#r 

01.03.2016 

qqrqfr fq (3 ft)II 

182043 

#7 

01.01.2016 

qqntfr aqr (a)ii 

122950 

qqr 

01.09.2015 

qqrqfr ^ff 11 

179462 

ssp-q 

01.05.2015 

qqrqfr fq (a)ii 

182221 

3TR 

01.11.2015 

qqrqfr fq (a)N 

194465 

a 

01.03.2016 

qqRfr tsnrq n 

181927 


01.01.2016 

qqntfr fq (3 ft)M 

182075 

q^r 

01.01.2016 

qqrqfr quq ll 

182058 

ssp-q 

01.11.2015 

qqRM3fr ll 

120272 


01.03.2016 

qqrqfr fq (a)ii 

124050 

q^r 

01.11.2015 

qqrqfr fq (3 ft)M 

182106 

a 

01.07.2015 

qqrqfr fq (^fr)ii 

125657 

#7 

01.03.2016 

qqRfr t3TTrq 11 

181705 

a 

01.07.2015 

qqrcfr ^3uqq ll 

123228 

3TR 

01.01.2016 

qqrqfr fq (^fr)N 

182213 


01.11.2015 

qqrqfr fq (3 ttt)II 

182107 

qq7 

01.07.2015 

qqRfr t3Mq 11 

124332 

its 

01.03.2016 

qqrqfr qw ll 

182061 

q 

01.11.2015 

qqntfr fq (a)ll 

124138 

qqr 

01.11.2015 

qqrqfr fq (^fr)ii 

194354 

3TR 

01.01.2016 

qqRfr fq (a)N 

181870 

a 

01.05.2015 

qqRfr ^3Mq 11 

181809 

a 

01.07.2015 

qqRM3fr qfRT (qTRfr)ll 

151045 

a 

01.06.2015 

■JTFT I—TsHW 4] 


W WT WT=1, 28, 2017 (W^r 8, 1938) 


29 


°il<H 

c;oi c i 

TTJWTT 

TRTW TT^WT 

Rdich 

yi u isd?fRT <HioTl 

TOTjfr ste7 (4t)ii 

123203 

T7W 

01.01.2016 

WW1T 

o 

TOTfft 3^7 II 

115532 

ate 

01.05.2015 

snarer chnHioHiar 

o 

TOTjfr fu (3TR)II 

182147 

31# 

01.09.2015 


urpffr fu (4T)ii 

182129 

TTW 

01.09.2015 

TRcfrtpw 4T 4T gw 

o 

uTwM3fr II 

172615 

T7W 

01.07.2015 

^Wc^ 9TfeW 

uTPffr fu (3wr)ii 

182149 

W 

01.09.2015 


TJTPffr 3^7 (tfQII 

124158 

sfr 

01.01.2016 

3TcfoT ^lsfr<slcfl 

o 

TOTjfr fw (4T)ii 

122635 

€t 

01.07.2015 

3T75WT <4°-<4lcH 

TTWRft fir (3TR)II 

182151 

TJtf7 

01.07.2015 

^sllslcll TTW^cft 

uTPffr fu (4t)ii 

123207 

€t 

19.11.2015 

3liolcl 

urpffr fw (4T)ii 

194339 

TJtf7 

01.01.2016 

?tefte wwr 

o 

TTWRft t3TTTTT II 

124057 

ate 

01.03.2016 


TOTjfr fw (4t)ii 

182258 

ate 

01.03.2016 

7RT 

uTPffr fw (4t)ii 

194500 

3# 

01.03.2016 

wteT 4T ch'Ih'-m.h 

TTWRft UW II 

182068 

€t 

01.11.2015 

gj^T WW3T 

uTPffr fw (4T)ii 

122965 

€t 

01.07.2015 

^TjIo-c^^ rj$ 

Tjrwfr ^3^ N 

122936 

u 

01.01.2016 

fi=rarfr 

o 

TOTjfr uw ii 

182094 

u 

01.11.2015 

TT7T gjtfM 

TTWRfr #W7 (tfr)ll 

122954 

€t 

01.11.2015 

<H<4<H<H141 ^cHlftchl 

TJTPffr ^3307 II 

182027 

ate 

01.01.2016 

WWTT f}% 

o o 

TTWRft ^3TR"T II 

121459 

Ssp-<4 

f\ 

01.07.2015 

wt ch!<hw 

wwfr fir (tfr)ii 

182085 

TJtf7 

01.07.2015 

xrwr 3wwr 

<N 

xrwRfr ^3TrTT ll 

123103 

TTW 

01.01.2016 

?fr wwtt 

o 

TOTfft fw (3TR)II 

182162 

TTW 

01.09.2015 

HI<Hcid 

uTRMafr ii 

177135 

TTW 

01.09.2015 

7TtTT47T 5T^cHI 

xrwRfr fir (4T)ll 

182224 

31# 

01.11.2015 

WTcft^r <+i^ u l<H 

uTPfMafr ii 

177967 

31# 

01.01.2016 

^wfrar #T TPT 

urwfr fir (4T)ii 

127721 

W 

01.03.2016 

?i£te ww ^r 

Twwfr fw (3wr)ii 

182232 

3TR 

01.11.2015 


130 


WClT^TTT^m, wfe 28, 2017 (TTFT 8, 1938) 


[’TFT I-TsT 0 ^ 4 


°il<H 

sTofr 

WT5RT 

TRTW UWW 

fefe 

wit wtctr 

Tjwrfr fu (3 tr)N 

182239 

TJtfT 

01.11.2015 

feT SHTTW feWT 

TjwrMafr 11 

178854 

TJW 

01.11.2015 

jicicH 3fr?fr 

WRfr fu (3TTT)II 

194333 

a 

01.03.2016 

wfe wit 

o 

Tjwrfr fu (4r)ii 

182128 

a 

01.09.2015 

TT^ci £[ 3feT 

TJWTfr fu (3TTT)II 

194379 


01.11.2015 

oRT^tT R)p ti^cH 

WRfr TJW II 

182095 

a 

01.11.2015 

3T?fe WIT ffe 

Tjwrfr ^3fRw 11 

194183 

u 

01.07.2015 

Tlfe WR WTF 

Tjwrfr fu (4t)ii 

182209 

Ocr| 

01.11.2015 

TTcfRT 4T3TR 

O 

uwrfr fu (^)ii 

123226 

#T 

01.07.2015 

Tfe WIT 

Tjwrfr fu (4r)ii 

182140 

TJtfi 

01.11.2015 

arf^cT wr ffe 

uwrfr t3TRw N 

123282 

k'cr| 

01.03.2016 

e!T>4)d ffe fer 

uwrfr uw ii 

182098 

#T 

01.11.2015 

pTTpTofT TRTTCT 

uwrfr fer ii 

116686 

3Tf 

01.01.2016 

few |RTTT TRTTCT 

Tjwrfr ^3 trtt ii 

123205 

TJoT 

01.01.2016 

3Tft?T WIT 

O 

Tjwrfr fu (4r)ii 

182261 

TFTT 

01.03.2016 

TfRoT ffeTT 

Tjwrfr fu (fei 

127830 

fe 

01.03.2016 

JllMId gWTTT ffeTT 

Tjwrfr ^3fRw 11 

122985 

Ocr| 

01.11.2015 

^ $ 

Tjwrfr fu (3 tr)II 

194385 

#T 

01.03.2016 

3TWcT <pTTT 

Tjwrfr fu (4r)ii 

123368 

UW 

01.11.2015 

Wfef £RW 

O f\ 

Tjwrfr fu (3 tr)II 

194400 

Ssp-'F 

<\ 

01.03.2016 

#T TJTTtr 

UWTfr fu (3TTT)II 

194420 

3TR 

01.01.2016 

fefe ffe 

uwrfr ^3 ihw ii 

181701 

UW 

01.07.2015 

oRT^t?T TRTTCT STWt 

uwrfr fer ii 

117855 

a 

01.01.2016 

aw^Tra - sjiddj'id 

f\ o 

Tjwrfr tsnwr n 

182073 

a 

11.01.2016 

oRT ST^RTT 

o 

Tjwrfr ^3fRw 11 

181894 


01.01.2016 

sToHcHMc-oTl ^r TWWT 

Tjwrfr fu (fei 

181880 

3TR 

01.07.2015 

a WTF 

Tjwrfr fu (3 tr)II 

194421 

a 

01.01.2016 

Wfef 4RT1T 4t 

o o 

uwrfr ttept ii 

182100 

3TR 

01.11.2015 

few ffe 

uwrfr fu (4t)ii 

125431 


01.03.2016 

3fer ^RTTT ffe 

uwrfr ii 

194136 

Ssp-'F 

03.11.2015 

TWIT TTW 47^ 

Tjwrfr fu (fei 

123895 

TJtfi 

01.03.2016 
UPT I—RsIR? 4] 


W Rj WT5T, RRffr 28, 2017 (U1U 8, 1938) 


3 


oTHR" 

cjofr 

RTCRT 

URTUUT URRT 

fc<Hicb 

RTRR ?pRRT 

URRfr URU II 

182133 

3TR 

01.01.2016 


URRfr t3rTRTT II 

182052 

on 

01.03.2016 

a^RR frit 

uRRfr fu (tfr)ii 

182159 

ote 

01.09.2015 

3turt wr frtfr 

URRfr URU II 

182135 

Ssp-'O 

C\ 

01.01.2016 

ftofm 4, Rf$ 

uRRfr fir (tfr)ii 

194383 

on 

01.11.2015 

3RR^nr grfr 

uRRfr tarTTu n 

194120 

UR 

01.09.2015 

w ^TTT 

o 

uRRfr fu (tfr) ii 

125176 

a 

01.11.2015 

ch^uiJH<?fr tfr )s^l 

c f\ 

URRfr URU II 

182164 

a 

01.01.2016 

SW W ^TR 

o 

URRfr frU7 (tfr)ll 

123741 

on 

01.01.2016 

31RpR fifrRT 

f\ 

URRfr fu (tfr) || 

198282 

a 

01.07.2015 

)frRtR URTR 

URRfr fu (tfr) || 

126673 

Ssp-'O 

f\ 

01.03.2016 

tftor WIT Rfrr 

URRfr f3TTRR II 

123163 

a 

01.12.2015 

'M^oi k J 'd <£1 H^l*R-<sJcH 

URRfr fu (xfr)|| 

125255 


01.11.2015 

WR 

URRfr fu (tfr) II 

124129 

UR 

01.11.2015 

ara^fr cpnr 

URRfr f3TTRR II 

194166 

0cr| 

01.07.2015 

afRr urrr 

URRfr fu (tfr) II 

124459 

Ocr| 

01.11.2015 

UR 4)Pcil-HH 

t\ o 

URRfr f3TTRR II 

181813 

UR 

01.11.2015 

^TRTR R3RRT 

uRRfr faiTRR M 

194153 

UR 

01.07.2015 

3=b^cKI RTR 

URRfr URU II 

182171 

U 

01.01.2016 

RfrtR WR 

O 

URRfr JfrF II 

115349 

UR 

01.09.2015 

RRTRR URT ^ffT 

URRfr URU II 

182175 

a 

01.01.2016 

^JT RRofr 

o 

URRfr URU II 

182178 

a 

01.01.2016 

f%RUT WIT 

URRfr URU II 

182181 

ote 

01.01.2016 

frtW RTRRT 

URRfr URU II 

194200 

3TR 

01.09.2015 

RoRT M^dW 

o 

URRfr URU II 

194335 


01.03.2016 

URT 

wfr URU II 

194366 

a 

01.03.2016 

RTcRT UR11T qit 

o 

URRfr URU II 

194382 

a 

01.03.2016 

frlR" HIcH r)$ 

URRfr URU II 

194396 

a 

01.03.2016 

RTR JllmcH tfr 

URRfr URU II 

194436 

u 

01.03.2016 

132 


RHa W TTWTa, aMt 28, 2017 (RTR 8, 1938) 


[’TFT I-TsT^ 4 


oTRT 

aoiT 

afasaT 

aaraw aaw 

mm 

aaaa aw 

iwaMafr aaarr 11 

151818 

a- 

01.06.2015 

afaa aft 

awaMafr aaarr 11 

151848 

fr 

01.11.2015 

fr afr 

awaMafr aaarr ll 

151917 

a 

01.01.2016 

cicHIOI<H lao-oTKM 

iwaMafr aaarr 11 

152093 

a 

01.11.2015 

rffraaaf Mfww 

iwaMafr waaar 11 

152201 

IW 

01.03.2016 

fr fww apr^nf 

iwaMafr waaar 11 

152207 

a 

01.03.2016 

arartw awia srwa 

0 0 

iwaMafr waaar 11 

152227 


01.11.2015 

aarfafr waa 
<\ 

iwaMafr aaarr 11 

152354 

a 

01.11.2015 

aar aar wwwfr 

c\ £, t\ 

iwaMafr waaar 11 

152427 

a 

01.03.2016 

MT awam aaT#r 

iwaMafr aaarr 11 

152543 

ana 

01.03.2016 

anaMaaff# 

iwafra(aaw (ll) 

176423 

IW 

01.03.2015 


2T TTTT #TW 
3a f##?TaT 
frfraM (aar) 


asa3wjmwa#rMwaw3JT 

3T. 20 19 RtIHT 2016—41^9^1 aif# if-Mfc^d P affd aMf - 

fr ftaa f#w afr af#^ rsii-hR^ afMrfr- 1 , ara ‘a^awaMi) aaraTaflf aa fr ana ft afr # 

09.11.2015 IMci^oH I ##i#3 #aiO 15600-39100 (fTfT 3) affMaiO 6600/- aa I 

frr#?rwMMateart aMsasn-nTM atffaRfr-11, ara ‘a’KMM^d) aaw# iff a#fraawTaf#aafranafr 
afrjio 5 .io. 2 oi 6 Nfi^diarfM 3 faro 15600-39100 (frfr 3 )a#fa#aio 54 oo/-aa 1 

fr aTToTTaiaaft aMsaaii-urM arfU^rfr- 1 , ara ‘a^awaMr) fr aw# awa#ft aawiafifaa fr ana fr afr # 
14.07.2016 imc)T^<hi ##i#3 faro 15600-39100 (frfr 3) aafafaro 6600 /- aa 1 

fr aura" ww aft aMs aaiwR* arTMatr- 11 . ara ‘a’KMM^d) fr aw # aw a# ft aaawaflTaa fr ana fT afr # 
01.08.2016 laaMn ##i#3 #ai0 15600-39100 (frfr 3) aafafaro 5400/- aa 1 

fr awaa awia fau^r afr Mia arffwrtr, aw fr^MM^d) fr aw # fr a# fr aaawafif aa fr ana fr afr fr 
25.io.2oi6 laaMn ar#l#2 #ai0 9300-34800 (frfr2)aaaw#aio46oo/- aa I 

fr Qcfo-a M#T afr Mia arTMatr, ara ‘fr’Kiomf^d) ^ aw # af a# fr aaawaltf aa fr ana fT afr # 07 . 10.2016 
laaMn # # t# 2 # aw 9300-34800 (fr fr 2) a# fa f aw 4600/- aa 1 

fr aram aa waa afr aMa aanarffw arffwitr- 11 , aia ‘a’KMM^d) fr aw # aw a# # aaawafif aa fr ana fr 
afr#28.07.2016 iMdVdifffa3#aro 15600 - 39100 (frfr3)a#fa#aw 5400 /-aa 1 TOT I—TsITOT 4] 


W TOT TOTOT51, TOTTOTt 28, 2017 (TOq 8, 1938) 


133 


■n'lgij-jHci giroi to^t gfr gfcss’qsiwPiTO afttrorfr-11 , tot ‘g’uioiqtfd) %tot# urogf-#qrongltt tot it arorft 
3Tt# 28.04.2016 IMd^d I f f#g 3 fTO) 15600-39100 (ft ft 3) qf % f- TO 5400/- TOT I 

ftqftqffrerglfid gf sttot arfstrortr. ?rq ft’uioiqftHifTTOTTtgtgf'^t M-iisiiciilTqTft 3 TOrft 3 TrTt 29 . 09 . 20 i 6 

IMd^dl it % 2 ?tTO 9300-34800 (ft ft 2) W tfc^ TO 4600/- qq I 

ftTOttfroggrorTOt gff^qsiwPTO arfsTgrofr-iKTOT ‘g’dioiqi^difTTOTTtqqTgf'# misiiciisTqTfraTOrfraTrf' 
23.08.2016 IMcl^d I it it fro 3 f" TO 15600-39100 (ft ft 3) qgfgf-TO 5400/- qq I 

ft cfTtroTOTrorTOt aifaitTOd totsto-hR-h'iui aTfitq^di.^TO’Ki-dMfadifTTOTTtqqTgf'^M-i.’iiiciilTqqfraTTqfr 
3fr # 01.01.2013 IMcj^dl f <T #5 4 Tt TO 37400-67000 (ft ft 4) qf % $ TO 8700/- qq I 

ft erfr tot ?fPTT git aigiq arfUggfr, tot ft’dioiqftd) fr to f gt gf - # qqmgfiT qq ft aror fr 3 ft tT 24.11.2015 
iqgtFTO gt fg 2 # to 9300-34800 (ft ft 2) qg- % f- to 4600/- qq 1 

ft anqft TateFT gtt gffsg qsimPiTO aftTrorfr-11, tot ‘gf-u-dMi^d) fr tot f - uro gf- # qqrogltT qq ft aror ft art 
Tt 10.11.2015 IMd^dl ^T^fg3TtTO 15600-39100 (ftft 3) W^^TO 5400/- qq I 

ft totoTOt gronq RIcHtoIcTi gf gft 1 ^tosh-uPto arfsTqrofr-11. tot ‘q’dioiqftd) fr tot f uto gf-#qrorogfUqq ft 
aror ft art# 10.03.2015 iqgtfroi f-f-#g 3 ?tTO 15600-39100 (ftft 3 )qg-%f-TO 5400 /-qq 1 

TO3frgt5TTOtTl^T 
aMR^iror (gifflg W2) 


tostt srgf toto qg Ritokh fggg 
qqffTO f^TTeRT 


TO. 21, Rdl^4> 20 ffTOTOT 2016—l|t£MRi glTO TOqfqfTO RhI/iRsM ci|R)x1i|T' TOT TOff qiq ft 3TFT qgf^ q# 
giffg f ?i 5600 - 39100 /- (f fro-3) + T 6600/- (fro f) ft ^Ichhh f qg> gf gf qffftsn 3rgi^r qq TO5TT 3rgfgTq qg 
Rigid fgr f 3TTOTRfl troiffro 'ft' (tjt q) ef qg qq Rtggg ffqq totto 1 1 


ffq TOTOTO 

qiq 

q-aqqqr/qgtqqiraT 

Ri^Rtci 4f RtRt 

2015AC1017 

sff groro gqt 

^ronrog-qro ft sjii ft, q^ ffrott 

08.05.2015 

2015AC1015 

^tt TOTfag 3FT 

yteMidd-qro ft 3 t 4 ft, q^ ffroft 

06.07.2015 

2015AC1016 

ft Rldddldcid ft 

^ronrog-qro ft stii ft, q^ feft 

01.06.2015 

rx rr rx r\ r\ rx v , \ \ . \ \ c c c c\ 

f fl5600-39100/- 

fgqro fgr f 3TTOTTft 

TO^qfg giro TOgqjgg RniciRsid eqfgqqr gf gqgt giro g> 3 tfT q?Trf qf girorq 
(f tro-3) + ? 5400/- (tro f) ^ cIchhm *r gt g^ g5t qRcifsq srgf&r qr qsq q^grogiq qg f 
cIsiiRtg 'ft' (^q q) qg qr f^rggg ffro gnm 11 

ffq TOTOTO 

qiq 

q-sgqqT/qqtqTOTeiT 

Ri^Rtcl eft ferfar 

2013AB1034 

ft ^ropg qtror 

q qq ^ 3qr q ft, tgrogrg 

05.08.2013 

2015AB1095 

ft if TOrgft qi^ro 

^rogTerg-qro ft sn^ ft, q^ ffcft 

17.06.2015 

2015AB1092 

ft qftq gqK 

o 

^rogTerg-qro ft sni ft, q^ ffcft 

01.05.2015 


134 


’TrRTRTTRm, RFRt 28, 2017 (FFT 8, 1938) 


[’TFT I-T^FF 4 


TI^mR) FRT RFrfjfe R-mRhR^cI ot|Rhd4f Ft Fqrf FTF qt 3TFt F?lf^ F i TlrftR rf ?15600-39100/- 

lte-3) + ? 5400 /- (rfs ^r) qt cIchhm ^ -rf <rf ^ rf/ftsrr 3iqrfr tr rstt 3t^£tft xrf rfwrT /ten 3 arcsjpfr 

clsllftch '#' (TJF Tj) qt 9F FT RrgefeT rf^TT vJTTcTT t I 


rfq wit 

■TFT 

q-armRi/yq/iyiidi 

Ri^Rd erf rfrfr 

2015AB1068 

rft qrfqr XRT 

/ft F ®ft TRT, ^BTefrf 

02.12.2015 

2014AB1018 

rfr RR rf. Tlrfl 

/ft F 3Trf 3TR, sloelrf 

01.08.2014 

2015AB1081 

rft WR3T 

/ft i F rfT, RFFrfF 

01.12.2015 

2013AB1043 

rfr fff ffr errf 

o 

/ft 3TR /ft FeT, t^RMF 

05.08.2013 

2012AB1034 

rfr ^rfTTF FTFRfq FReT 

/ft 3TR /ft FR, §4X1414 

09.07.2012 

2014AB1009 

rft qfrfq rfrf 

TRF F Fjft, Recti 

01.08.2014 

2015AB1091 

rft qfrfq FRF 

5TWTeRT-iRT rf 3lrf /ft, F^ rfc/ft 

29.04.2015 


TI^mR) RF^t frfqferfecT Rl^rfd qRct 


/ft 3TR /ft XRT Rm 1979 qt Rq RrfF 8.1 (f) qt rfqFRTt qt 3FJTTR rfqpfRr qrfsTT- 2014 / Tjrfrff rfrf FT 
Rnfelfrfcl oyrfdrf erf Tjqrf FTF rf 3TFF F?lf^ M clrftTsr rf fl5600-39100/- (ft lfe-3) + / 5400/- ife ^ TFR) q) 
cIcHHM FT erf erf rfrfftan 3Tqrf FT R5TT 3TgrfqRT rff frffTRT rfqT / 3R-sqrf %TRFF 'ft' (TJF rf q> FF FT Ri/w 
f%7TT FTTeTT 11 


r\ 

FTF 


r^v r\ f\ r\ r\ 

FTF 7RRTT 

7-aiNdi/ yqi'Riidi 

H^lq-d eft mT^T 

2004CK1016 

rff RlFTM XRT, TTFrfBrf 3TrffFrft rf' 

F ■it e| 0 ctl T 

30.09.2015 

2008CK1020 

Xj/fl /ft RRTT, TTFrfBrf 3Trfqq/t 'X r 

F XRT ^ 3TR F /ft, tFTMF 

01.10.2015 

2005CK1156 

/ft erf Rtf rtwi, cicFrfcrf 3irffFn/t 'if 

F 3TR ■it Tjrf 

30.09.2015 

2006CK1185 

rfr Vm rfluFNI eTcrfl, cl4^erf 3TrffFrft Y 

F 3TR ^t xjrf 

30.09.2015 

2008CK1298 

/ft slrfcil/l qrfTeT qFRT, cTFrfqfft 3TrfFl/t Y 

F 1RT FeT, tFTMF 

30.09.2015 

2004CK1042 

rfr /ft tirfFrfr, oe^rferf 3TrfFrft y 

rft F ft 1RT, sRrfrf 

01.10.2015 

2010CK1017 

/ft RFRIFT FeT. FT, cleorferf 

/t F ft 1RT, %qRR 

30.09.2015 

2008CK1277 

rfl TrfrfT TRRR Rrf, de^rferf 3TrfnTTTrf 'rf 

rfl 1RF i TRT 1RT, ikyisiK 

23.12.2015 

2006CK1244 

^grft TRRTT XRT FFrf, TTFrfBrf 3TrfrqTTrf rf' 

^t ^ sff ^ FcT, ^lelrf 

30.09.2015 

2007CK1086 

rfr 44 Rtf qrfF xgqR, cie^rferf 3Tfer4nrf rf' 

^t 3TR ^t FeT, tFTIFTF 

30.09.2015 

2007CK1141 

rfr qrftR rf, Cleorferf 3TrfnFTrf 'Tf 

rft €t 3TR trfeTR 

30.09.2015 

2009CK1078 

BTrf, Cle^rferf 3TrfBmrf rf' 

3Trf FF FT / TRT, rfcrft 

30.09.2015 

2004CK1130 

rfr HFhIfF 1/fF ^rfelT, cRRrftcrf 3TrfT4qrf 'rf 

3Trf 3TR ^t i, ^FTIejd 

30.09.2015 

2007CK1175 

rff 3TR XRT FRFrfrrfgg, cleOrferf 3TfenRrf rf' 

FeT 3TR ^t if, trfeTrf 

01.10.2015 

2005CK1078 

rfr rffrfer, cle^rferf 3TrfT4TTrf 'rf 

FeT 3TR ^t if, ^FeTR 

01.10.2015 

2004CK1152 

rf crfTeT ^rfUTTK FeTRWFRT, de^rferf 3TrfnFlrf TJ' 

rr trr r?t, T^yr 

30.09.2015 

2006CK1012 

rfr rRfT qrf^F FRRFTefR, cBfrfFrf 3TrfpRrrf rf' 

3TR rfs ^t i (i), Tjrf 

30.09.2015 

2006CK1272 

rff RRRlter RWfcl de^rferf 3TrfBmrf rf' 

3TR ^t ^ (f), ijrf 

30.09.2015 

2009CK1229 

rfr qrfR fcTerrrf, crqrftTrf 3Trfr4nrf Y 

3TR rf 3lrf, tFFFTF 

29.09.2015 

2005CK1071 

^rfl HlRe^l rfrf, deorferf 3Tferft '/' 

1RT TRT rf cjcT, Rcrfl 

30.09.2015 

FFT I—TsT 0 ^ 4] 


W FIT WT5T, FFFF) 28, 2017 (F1F 8, 1938) 


135 


4F£Fi4 gT4T 'Hsrf^ep PHfdPlcI ot|ftd4f Trf 5 Rf4 FTF 4> 3TFT F i FF44sT 4f FF^ FF, 4cHHM irf rfg 4 

F 4 trp erf erf rfrffisTT 3 reri%r <# fen? rstt 3 iF 4 rfTF rff RepKi #0 4 arcsjpfr %r 4 rf> (tjf f) tr p^w Rtft fttft 11 


14f wit 

■TFT 

FF 

dcHHM rf #54 

4STFFT/FFTF?TTerr 

PyR-ci <41 RrRr 

2015AF1003 

41 444?TT 4TF 31Fl4 
SFTrfrf 

4wPef /f>' 

45. 37400-67000 + 

45. 8900/- 

*rfAIMA|-iRT 41 

3lrf 44, Flf Red) 

23.04.2015 

2015AF1004 

41 3Tf4FFF FpTp: 
HI4^ 

crflPep 'TTCf7' 

45. 37400-67000 + 

45. 8900/- 

*rfAJMAJ-iRT 41 

3lrf 44, Flf Rcrf) 

09.04.2015 

2015AF1005 

41 fcpJl'il Rrf 

crflPep 'liiR 

45. 37400-67000 + 

45. 8900/- 

41 

3TTlf 4ft, Red) 

06.07.2015 

2015,Q1009 

41 4FT egOK FF 4RT 

<)5llPep 41 

45. 15600-39100 + 

45. 7600/- 

yteMleli|-iT4T rf 

3lrf 4ft, Red) 

06.05.2015 

2015,Q1010 

41 3Tf4eTTF 4* 3TR 

<)sllPep 4) 

45. 15600-39100 + 

45. 7600/- 

41 

3lrf rf, Red) 

20.05.2015 

2015AE1006 

41 4TF FFeT FFFI4F4 

crflPlcp if 

45. 37400-67000 + 

45. 8700/- 

5^fTeRT-iRT 41 

3lrf 4fl, Flf Red) 

07.07.2015 

2015AE1007 

41 <Fe4|u|^ P*HT 

c|5llPl<F if 

45. 37400-67000 + 

45. 8700/- 

yteMleli|-iT4T 41 

3lrf 44, Red) 

07.07.2015 

2015AE1004 

4j41 Midi TFT 

<)51lPep if 

45. 37400-67000 + 

45. 8700/- 

1RT TJ4T 4f kjel, 

Red) 

18.05.2015 

2015AE1008 

41 4rf75F F4f4rfFF 

44 

crflPlcp if 

45. 37400-67000 + 

45. 8700/- 

^FfTeTF-iRT 4r 

3TT]f 4fl, F^ Red) 

19.05.2015 

2015AF1007 

4F. 4TF[ M60I 

crflPep 'I'M,' 

45. 37400-67000 + 

45. 8900/- 

yteMlelil-^H 41 

3TTsf 44, F^ rfed) 

01.04.2015 

2015AE1009 


a rs . r. 

45. 37400-67000 + 

45. 8700/- 


18.05.2015 

•ST yef>?i tFelllcFI 

q^iih^ % 

^5TTeFT—IRT 41 

3lrf 44, Flf Red) 

2015AD1008 

41 Ciei 4FT FRT 

crflPep \Up' 

45. 37400-67000 + 

45. 8900/- 

41 

3lrf 44, Flf Red) 

08.06.2015 

2015AE1010 

41 F,4F yfr c|ot*J|| 

<)sllPep if 

45. 37400-67000 + 

45. 8700/- 

41 

3TT]f 44, F^ Red) 

01.06.2015 

2014AF1001 

41 «14 J l)Mld 

crflPep 'lilR 

45. 37400-67000 + 

45. 8900/- 

yteMleli|-iT4T 41 

3lrf 44, F^ Red) 

25.07.2014 

2015,Q1007 

41 4j41cT F7FK 

<)51lPep 4) 

45. 15600-39100 + 

45. 7600/- 

*rfi|lelA|-lRH 41 

3lrf 44, F^ Red) 

08.05.2015 


4F£FfcT FT4T 'Hsrfi)4ep PHplPlcI oi|Rhd4f f 4 FFF> FTF ^ 3TFT F?lf^ F# cTF 44F rf ?15600-39100/- 

(4 tte-3) + t 6600/- (#5 4) $ cron 4 /tp <rf f 4 rfMsn 3 tfPt ff rstt 3Fj4rfTF ff ftw rfm 4 3 rstr4 

crflPl'F 44' (TJF rf e£ FF F4 P^eftl RlFT Villcll % I 


f4F 4RsFT 

FFT 

4STFFT / FFERTTeF 

P^Rd erf rfrfr 

2015AC1012 

41 cpiRcp rf4 t/f r4 

5^TTeRT-iRT 41 3TTlf 44, F^ rfedl 

23.07.2015 

2015AC1013 

41 FFFrfF rfrf F05gT4 

^FSTTeRT—4[4T 41 3lrf 44, F^ rfedl 

12.08.2015 

136 


’TKTT TRPRT, RF^t 28, 2017 (TTFT 8, 1938) 


[’TFT I-W^ 4 


2015AC1014 

it FSRII^ftR 

5^TTeRT-RT it 3TT^ Rfl, fiWt 

07.05.2015 

2015AC1015 

it <RRT ~m\ 

5^TTeRT-RT it 3TT^ Rfl, M fiWt 

18.05.2015 

2015AC1010 

it 7RRT 4ldlc6^ll 4RTF 

c o 

5^TTeRT-RT it 3TT^ #, ficit 

06.05.2015 

2015AC1011 

it firjRRT fit? 

yteMleR-RT it 3TT^ #, ficit 

11.06.2015 

2013AC1001 

it itcR cfFTR fiFRT 

TRT TRT it kjd, ficcr) 

19.09.2013 


^TsfTcT ^v5T*T 

3FR-P)^|c6 /4 >|RcT> 3TR it RT-Il) 


2TeT iRT WT9T 

TT. 22, fi^FR 21 (iTlRT 2016—TI^Mfrl TTFi PlHfelRsIcl 3Tfe7Tit ^ oil-lfcl TfRi f I 

(iilfid iRT 
RTTit 4>41^M 
iRT RlRboHI 


7Rfr ferr RiRRcl (cr TFRKT) if RfR cTTRT (cT TRFRt) ^ TT TT 


T? T? RTR, itiRFR 

— 

12-09-2016, icR cr i^FT RT frlT R-TR ^STef RTR#rR ciil-Mdl 01-07-2016 

(RT3TR -04147TR)(t?75256<#) 


ir it vjrrcft t i 


3TR it 1MM 
RR cTTRT FRfeT 
3FR H^lP)^|c6 R.ir.fi.ir.(TTT.R) 


STcT iRT RR4T 

TT. 23, fiRRTT 22 [iTTRT 2016—TI^Mfrl RFi PlH[el[i=lc1 3TfenfM it Mcfl—|RT WT t I 

RrtRrt iRT 
RTfit 4>41^M 
iRT RiRbRii tfr 


ft^rf^R(iT rrfst) ir IRr ffttct (cr rrrt) ir tr ir 


it 3 tr vjMt 

(TR3TR—05172cni) 

— 

26-06-16, icR cr tRFT RT fsRT RTR ^TeT RTR#rR cRtTcIT 01-02-16 
ir it FTTrt ll I 

RcRt RFR 

o 

(RT3TR-04427RTT) 

— 

23-06-16, icR cr tRFT RT fsRT RTTcT RieOliR cRtTcIT 01-04-16 

ir it vitiol it i 

TRT it Ml -si 
(TR3TR—05954it) 

— 

01-07-16, icR cr Rft R? fsRT RTTcT RTR#TR cRtTcIT 01-06-16 

ir it writ it i 

(#Frt) it RTTT, RT RT 
(RT3TR-05467it) 

— 

01-07-16 


TRteT (cr RRRT) if (iiliiR (cr RRFST) ^ T? TT 


rf RgrSt, cftTwr 

— 

10-12-15, icR cr Rft R7 f%RT RTTcT RTR#TR c|i)i|<rlT 02-11-15 

(RT3TR-05422it) 


ir it vji iot it i 


ROT I—4] 


W RT WR, ^R5Rt 28, 2017 (EfTR 8, 1938) 


137 


EFRpT #RR (cT ^W5T) ^ 73^1 cbHl'-dk (et WT58T) e£ ir ir 


t^T ■TRRT n T, *wi 

- 

14-06-16, cfcT^T cT 3?R IR feRT ERR EgRt -WeMPcO ci^ilcll 

(ER3TR-05533ER)(75395-E?) 


01-06-16 <ft RTcft t 1 


eT.cFfef (cT efre^ST) ^ ^ef (et ERRWT) <# er ER 


1? 7T> pR 
(ER3TR-072027T>) 

— 

01—04—15, clan et ERR ir [sRi ERR -siel cReETpRT EppTTfT 
03-02-15 EFT Eft UTTcfr t I 

e^T <# firsn, RRR, cftrpTTR 
(ER3TR-06750Eft) 

— 

04—01—16, clan et iRR ir RRi ERR -Slcl ‘RcdPd’ EpRnT 
02-03-15 Rt Eft UTTcfr t I 

E^T e£ ejrr 
(ER3TR-06751EERT) 

~ 

04—01—16, clan et iRR ER Rlni ERR -SlP <T>ie t rP<T> EpRcTT 
01-04-15 Rt Eft UTTcfr t I 

E^ Eft T^T gR<£H'K 
(ER3TTC-06752E?) 

~ 

04—01—16, EfcR et iRR ER Rhl ERR -sicl (RcdPn) EppJcTT 
02-04-15 Rt Eft EJTTcfr t I 

(#FRfT) efrt Pf? 

(ER3TR-067597f)) 

— 

04—01—16, clan et iRR ER Rhi ERR -Sicl cOlcdRcO EppJTfT 
03-04-15 Rt Eft UTTcfr t 1 

PlRslet feldl'Tl 

(eR3TR-06760ETT^) 

— 

04—01—16, EfcR et iRR ER Rlni ERR -Sicl cOleoRcO EpprcTT 
12-04-15 EFT Eft UTTcfr t 1 

Pft EJ5EJ7 

(ER3TR—06762E^) 

— 

04—01—16, clan et iRR ER Rhl ERR -Sicl cOleoRcO cpprcTT 
13-04-15 ^ Eft UTTcfr t I 

(aflHcfl) ET Pf 
(ER3TR-06763ER) 

~ 

04—01—16, <lan et iRR ER fsRt ERR -sictncnPdi EppTTfT 
01—05—15 RT dial % I 

(ft vitlfrl 

(ER3TR-06764Eft) 

- 

04—01—16, <lan et iRR ER (el'll ERR -sicl <R>loHp|cf7 EptETTTT 
02—05—15 RT dial % 1 

e 3) EfT f?|c|l^1 
(ER3TR-06765EERT) 

~ 

04—01—16, cRR et iRR ER pH! ERR -sie) ctnc-oPdi <1'final 
04—05—15 e^T dial % 1 

ETT=r E^ noil 
(ER3TR-06768W) 

~ 

04—01—16, clan et iRR ER pRT ERTET -Sicl cOleMptcO <1 final 
07—05—15 e^T dial % I 

e£ d PtRcR ^jcf 
(ER3TR—06769ER) 

— 

04—01—16, clan et iRR ER fsRt ERTET -Sicl ‘RcnPdi nflnai 
11—05—15 EFT UTTcft t I 

TER SJeT 

(ER3TK-06770E^r) 

— 

04—01—16, ctaa et iRR ER f^RT ERTET -SIel d’lcdPld’ nflnai 
12—05—15 Eft dial % 1 

E?R ERRTITERR 
(ER3TR—06771 ERT) 

— 

04—01—16, EfcR ET IRR ER fSpTt ERR -Slel RIcOplR nflnai 
15—05—15 Efr dial % 1 

# Ef> ^ejt 
(ER3TR-06772ER) 

— 

04—01—16, EfcR et iRR ER [eRl ERTET -SIel <R> 1 P)<R> nflnai 
01-06-15 ^T ift EJTTrft t 1 

Eft et^t %cfr 
(ER3TR-06773E3ERJ) 

— 

04—01—16, clan et iRR ER fsRT ETRTET -Slel <R> 1 P)<r> nflnai 
02-06-15 EFT ift EJTTcfr t 1 

Eft 'OdlRni 

(ER3TK-06778Eft) 

— 

04—01—16, ctaa et iRR ER felHI ETRTET -SIPi RleHPd’ nflnai 
04—06—15 EFT dial % I 

E? ErpRT 
(ER3TR—06781 Eft) 

— 

04—01—16, clan et iRR ER feRT ETRTET -Slel RTeETpfETl nflnai 
05—06—15 EFT dial % 1 


138 


FTFTFTT7Rm, 28, 2017 (FTF 8, 1938) 


[’TFT I-T^FS 4 


\ FFFTFR 
(TF3TK-06791cTT^) 


04—01—16, cIcH F tRTF tr [eHl TTFTF -Slcl cFIcmRcF O'ilimi 
06—06—15 FT 44 uTTrft % I 


cT. F^feT 7) F^feT (FFcTHM) <# FF tr 


TFT3TR—0684544 

c4. F)4cT 

TTORT Rlciy^l 

09 TJJeTT^ 2016 

TFT3TR-06340FT^ 

c4. F>4cT 

FTFflF FTFR 

O 

24 FJcTT^ 2016 

TFT3TR-06940TFTT 

c4. <F^CT 

3TFFFT #F 

24 TgcTT^ 2016 

TFT3TR—07221 

c4. <F^CT 

m4o F’OK fki 

o 

04 3TFFF 2016 


f^TF FTFTT^T FT 7 j;F FtFRT (fFcTHM) F> F^ FT 


^F3TR-06405^ (tFTT-20948-44) 

fFTF FHFR 

TRFIcll FoTT 

12 F^ 2016 

TFT3TR-06228TFT (tfFT-23156-t44) 

fFTF FHFR 

3TTF44 %TF 

12 RtIsN 2015 

TF3TR-06712FT# (tFFTT-21378-t?) 

fiFT cFHFR 

Ff4?TT Tift FFFTFF 

12 Rf^N 2015 


44 4f|SR 

ft^rfeTR 

FFFFTp44?TF7 FT.^.f%.4 (FT.FT.) 


FT. 24, ftFTFT 23 RtIHT 2016—TI^mR) FTF^ f^rfeTfecT TFT TFT TFT 3Tf4fFFfM f 4 TRTF) FTF 4) FTFST FUllifl 
f 44 frrf^Rfr 44 McTI— iRT 5KR FRrT t - 

Rilfad t4ft 
ftfeT^t Ff4fF 44FT 
F-aTFft F^M 


#tfF 44 %5R 


■>4? 3TR "110 

cilRxIOd WIT 

tkMR Fft ?TT44?sr 

4«K RfcT’TT 'Rr'5 

TFT 3TR-21869 

10 FRFft 2016 

ftuR ^ ullvft 

FF 3TR-21589 FF 

22 facFFF 2014 


eifte^'e t>4 f4tff 


FF 3TfF ■TFT ciiRklJlel FTFFTT FFFt# F?t cTFfcsT 


F?o Tj^pR <FKuTl 

TFT 3TR-23007 

01 FT# 2016 

44o ^FT?T FFTTft 

TFT 3TR-23008 7T 

01 FT# 2016 

cfto <£>m TFT f4FFFT2T 

TFT 3TR-23009 TFFT 

01 FT# 2016 

F?o cFT t ) u II 4) eft 

TFT 3TR-23010 TgsFJ 

01 FT# 2016 

efto Cg^-H 

TFT 3TR-23011 FT# 

01 FT# 2016 

44o 4?1FT fftrjRT 

TFT 3TR-23012 TFFT 

01 FT# 2016 

44o FTFFT 7ft TFT 

TFT 3TR-23013 7ft 

01 FT# 2016 

#o -siiNl [4ill ?FFT 

TFT 3TR-23014 TFT 

01 FT# 2016 

7fto FFg 44trft 

TFT 3TR-23015 44 

01 FT# 2016 

#o FTFFT FTFT44 

O 

TFT 3TR-23016 TFTFT 

01 FT# 2016 
■POT I—TsTR? 4] 


W WR, 28, 2017 (PR 8, 1938) 


139 


P7T 3lR ’TFT ci|(^J|d R7RT 4<lMRl tR clRRsT 


#o 

'HK-yi T^r -TRR 

RT 

3TR-23017 V 

01 

ptR 

2016 

#o 

TJ3TT ?TTW 

TRT 

3TR-23018 ^ 

01 

ptR 

2016 

#o 

3tR)cTT RTit RTT§ 

TRT 

3TR-23019 ^cT 

01 

oi4 

2016 

#o 

RtRTT it i^rF 

RT 

3TR-23020 1? 

01 

ptR 

2016 

ito 

3i'i-c|5ft uft ipR 

RT 

3TR-23021^T 

01 

oi4 

2016 

#o 

-oitMi iRRt 

TRT 

3TR-23022 

kjel 

01 

ptR 

2016 

#o 

^f^TT i 

RT 

3TR-23023 

RT 

01 

ptR 

2016 

#o 

t?TRT 3TR cRTR 

O 

RT 

3TR-23024 


01 

ptR 

2016 

#o 

3pftRT IpP 'TRT 

RT 

3TR-23025 

ernf 

01 

oi4 

2016 

#o 

RRlT TpoRt 

O 

RT 

3TR-23026 

W 

01 

ptR 

2016 

#o 

tfMr it Rt 

RT 

3TR-23027 

it 

01 

ptR 

2016 

#o 

yHclM ^Rr eft- eft 

RT 

3TR-23028 


01 

ptR 

2016 

#o 

Rltt ?Flf 

TRT 

3TR-23029 


01 

ptR 

2016 

#o 

vr|i)HlcH RRl 

TRT 

3TR-23030 

it 

01 

ptR 

2016 

#o 

it let Ri6 *flSM 

TRT 

3TR-23031 

TFT 

01 

ptR 

2016 

#o 

SRTT 'ijJsHI 

TRT 

3TR-23032 

it 

01 

ptR 

2016 

#o 

RRm TRTlit 

o 

RT 

3TR-23033 

ipRT 

01 

oi4 

2016 

#o 

T#fTT 3TRT 3RPPg^ 

RT 

3TR-23034 

i 

01 

ptR 

2016 

#o 

RPT Reft 

TRT 

3TR-23035 


01 

oi4 

2016 

#o 

^viH ‘OTTHTRT 

TRT 

3TR-23036 

kjd 

01 

ptR 

2016 

#o 

cRilcl) RcStRT 

TRT 

3TR-23037 

TRT 

01 

ptR 

2016 

#o 

itcj Raz; 

RT 

3TR-23038 

-Ssc^ 

01 

oi4 

2016 

#o 


RT 

3TR-23039 

crR 

01 

ptR 

2016 

#o 

RTlRl fclul'4’1 

TRT 

3TR-23040 

TRT 

01 

ptR 

2016 

#o 

■ci^el 

RT 

3TR-23041 

-Ssc^ 

01 

ptR 

2016 

#o 

7TRTT Rf? 

RT 

3TR-23042 

crR 

01 

oi4 

2016 

#o 

WZfT 

RT 

3TR-23043 

W 

01 

ptR 

2016 

#o 

RfOn RR 

RT 

3TR-23044 

it 

01 

ptR 

2016 

#o 

TPftcTT iRf 

RT 

3TR-23045 


01 

ptR 

2016 

#o 

olcH'H Irl ell’ll 

RT 

3TR-23046 

it 

01 

hi4 

2016 

#o 

TR?R TftR 

TRT 

3TR-23047 

ipRT 

01 

ptR 

2016 

#o 

■JRT iiRsiJIel 

TRT 

3TR-23048 

i 

01 

ptR 

2016 

#o 

TRR 

TRT 

3TR-23049 

i^r 

01 

ptR 

2016 

#o 

TRg T^j 

RT 

3TR-23050 

ipKT 

01 

ptR 

2016 

#o 

Rpt 

RT 

3TR-23051 

i 

01 

oi4 

2016 

#o 

■RfrfRpT RR 

TRT 

3TR-23052 

i^r 

01 

oi4 

2016 140 


FTFTFTT WT5t, 28, 2017 (FTF 8, 1938) 


[’TFT I-TsT 0 ^ 4 


FF 3TfF 'TFT ci]fShrlJ|cl TT7FTT MFIhRI tR cTP?R^ 


4>o RfFT Fpf) FRT 

TFT 

3TR-23053 TJeT 

01 

F?4 2016 

#o RlFT Ail d4>1 

TFT 

3TR-23054 ^ 

01 

F?4 2016 

#o ^T FTCF 

TFT 

3TR-23055 

01 

F?4 2016 

4)o cf^TT 

tft 

3TR—23056 41^ 

01 

F?4 2016 

#o Tjf^Fmifar "Si (el ATI Tfr 44 

TFT 

3TR-23057 FF> 

01 

F?4 2016 

#o 3TTTW^F 4>R 

TpT 

3TR-23058 FT 

01 

F?4 2016 

#o *4 RasTT 3TR ■TTATT 

TFT 

3TR-23059 FF 

01 

F?4 2016 

#o [fhTtJl'II 4Ro FTTF 

tft 

3TR-23060 FF> 

01 

F?4 2016 

#o FtRlFT hihiRaji 

TFT 

CD 

O 

CO 

CM 

i 

01 

F?4 2016 

#o RTetTT TFT Rfc# 

TFT 

3TR-23062 FF 

01 

F?4 2016 

7^0 fRfTT cfT-HI-SI 

o 

TFT 

<6= 

CO 

CD 

o 

CO 

CN 

% 

01 

F?4 2016 

#o mr ^iMy j M 

TFT 

3TR—23064 T<T\i 

01 

F?4 2016 

7^0 Tlcll Al4) 

TFT 

3TR-23065 F 

01 

F?4 2016 

7&o t4lR) 

TFT 

3TR-23066 F^ 

01 

F?4 2016 

#o srg’ETTT F^SF 

TFT 

3TR-23067 TJeT 

01 

F?4 2016 

#o <iPlell 'Qes|| 

TFT 

3TR-23068 F^T 

01 

F?4 2016 

#o ATcATT FT”fr FtRfT 

TFT 

3TR-23069 

01 

F?4 2016 

#o R^ ?FRf 

TpT 

3TR-23070 TJeT 

01 

F?4 2016 

#o tftcTT TfTFRt 

O 

TFT 

3TR-23071 FF 

01 

F?4 2016 

4)o tR^t 'jfeFT 

TFT 

3TR-23072 

01 

F?4 2016 

#o 3rRraT hRajh ctRRt 

TFT 

3TR-23073 FT^ 

01 

F?4 2016 

#o ’freTF 7f>FRt 

o 

TFT 

3TR-23074 FF> 

01 

F?4 2016 

#o fRf 3TR 

TFT 

3TR-23075 7j3 

01 

F?4 2016 


3TeF FTcTT STRTPn - 

wf RFFfeffecT TFT TFT ^TT gfUlcblRij)' cpT ’TFT 4> 7TFST F^TF?) ’pft fcTf^RTT FT 44M(cl TTFTF 4FTTf 


Ro t) tRfF 


FF 3Tk ’TFT 

cA| [4c1 1 1 cl RasATI 

MFMIcI 4?) C1I41A4 

c^kT-l wRcll 

FF FTT- 23077 4) 

01 Fr4 2016 

RFI 4>hR1 RtTT 

O 

FF FTT- 23078 FFTT 

01 FM 2016 

TuPlell 

FF FTT- 23079 F 

01 Fr4 2016 

#kn Rohi sWm 

FF FTT- 23080 4) 

01 FM 2016 

#kH R^IT FHIA444) 

T[F FTT- 23081 TFRT 

01 FFf 2016 

A^Tkl s| j 1H 

FF FTT- 23082 F 

01 FFf 2016 

ARflelcll 

TFT T^T- 23083 

01 FM 2016 

#kn m44) 41 

FF TFT— 23084 TFT 

01 FFf 2016 

#kH 34 4)40 FRddl 44) 

TFT TFT- 23085 TFT 

01 FM 2016 


TFT <FT— 23086 "d«?A^ 

01 FFf 2016 
fOT I—TsTOf 4] 


W ff TTTO, 28, 2017 (fTf 8, 1938) 


141 


ff 3Tk ■TFT 

cAlRrldcl fVll 

TKMR Rt elid'd 

cjokid 'Rfl'dcD f A| 

Ff Ff~ 23087 fR 

01 FtR 2016 

ATKTT chHr'ft 

O 

Ff Ff~ 23088 W 

01 FtR 2016 

cjokid ^ 

Ff Ff- 23089 <# 

01 FtR 2016 

#kH McJHl R 

Ff Ff- 23090 fR 

01 FtR 2016 

#kH wfip'RTT cjo-Hr-5) 

o 

Ff Ff~ 23091 Ff> 

01 FtR 2016 

#kn RifR R ^H'—n 

Ff Ff- 23092 <# 

01 FtR 2016 

#kH F Fd diRii 

Ff Ff- 23093 TFT 

01 FtR 2016 

^Icfl 

TFT TFT- 23094 Tft 

01 FtR 2016 

^Irf 

Ff TFT- 23095 TFRT 

01 FtR 2016 

^vrllcll Rff 

TFT TFT- 23096 F 

01 FtR 2016 

fokid aiRcll 'Hx’chK 

TFT TFT- 23097 TFT 

01 FtR 2016 

fRff fc#R W 

TFT TFT— 23098 "FT 

01 FtR 2016 

#kH jyfcT Ff <&HK 

TFT TFT- 23099 TFT 

01 FtR 2016 

#kH AHfRlHI dldl 

TFT TFT- 23100 Fff 

01 FtR 2016 

fRff ?^7TT 

TFT TFT- 23101 F 

01 FtR 2016 

#kH %fl FfTI^I 

TFT Ff— 23102 Ff 

01 FtR 2016 

#kH 4)R<W Rfcrf 

TFT Ff- 23103 Ff 

01 FtR 2016 

fRff Fftl 3TRfT 

TFT Ff- 23104 TFT 

01 FtR 2016 

#kH 5ff^ eft R*f 

Ff TFT— 23105 -Ssca^ 

01 FtR 2016 

#kH R-Hcl 1 cfc erf 

TFT TFT- 23106 fR 

01 FtR 2016 

#kH Qj#c|A|T ft?ff 

TFT TFT- 23107 Ff> 

01 FtR 2016 

#kH On cbHi'Tl 

o 

Ff Ff- 23108 <# 

01 FtR 2016 

#kn Rim Rir 

Ff TFT- 23109 Ff 

01 FtR 2016 

<fikH ^Rhcii ti)q 

Ff TFT- 23110 FfT 

01 FtR 2016 

#kn aRj Alltel 

Ff TFT— 23111 R 

01 FtR 2016 

#kH ‘ilRlFF c|DfcU|| 

Ff Ff— 23112 Ff 

01 FtR 2016 

#kH iJIIHeil <Mld 

Ff TFT— 23113 TfT 

01 FtR 2016 

#kn tRh Rv 

Ff TFT- 23114 Fff 

01 FtR 2016 

#kH AlkRRl aKHsIH 

Ff FTT— 23115 F 

01 FtR 2016 

#kH fmi did 

Ff FTT— 23116 Ff 

01 FtR 2016 

ebeci <4>cfc t> 'tldld e£ 

o o 

Ff TFT- 23117 TFT 

01 FtR 2016 

Ff 

Ff Ff- 23118 Ff 

01 FtR 2016 

<j)kH dfT RR 

Ff *FH— 23119 

01 FtR 2016 

#kH R -Iftl 

Ff Ff- 23120 Ff 

01 FtR 2016 

fRff 3Tfg Rif 

Ff Ff- 23121 Ff 

01 FtR 2016 

#kH AHIffl R Ff 

Ff •s'H— 23122 -dee^ 

01 FtR 2016 


T^ildl fRt 
RjR 'Jt'i'jel 
3i(rlR<w 06iRRd<4> 
(Ff Ff) 142 


WClT^TTT^m, 28, 2017 (TTR 8, 1938) 


[’TFT I-TsT 0 ^ 4 


T8TT 3FJHtTRT Fg faqTRT '•HVTSH 

TT. 25 , R-lfclo 26 RtTHT 2016 — TP^Flct TT^ f?tafq 7 T qTTFT f - 

afT 3Tfj?H q^TTT Rtf qf JTftTS5 y?ITTTf?l'41 3Tf?^r?t-1. 3jq 'F'(TJ5FTf^H) % TOT ft F47 Epf # FTCUgflt FT fT 3TTT fT 3fT ff 
03.03.2015 |TJcrf^T| ft *t #g 3 ft TO 15600-39100 (*fT tf 3) W fig 't TO 6600/- FT I 

*trt^T?MT^r§T5R3ritl^Ttr,^T ‘tr’(Traqi^T)#T^T #^T^^TTO3ra1?T qr ir 3TR ft 3TT# 01.01.2016 l^crf^Ti ft-cf 
% 2 ft TO 9300-34800 (tfT ft 2) Fg ts ^ TO 4600/- FT I 

afr 3t £rqq 7 ;pnr qf arft'sg sign arfUqrrfr-i i, itt ‘F’ciidF^d) tot ff cfr # qrrocrltT ft fr am fr afT ff 01.01.2015 
i^crf^n fftt#g 3 ffTO 15600-39100 ofrfr 3) 5400/-qr 1 

aft ofr our ggfrai fY tttpt q‘?rRTl?isF arflrqTTfr. itt -F'uidqRd> % tot ff fr 3 ttt fr art ft 23.05.2016 F^rf^ri fr*t fg 3 ff 
to 15 800-39 ioo( 4 r fr 3) m frg't to 7600/- qr 1 

afr aftqTcH' *fr sragT fY crff'sg fraT3TftjFTrft-ii, tft Frorraq^H) % to ff gt ctf # qrarafU qr #r am fr afT ff 01.01.2016 
ITJcrf^TI fT't#g3ffTO 15600-39100 (tfrfr 3) W^^^O 5400/-qr 1 

aft TTa|3g FFTlg fffaTT FTf TTfTmF fttSlcF (TT3T3TNT). TO 'F'dTaTqfYcO #7 ^ 3TTT 3fT 3^ 24.06.2013 l^cll^dl fr^ttgl ff 

TO 15600-39100 ('ll(ft 3) Fgfig4 TO 5400/-FI I 

afr 7rf?r toft amro qfr qfK? sign: arfetqnft-11 . to -F'KidqRd) % to ff ^ qpf # qrnaraHT qr #r am fr afT ff 01.03.2016 

ITJcrf^TI ff*t#g3ffTO 15600-39100 Ofr^fr 3) FqfrgfrTO 5400/-FT I 

afr^ ?)tit arf^m^-i 1. ^q- ‘F‘(TidqRd)%T 5 q-#^ 1 ^#qTarcrflTqTfraTiTfraTr^01.01.2015 i^jt^ti fr 

't 4 g 3 ff TO 15600-39100 Oft 3 t 3) TO fig $ TO 5400/- qr I 

afr sfr d-Tffrj-'?Tqrr sign - arfUqrfr, to -sfruidqRd> %to ff £r ^ #qwrafiTqrfr amfr afr ft 04.08.2016 i^l^di fr<t 

#g 2 ft TO 9300-34800 ('ft tf 2 ) TO ftg ft TO 4600/- qr I 

aitTOftmrraT‘jcFFgTFqftqrfft’^fftrftTTlftq. to fttmiTO^diftTOff ftamftaftff 01.08.2016 i^l^di ftftfgaffTO 

9300-34800 (ftt ftt 2) Fft ftg ft TO 4800/- FT I 

afr3ftgrom tw qft ftgir arfftqrrft, to ftt'uidqRd) ^TOr^eitq^^rqwcTflTqTfraTTTfrafr^f 16.03.2016 i^o^di ^r’ft 

fg 2 * TO 9300-34800 (<fr tf 2) Fg tg ^ TO 4600/- FT I 

aft Tft qnriTqfr HgirsrRtgrrfr. ^q- ‘ 4 t’ k i dqf^ l d ) tr tot # £rwk # qT-araf lt ft^ t 3 tr it at# 27.07.20i6 i^q^di ^r^ 

#g 2 #f TO 9300-34800 ('ft tT 2) Fg ^Tg ^ TO 4600/- FT I 

aforrftsft^^Jnftqf f^rsft Tri^ra-, ^q- sft iTrsrqfatH) %TOr^^t 3 UT^t 3 rr#01.07.2016 i^i^di fr*tfg2 ^to 

9300-34800 ^t 2) Fg ffg ^ TO 4800 /- FT I 

aft it are ntera -qf sign: jrflJgqft, ^q- ^t d i dqn i d > #r tot ff tr qpf # qT/m ~ cr ftt ft^ t 3 itt jt atfr i8.08.20i6 i^cfr^ri fr^ 

fg 2 * TO 9300-34800 ('tt tf 2) Fg fig ^ TO 4600 /- FT I 

aft Sr fa dTir-iTO TTg qf Tfjq-H f^TTigr (srsTTmT). f’ Kidq^ld) tot ^ it 3ur it at ff 09.11.20i6 i^ql^di fr^fgqff 

TO 37400-67000 (^ tf 4) Fg ftg't TO 8700/- FT I 

TTOFfrr iJr/df^fed sqi^d'ift qf 3 tt#t jitjt % ^r qgf h?tt Hitra' fr froTRfrait (^‘fr’)^ Ti^f qqY-dicioi 

qnfr t - 


<r\\<H 

Fg 

g?n/gqto 

qmtsTR jj 6 u i 

# HTftTO 

't fg H?rr frg ^r 

afrrrrfr Tim ^t 4 )ticii^ 

g?iRrfftqr arfligTTfr 

FTTFTTTfr, qft 

01.04.2013 

tM2] frg ^ 4600 

afrrrrfr 5^ #rt?r 

f^T3tt TTfttg 

t^TT, iff 

17.12.2015 

'fr^t2] frg ^ 4800 

afrrrrfr f^t oft 3m <57fr 

f^T3tt TTfttg 


31.12.2015 

'ft#2] frg't 4800 

afrrrrfr tr ftt ciiji<hi) 

Pi of! -mRici 

F3in^t, q°t 

01.01.2016 

'fr#2] ftg ^ 4600 

afrrrrfr tYrt quuft ttw 

0 

g?iRTfftqr arfltqqft 

TfRfrf ?frst, fenft 

01.01.2016 

'fr#2] ftg ^ 4600 
TOT I-TsFF 4] 


W IPSTO, ^R5Rt 28, 2017 (FfPt 8, 1938) 


143 


•aft SPHHT <pTTT SfFT 

Pi of! -mPci 

ilk!4-ni 4MldU 

19.01.2016 

itit2] i 4600 

>$m$r aif^Hr twit 

fMft TTfttET 

iT3r, 

20.01.2016 

itit2] i 4800 

■aftTFtr f^T 31TtfT 

tMft TrfMr 

it3r, $F0^3T 

20.01.2016 

itit2] ^ i 4800 

■aftrrTfr Mjt f^r?Rftf 

Pofr dPci 

fTTORf, 

01.02.2016 

M2] ir§ i 4600 

■aftTFfr mmpra-'Jtr 

aitMrft 

<9 d 1 oil < 

01.03.2016 

itit2] ^ i 4600 

■aftTFtr OTT ^RTTTrf^r 

ETft 1 ^ f^T3ft TTfEtET 

TftitarRitf, Mst 

10.03.2016 

itit2] ?fc i 4800 

adrift ?ftm it tsw 

Pofr >mi-c|ci 

wrnitf, ’•pt 

15.03.2016 

itit2] i 4600 

aft it it 

Pofl dPcl 

T33TRilf, 'Tit 

31.03.2016 

itit2] ^ i 4600 

aft 3ft it -afnraTcT 

o o 

aitMrft 

TOToT, IFMTF 

02.05.2016 

itit2] ^ i 4600 

■aftTRtr ijsT w ftir 

Pofr dPd 

itU3T31RU3r, §4-0414 

03.05.2016 

itit2] ^ i 4600 

■aftTRft it STRTT Rltdl 

Pofr >mPci 

3WTT3T, §4-0414 

06.05.2016 

itit2] ^ i 4600 

aft it tet twt TR4 

fMft TTfM 


09.05.2016 

itit2] i 4800 
01.06.2016 

itit2] i 4800 

•SfT % r^l d KM 

aU^o Pofl dHa 

k J d k J d cl k J CH, IQ V 11 -iSJ 1H C dd 


FT i 


d^CHp P^d Idksld oq | ct-^-ii) 1 ^ oTH 

MdVdfaili TFTt f - 

dld<n cj d l!=> HdJ d^F dlvl'isi d sl-ilKsIdfT (dH «IT) d" d^ 

did 

M 

^air/^rato 

aFPfenr TIFT 

# HTfra - 

i % H?rr ^ i 

■aftTFft 1J7T 5TJT7TT 

Pofl dP<3 

ysl§, i^lcHK 

31.08.2015 

itit2] ir§ i 4600 

■aftTFft w c^i 

Pofr -mPci 

ilcflk!dk!^,it3TRif3fr 
JHls4M4, Jlf fctlRfr 

01.01.2016 

M2] i 4600 

■aftTFft it XT5T ^toT^tT 

Pofr -dPci 

ysl§, i^lcHK 

31.08.2015 

ifit2] 3fc i 4600 

■aft tfi 

o 

fotsft Tiftrar 

iviK, idoHK 

30.05.2016 

itit2] ^ i 4800 

•aft 3ft W413ft 

fiMft Trftra- 

3TTTit3nf, §4-0414 

01.06.2016 

itit2] i 4800 

aftrriit it w Trsfr 

arfU^rtt 

ituTraiRUpr, Bi-o^ii 

01.06.2016 

itit2] i 4600 

aftrriit Hradidi-i+wiar am 

aiiU^FTrfr 

3ft€t3FRf, itrratT 

01.08.2016 

itit2] ^ i 4600 

•aft 30T 317T2J7T 

?r?iRri?w ai^rafr 

oil4, iiTcttr 

01.08.2016 

M2] ^ i 4600 

■aftTTTft 3TR F=5T 

fiMft TifM 

'^«rflo) c h, <3 d lcHk 

01.08.2016 

itit2] ^ i 4800 

■aftrriit ftet uet itq3TT 

tstrtItm- aittrMr 

irafoTraiRUer, Tpt 

10.08.2016 

itit2] ^ i 4600 

•aft tw 30313^ ^TTR 

TsiRrffMr arfUrMt 

WTOJcT, ^d-ilslli 

22.08.2016 

itit2] i 4600 

•aft ^ET^ToT ^oflcll 774 

f^T3ft TrftrET 

itUTOTRUpT, IFFMF 

01.09.2016 

itit2] ^ i 4800 

•aft 17 dsKii 

TSTraffMr arfU^Frfr 

WTTFTcT, ^d-dslli 

03.10.2016 

itit2] i 4600 
144 WT5T, 28, 2017 (HN 8, 1938) [«TFI I-^FS 4 


% 3TTT 

FT?M44Pl=b 3rftimtr 

^tU7T3TRUpr, ^cuwici 

27.10.2016 

'M2] ?fc ^ 4600 

FiO tTFT 3TOT cTS^ 

O °> 

f^rsfr Tiftra' 

^J7T3TRUpT, ^cRNIti 

01.11.2016 

M2] ^ 4800 

■aftTFTfr trhW FurRt 

0 

FT?ll4HPl=h 3litRFrfr 

€WT31RUpr, d^lJId. 

02.11.2016 

M2] tf 4600 


TTM t^RtT 
3F ftcT?W(<+ilffi<+i) 


W 3T^ftTFT cTSTT R-W'H 'RT3d' 

XR. 26, RM 27 R7FTRR 2016—-^PgqfrT, 'R'JTR'R'Jrr ^tedlcR $ Rp^feTRsIcT c|§1lP|chf tR XRtR RsUHH #F R 
3FTeT vJ'-cdciy ifc 3 R/fl WRIT 3 XRlR ^TFT R 3TFT M fcT^T 20 ftTTTRR 2016 (xjcrfl) R TTF^ 44)Hd Wl f:- 


did 

RsUHId i)F 

(wRI ilF df Md'l'dd "Ritit j|4I 

cTdd Ife + its Rdd 7J. df ('HKIlSFT 'Jcf) 

'FT. %dT T? dl'ael 

%T. «fr 

cTWTT 'TfcT' 

67000-79000/- (q^TtJvjfl) 

'FT. vjIcbcIM 3TFTF 

%T ufT 

cTWTT. tRT' 

67000-79000/- 


Mfa ^vJPT 

3TIR Pl^lch (cblRch/#3fK^l^'H-Il) 


W 3FJWTFT cTSTT R^Kl W1 

70. 27, RM 28 RtRTC 2016— 

3rf£rafgf?n ci5t 3rrg hftt <# xg. Rrr ^t, %tRr 7 ufr, Rn^nera cft rfr?rcTT oRR, 'R3iR'£terr 

gteMIcR R 30 RlddR 2016 (3TWg) R MIRcRT Ft "FI t afR 01 3T7fgiR 2016 (tjRf) R tRpT 'MFRT 3 

7-aiMldRd f%7n W f | 

3#c|Rdl eft 3Trg WTT 7f77^ ft mRuIIHW^ ft sMHlFd, CI 5 I 1 R 45 Oft, 5©T Ri|'d4> 3FjftlFf xft R<4>K1 (ftiRT) 
TPlftcRT, ft3TRftft g^TTTcTO 31 XJJcTT^ 2016 (STTOF) ft ^c||[R<Jt 1 fi? t afR 01 3FR?T 2016 (TjftF) ft tftTd WW 
tt O-aildldRd fftifT dill % I 

3#c|Rdl cfl- 3TTg WTT 47ftr ft mRu|IH'M*) 4 ft HlRl4> g>yft, tsll'faeb ftF' ft*, PRsicb W ft ftl ft3TRftft 

ytedlelil ft 31 2016 (3TO7T1) ft ^c||R<Jt 1 ft? t afk 01 Rld^R 2016 (cjftl) ft R# xRFf WW tf O&IHidRd 

fftTTT "FIT 11 

arUjcif^di ftt 3irg wtt <pftt ft mRuiihfi^m 'ft. xgfter t5iiPi<*> 'v^t', RiRd fftrftr xft ^cji PftijiieF, 

ft3TFftft gteMTcF ft 31 3FT7F 2016 (3TO7T1) ft '’ftlR^vl |R t ftft 01 RldH^I 2016 (xjftl) ft R# ft?FT ^-aTFPTT 3 
^sjMl'dRd 1%7n W f I 

srRiciRdi 7f?r 3irg -% mRunhw^m #ftfrt ^tr TR^er, wRr^r^-^rf^iFT, ^taiR^tsfr ytedidii ^ 

31 3T7fS6R 2016 (3TRTi) ^c|lR<Jvl FT ^Rr t 3fk 01 RW 2016 (ijcfe) ^RRT ^TTW $ ^JHIrlRd f%7n 

W 11 


^RftcT ^vJFT 

3TIR Pl^lch (7[7Tf?R7/^t3TR#lRT-Il) Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


145 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi 
D(MS) SECTION 

No. 18, dated the 15 th December 2016—The President of India has made the following appointment on his Honorary 
Personal Staff with effect from 01 August 2016: - 

HONORARY ARMY ADC 

ARMD CORPS 

IC-34760P Lt Gen Praveen Bakshi, AVSM, VSM, ARMD 
Vice 

IC-34014M Lt Gen Amit Sharma, PVSM, AVSM, VSM (Retired), 45 CAV 

The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 
01 September 2016: - 

HONORARY ARMY ADC 

ENGRS/SIGS 

IC-39846X Lt Gen AR Prasad, VSM, SIGS 
Vice 

IC-34003A Lt Gen MMS Rai, PVSM, AVSM, VSM (Retired), ENGRS 
ARTY: A AD 

IC-34901Y Lt Gen PR Shankar, AVSM, VSM, ARTY 
Vice 

IC-34385P Lt Gen AK Ahuja, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM** (Retired), ARTY(GC) 

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 
01 October 2016: - 

HONORARY ARMY ADC 

INFANTRY 

IC-34356A Lt Gen NS Ghei, PVSM, AVSM** 

Vice 

IC-34098L Lt Gen HIS Sachdev, PVSM, AVSM, SM (Retired) 

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 
01 November 2016: - 

HONORARY ARMY ADC 

ARTY:AAD 

IC-34789X Lt Gen Raman Dhawan, VSM**, ARTY(GC) 

Vice 

IC-34901Y Lt Gen PR Shankar, AVSM, VSM (Retired), ARTY 

REV ATI RAMAN 
Under Secy 
146 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


No. 19, dated 16 th December 2016—The President is pleased to make the following appointments with effect from 
the dates shown against each (Navy Instructions 15/69 refers) 

INDIAN NAVY 
PERMANENT CADRE TO BE 
MASTER CHIEF PETTY OFFICER CLASS I 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

ASHOK KUMAR 

MCPO LOG (MAT) I 

114385 

T 

01.04.2015 

KANURI DHAYANANDA 

MCMEI 

114395 

R 

01.05.2015 

HUKKAM SINGH 

MCPO LOG (MAT) I 

114612 

H 

01.09.2015 

ARUN KUMAR BEURA 

MC MECH(AL) I 

115976 

H 

01.12.2015 

GAIK WAD RAMESH LAXMAN 

MC MECH (R) I 

116265 

R 

01.12.2015 

SWAP AN KUMAR GHOSH 

MC EA (P) I 

119340 

B 

01.02.2016 

DANDEM VEERA GANESH 

MC AM(W) I 

121550 

A 

01.12.2015 

MOHAN CHANDRA JOSHI 

MCPO LOG(OC) I 

145672 

Z 

01.02.2016 

ASHOK BAHADUR SINGH 

MCPO LOG (SC) I 

145677 

K 

01.03.2016 

PURINI THIRUPATHI REDDY 

MCPO LOG (SC) I 

145846 

W 

01.03.2016 

RAJENDER SINGH 

MCPO LOG (STD) I 

150081 

W 

01.01.2016 

BISHNU CHARAN LAKRA 

MCPO HS I 

150179 

T 

01.01.2016 

CHAIT RAM 

MCPO LOG (STD) I 

150339 

F 

01.03.2016 

RANJEET SINGH PARIHAR 

MCPO LOG (STD) I 

150357 

Y 

01.02.2016 

BALDEV RAM MAR 

MCPO I 

151677 

Y 

01.12.2015 

BUDH RAM 

MCPO LOG (MAT) I 

161147 

W 

01.08.2015 

SUDAM CHARAN PRADHAN 

MCPO M I 

161705 

N 

01.04.2015 

CHANDER PAL SINGH 

MCMEI 

161753 

Y 

01.12.2015 

BRAJESH KUMAR 

MCPO COM (TEL) I 

162572 

H 

01.05.2015 

SHISHU PAL SINGH 

MC ME I 

162661 

K 

01.12.2015 

GURNAM SINGH 

MCMEI 

162895 

T 

01.08.2015 

NARAYAN SINGH 

MCPO I 

163246 

R 

01.04.2015 

ANIL KUMAR SINGH 

MCPO I 

163400 

R 

01.01.2016 

OM PRAKASH 

MC EL (R) I 

163450 

B 

01.12.2015 

SANJAY SINGH KARKI 

MCPO AOF I 

163459 

Z 

01.12.2015 

VAZIR SINGH BAMEL 

MCPO I 

163756 

Z 

01.01.2016 

DIBAKAR MAL 

MCA (AH) I 

164015 

N 

01.04.2015 

SUSHIL KUMAR YADAV 

MCPO M I 

164057 

H 

01.12.2015 

SHRI KRISHNA DEVRANI 

MC AT ARMS I 

164124 

K 

01.12.2015 

SUDHIR KUMAR 

MCPO I 

164223 

K 

01.05.2015 

MITHILESH KUMAR 

MCA (AH) I 

164230 

A 

01.12.2015 

BINOD SHANKER PANDEY 

MC EL (R) I 

164233 

H 

01.07.2015 

JAY ANT DHAR 

MCPO M I 

164306 

Z 

01.12.2015 

JASWANT SINGH 

MC AT ARMS I 

164388 

K 

01.12.2015 

JAI DEV 

MCPO LOG (F&A) I 

164501 

T 

01.11.2015 

ABHAY KUMAR SRIVASTAVA 

MCPO I 

164619 

K 

01.10.2015 

SURESH CHAND 

MCPO I 

164628 

F 

01.06.2015 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


147 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

RAIENDRAN P 

MCA (AH) I 

164724 

Z 

01.08.2015 

IASBIR SINGH 

MCPO COM (TAC) I 

164736 

A 

01.02.2016 

S PALANISAMY 

MCPO AF I 

164795 

K 

01.04.2015 

NARENDRA SINGH 

MC EL (P) I 

165080 

H 

01.08.2015 

SOM NATH SRIVASTAVA 

MCMEI 

165410 

H 

01.01.2016 

HARE RAM SINGH 

MCPO LOG (MAT) I 

165415 

W 

01.11.2015 

SUB HASH TIWARI 

MCPO I 

165564 

H 

01.12.2015 

PREM SHANKAR RAI 

MCPO I 

165662 

F 

01.06.2015 

RAI KUMAR YADAV 

MCA (AH) I 

165686 

K 

01.12.2015 

TRILOK CHAND 

MC EL (R) I 

165840 

K 

01.02.2016 

BANKIM CHANDRA SARKAR 

MCA (SE) I 

165878 

Y 

01.12.2015 

BHANWAR LAL SARAN 

MCPO COM (EW) I 

165928 

K 

01.12.2015 

SUKH DEV 

MCPO AF I 

165946 

A 

01.12.2015 

IAI SINGH 

MCPO COM (TEL) I 

165996 

R 

01.05.2015 

DEVENDER KUMAR 

MCPO I 

166005 

K 

01.09.2015 

MUKESH KUMAR YADAV 

MCA (AH) I 

166182 

N 

01.12.2015 

BIRENDRA KUMAR CHAND 

MCMEI 

166194 

R 

01.12.2015 

TEKAM SINGH 

MCMEI 

166235 

H 

01.02.2016 

RANVIR SINGH 

MC AT ARMS I 

166236 

K 

01.01.2016 

DHARM PAL SINGH YADAV 

MCPO COM (TEL) I 

166755 

R 

01.12.2015 

C MOHAN SINGH BISHT 

MCPO I 

166763 

H 

01.08.2015 

MOHAMMAD ISMAIL 

MCPO I 

167265 

Z 

01.10.2015 

PATEL KALPESHKUMAR CHHOTABHAI 

MCPO COM (EW) I 

167294 

R 

01.08.2015 

SUKANT CHAND 

MC EL (P) I 

167431 

A 

01.06.2015 

DINESH SINGH 

MCPO COM (TEL) I 

167529 

Z 

01.02.2016 

DILIP KUMAR ROY 

MC EL (P) I 

167548 

T 

01.08.2015 

SHASHI KANT PANDEY 

MCPO I 

167571 

W 

01.02.2016 

AKSHAYA KUMAR SAMAL 

MCPO COM (TAC) I 

167694 

Z 

01.08.2015 

MUKESH BABU IOHARI 

MC ELA I 

168407 

w 

01.12.2015 

BALDEV RAJ 

MCPO COM (TAC) I 

168556 

H 

01.03.2016 

NS PATIL 

MCPO AF I 

168747 

T 

01.10.2015 

SATISH CHANDRA UPRETI 

MCPO I 

169026 

A 

01.09.2015 

KRISHNA NAND 

MC EA (P) I 

169480 

H 

01.04.2015 

MOHANDAS U 

MCPO LOG (MAT) I 

169508 

Y 

01.03.2016 

GAMA YADAV 

MCA (PH) I 

169526 

N 

01.12.2015 

BITTAN SINGH 

MCPO I 

169778 

K 

01.09.2015 

NAHAR SINGH 

MCPO I 

169811 

K 

01.02.2016 

AABHAS PA WAR 

MC EL (P) I 

170142 

N 

01.12.2015 

BRAJ MOHAN JHA 

MCPO I 

171224 

Y 

01.03.2016 

148 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

AJIT KUMAR SINGH 

MC ELA (R) I 

172401 

Y 

01.12.2015 

ASHOK KUMAR 

MC ME I 

172467 

Y 

01.07.2015 

PARAMJIT KUMAR 

MCPOI 

172588 

Y 

01.03.2016 

RAJBIR SINGH 

MCPOI 

172798 

Z 

01.02.2016 

KIRSHNA KUMAR 

MCPOI 

172959 

R 

01.03.2016 

BALRAJ SINGH GAHLOT 

MCPOI 

173083 

Y 

01.03.2016 

PRASHANT KUMAR 

MCPOI 

173157 

R 

01.02.2016 

P SHIVAJI JANARDAN 

MCPOI 

173182 

Y 

01.02.2016 

SANJAY KUMAR 

MCPOI 

173684 

N 

01.02.2016 

RAJESH KUMAR 

MC MECH (R) I 

174840 

R 

01.08.2015 

ASHOK KUMAR 

MC MECH (R) I 

175318 

A 

01.09.2015 

SUNIL SARKAR 

MC ERA I 

175838 

H 

01.04.2015 

SUKHDEV PRASAD 

MC MECH I 

175908 

T 

01.09.2015 

AWADHESH KUMAR 

MC MECH (P) I 

176014 

H 

01.12.2015 

MOHAN LAL 

MC MECH I 

176905 

H 

01.01.2016 

NARESH KUMAR 

MC MECH (R) I 

177426 

T 

01.12.2015 

ANUJ KUMAR YADAV 

MC MECH(AL) I 

177447 

R 

01.04.2015 

HEMRAJ 

MC MECH (R) I 

177482 

W 

01.10.2015 

SIVARAMAN ACHARY C 

MC MECH (P) I 

178479 

K 

01.12.2015 

VIVEK NAURIYAL 

MC AMI 

178657 

R 

01.12.2015 

BHASKAR SENAPATI 

MC MECH(AR) I 

178895 

F 

01.12.2015 

JYOTISH CHANDRA PAL 

MC MECH (R) I 

179771 

Y 

01.12.2015 

SANYASI PANIGRAHI 

MC ERA I 

179985 

H 

01.12.2015 

JANMEJAYA ROUT 

MC EA (R) I 

180619 

Z 

01.04.2015 

KULDEEP SINGH GOHIL 

MC ERA I 

180660 

T 

01.07.2015 

SUPEKAR PRAVIN SURESH 

MC ERA I 

180755 

H 

01.12.2015 

SANTOSH K PATHAK 

MC EA (P) I 

180913 

T 

01.07.2015 

SANJAY K MAHAPATRA 

MC EA (P) I 

181037 

Z 

01.12.2015 

MANOJ KUMAR 

MC EA (R) I 

181051 

F 

01.08.2015 

SREEJITH BABU MS 

MC ERA I 

181259 

B 

01.11.2015 

VINUPRASAD VASU 

MC HA I 

181432 

Y 

01.01.2016 

AMIT SHARMA 

MC HA I 

181517 

R 

01.12.2015 

SANTOSH K PATRA 

MC EAAI 

181526 

K 

01.12.2015 

SANJAY KUMAR SINGH 

MC EA (R) I 

181542 

Y 

01.11.2015 

SANTOSH YADAV 

MC EA (P) I 

181565 

Z 

01.12.2015 

ANIL KUMAR 

MC HA I 

193721 

A 

01.12.2015 

AMIT YADAV 

MC ERA I 

193768 

H 

01.09.2015 

VIJAY SHANKAR SINGH 

MC ERA I 

193844 

F 

01.09.2015 

GAUR KISHOR GUPTA 

MC HA I 

194016 

Y 

01.12.2015 

SUKHDEV SINGH 

MC AAI 

194053 

F 

01.12.2015 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


149 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

GAURAV SINGH 

MC AAI 

194069 

T 

01.12.2015 

IAYANTA K MOHAPATRA 

MC AAI 

194081 

W 

01.12.2015 

VIPIN GUPTA 

MC AAI 

194099 

K 

01.12.2015 

PRAVIN SINGH 

MC AAI 

194103 

W 

01.01.2016 

RUPENDER KUMAR 

MC AAI 

194116 

Z 

01.12.2015 

G THULASIRAM 

MC AAI 

194163 

F 

01.12.2015 

AIAY PRATAP RAI 

MC EA (P) I 

197825 

B 

01.08.2015 

AMRENDRA KUMAR ARUN 

MC EAA (R) I 

197942 

W 

01.08.2015 

SUB HASH CHANDRA BOSE 

MC EA (P) I 

197986 

W 

01.12.2015 

BC SWAIN 

MC EA (R) I 

198010 

Z 

01.12.2015 

V RUHANI 

MC EA (P) I 

198057 

F 

01.09.2015 

DK SAHOO 

MC EA (R) I 

198134 

F 

01.12.2015 

C ANIL KUMAR 

MC EAA (R) I 

198150 

T 

01.12.2015 

SOURAV SINGH 

MC EA (P) I 

198162 

W 

01.12.2015 

SAMAR CHANDRA MISHRA 

MC EA (P) I 

198174 

Y 

01.12.2015 

RAM SUDHIR THAKUR 

MC EA (R) I 

198179 

H 

01.12.2015 

AIEET KUMAR 

MC EA (R) I 

198185 

Y 

01.12.2015 

PREM CHAND YADAV 

MC EA (R) I 

198238 

T 

01.12.2015 

DIWAN SINGH 

MC MECH I 

168434 

F 

01.07.2014 


INDIAN NAVY 
PERMANENT CADRE TO BE 
MASTER CHIEF PETTY OFFICER CLASS II 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

SHUSHIL KUMAR SHUKLA 

MCPO II 

115052 

H 

01.01.2016 

SATISH KUMAR SHUKLA 

MCPO II 

115316 

H 

01.01.2016 

PREMSHANKAR S FARSWAN 

MC ME II 

137041 

H 

01.01.2016 

RAI AN KUMAR SRIVASTAVA 

MCA (AH) II 

118729 

R 

01.03.2016 

BALINDER SINGH 

MCPO COM (EW) II 

115129 

H 

01.03.2016 

DEEPAK SINGH MEHRA 

MCPO COM (TAC) II 

115408 

T 

01.03.2016 

KG RAJU 

MCPO AF II 

178026 

F 

01.03.2016 

KAMDEO SINGH 

MCPO II 

115413 

B 

01.12.2015 

SATESH PAL SINGH 

MCPO II 

115491 

F 

01.01.2016 

BANAMALI GHOSHAL 

MCPO II 

115549 

N 

01.01.2016 

JAGAN NATH DAS 

MCPO II 

115552 

W 

01.01.2016 

ANUP KUMAR KHAN 

MCPO COM (EW) II 

115539 

R 

01.01.2016 

DINESH KUMAR MISHRA 

MCPO COM (TAC) II 

115728 

W 

01.03.2016 

BIJUK 

MCPO COM (TAC) II 

116323 

Y 

01.03.2016 

SUSHIL DUTT 

MCPO II 

115636 

K 

01.01.2016 


150 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

DINES H KUMAR VERM A 

MCPO II 

115647 

K 

01.01.2016 

RAMESH KUMAR KUMHAR 

MC A (FD) II 

118426 

A 

01.01.2016 

YASHVIR SINGH 

MCPO II 

115683 

T 

01.03.2016 

RAJENDRA SINGH RAJPUT 

MCPO II 

115858 

R 

01.01.2016 

LOK NATH MAURYA 

MCA (AH) II 

178193 

K 

01.01.2016 

MANOJ KUMAR YADAV 

MCPO II 

115876 

F 

01.01.2016 

VIJAY KUMAR 

MCPO II 

115894 

Y 

01.02.2016 

MAHAVEER PRASAD VERMA 

MC ME II 

173048 

T 

01.07.2015 

ANIL KUMAR 

MC ME II 

173676 

W 

01.07.2015 

ASHOK KUMAR 

MCPO II 

115944 

K 

01.01.2016 

JEEWAN SINGH 

MCPO II 

116493 

H 

01.01.2016 

SUSHIL KUMAR SINGH 

MCA (AH) II 

178213 

F 

01.01.2016 

VIJENDER SINGH 

MCPO II 

115626 

N 

01.02.2016 

MAHENDRA RAW AT 

MCPO COM (TEL) II 

116769 

K 

01.03.2016 

KASHMIR SINGH 

MCPO II 

115991 

T 

01.01.2016 

SUNIL KUMAR 

MCPO II 

116067 

R 

01.01.2016 

DHARMENDRA YADAV 

MCPO II 

116509 

W 

01.02.2016 

SHY AM VIR SINGH 

MCPO II 

116250 

F 

01.02.2016 

DHANAJAY KUMAR 

MC ME II 

115351 

N 

01.01.2016 

PRETAM SINGH 

MCPO II 

116385 

N 

01.02.2016 

YOGENDRA KUMAR 

MCPO II 

117888 

B 

01.03.2016 

RAMESH PANDEY 

MCPO II 

116404 

F 

01.01.2016 

ANUPAM BHARTI 

MCPO II 

116503 

F 

01.01.2016 

JADHAV SURYAKANT RAM 

MCPO II 

116092 

Y 

01.03.2016 

KRISHNA KUMAR SHUKLA 

MCPO COM (TEL) II 

116932 

F 

01.03.2016 

AWADHESH KUMAR SINGH 

MCPO COM (TEL) II 

171858 

N 

01.05.2015 

BAHADUR SINGH KHAKHAL 

MCPO II 

116514 

F 

01.01.2016 

SANJAY SINGH 

MCPO II 

116542 

W 

01.01.2016 

VIRENDRA SINGH 

MC ELA II 

115051 

F 

01.03.2016 

RAJESH KUMAR GOUND 

MCPO II 

179158 

B 

01.11.2015 

UDAI SINGH 

MCPO LOG (SC) II 

152474 

H 

01.01.2016 

MOTILAL VISHVAKARMA 

MC AT ARMS II 

115733 

F 

01.03.2016 

VIKAS KUMAR 

MCPO M 

122944 

W 

01.03.2016 

INDR A PAL SINGH 

MCA (AH) II 

118186 

F 

01.03.2016 

MANE SHRIKANT P 

MCPO II 

179868 

T 

01.10.2015 

SATYAVAN 

MCPO COM (EW) II 

174312 

R 

01.07.2015 

SURESH KUMAR M 

MCPO COM (TEL) II 

178477 

F 

01.01.2016 

ARUN KUMAR SHUKLA 

MCPO AF II 

176567 

R 

01.01.2016 

ALOK KUMAR AWASTHI 

MCPO II 

116414 

B 

01.03.2016 
Part I— Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


151 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

DATA RAM 

MC ELA (R) II 

176257 

K 

01.11.2015 

RAIENDRA KUMAR BEHERA 

MCPO II 

116709 

Z 

01.01.2016 

RAIENDRA SINGH YADAV 

MCPO II 

116781 

N 

01.03.2016 

YASHAWANT SINGH 

MCPO M II 

174745 

Z 

01.01.2016 

DHARMENDRA K SINGH 

MCPO AOFII 

123263 

w 

01.03.2016 

JOGENDER SINGH 

MCPO LOG (F&A) II 

115625 

K 

01.01.2016 

IITENDRA KUMAR TIWARI 

MCA (AH) II 

175553 

K 

01.11.2015 

SANIIV KUMAR SINGH 

MC ME II 

175981 

H 

01.01.2016 

SUNNAM VENUGOPAL 

MCPO AOF II 

172041 

B 

01.08.2015 

ARUN PATI TRIPATHI 

MCPO AF II 

177572 

Z 

01.03.2016 

SANIEEV KUMAR SINGH 

MCPO II 

116908 

A 

01.03.2016 

AJEET SINGH 

MCPO II 

117074 

B 

01.01.2016 

OMPRAKASH 

MCPO II 

116488 

Y 

01.01.2016 

OM PRAKASH SINGH 

MCPO II 

117160 

Z 

01.03.2016 

RAM PRAKASH RAJPUT 

MCPO COM (EW) II 

174921 

Z 

01.11.2015 

BALKISHAN 

MCPO II 

116882 

T 

01.03.2016 

JESTTY AUGUSTINE 

MC MECH (AR) II 

121169 

K 

01.07.2015 

CHANDRA BHUSHAN PANDEY 

MCPO AF II 

174888 

Z 

01.08.2015 

DHANAJI GANAPATI KADAM 

MC AT ARMS II 

152628 

H 

01.07.2015 

CHHATTHU LAL 

MC ME II 

176154 

A 

01.11.2015 

VINOD SINGH 

MC ME II 

178200 

A 

01.12.2015 

UPENDRA SINGH 

MCPO II 

117211 

R 

01.03.2016 

BAIDYA NATH JHA 

MC ELA II 

172440 

K 

01.04.2015 

VEER SINGH YADAV 

MCPO II 

117314 

Z 

01.03.2016 

OM PRAKASH 

MCPO II 

153321 

H 

01.11.2015 

SATISH KUMAR 

MCPO II 

177280 

K 

01.07.2015 

ARATATRANA SAHOO 

MCPO LOG (MAT) II 

115037 

Z 

01.01.2016 

RANDHIR SINGH 

MCPO LOG (MAT) II 

115198 

R 

01.01.2016 

SHY AM SUNDER TYAGI 

MCPO II 

117412 

Y 

01.03.2016 

PROVASH C GHOSH 

MCPO LOG (OC) II 

152311 

N 

01.03.2016 

GHANSHYAM SINGH 

MCA (AH) II 

169611 

F 

01.07.2015 

SK SIKDAR 

MC ELA (R) II 

176719 

K 

01.11.2015 

TARA CHAND SHARMA 

MCA (AH) II 

116690 

F 

01.03.2016 

ROHTAS KUMAR 

MC A (FD) II 

172458 

A 

01.07.2015 

BRAJESH BABU 

MCPO M 

174936 

H 

01.01.2016 

SAHINDER PAL 

MCPO II 

118680 

B 

01.03.2016 

BANWARI LAL JAT 

MCPO II 

118687 

W 

01.03.2016 

152 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

ASHOK KUMAR 

MCPO COM (TAC) II 

178121 

Y 

01.01.2016 

HARKHA RAM PARJAPAT 

MCPO II 

177883 

F 

01.09.2015 

MAHAVIR PRASAD 

MCPO II 

118831 

Y 

01.03.2016 

LAKSHMIKANT 

MCPO LOG (SC) II 

152461 

B 

01.03.2016 

JITENDRA KUMAR SINGH 

MCPO LOG (STD) II 

151664 

T 

01.12.2015 

PRAHLAD 

MC A (FD) II 

120312 

N 

01.03.2016 

JAYRAM KUMAR SINGH 

MCPO II 

118911 

B 

01.03.2016 

BIRBAHADUR SINGH Y 

MCPO II 

119013 

K 

01.03.2016 

BRAHMAIAH MANCHIKALAPUDI 

MCPO AF II 

177770 

Z 

01.03.2016 

GURPREET SINGH 

MCPO II 

119048 

R 

01.03.2016 

PRAVAT C MAHAPATRA 

MCPO LOG (OC) II 

152350 

A 

01.01.2016 

SITA RAM GHORAI 

MCPO LOG (MAT) II 

115551 

T 

01.01.2016 

KAMAL DASS SHARMA 

MCPO COM (TAC) II 

178601 

N 

01.01.2016 

RAMESH CHADRA PRADHAN 

MCPO II 

119121 

F 

01.03.2016 

SUBHASH CHAND 

MC ME II 

177785 

H 

01.12.2015 

HAJARI LAL 

MCPO II 

178005 

H 

01.11.2015 

BALBIR SINGH 

MCPO II 

119807 

R 

01.03.2016 

RAKESH KUMAR 

MCPO COM (TEL) II 

179459 

N 

01.01.2016 

ANIL KUMAR 

MCA (AH) II 

171537 

H 

01.06.2015 

SHAILENDRA KUMAR 

MCPO COM (TEL) II 

179628 

Y 

01.01.2016 

KUMAR ASHESH 

MC EL (P) II 

118279 

T 

01.01.2016 

BHAWANA RAM 

MCPO II 

179571 

T 

01.11.2015 

NAWAL KISHOR DUTTA 

MCPO II 

119898 

Y 

01.03.2016 

BIPIN KUMAR MISHRA 

MCA (AH) II 

175496 

F 

01.09.2015 

MK PRASAD 

MCPO II 

120080 

K 

01.03.2016 

BIPIN KUMAR JHA 

MCPO II 

120326 

W 

01.03.2016 

SHEONARAYAN PRASAD 

MCPO II 

120746 

Z 

01.03.2016 

KARTAR CHAND 

MCA (AH) II 

171616 

N 

01.05.2015 

SOMBIR 

MCPO II 

179849 

Z 

01.01.2016 

NARAYAN KUMAR SHARMA 

MC EL (R) II 

115963 

B 

01.03.2016 

MOHAN SINGH 

MCPO II 

173649 

H 

01.06.2015 

NIRANJAN SWAIN 

MCPO COM (TAC) II 

179963 

H 

01.01.2016 

VIVEKANANDA SAHU 

MCPO AF II 

175289 

K 

01.09.2015 

JAY ANT CHOWDHURY 

MC ELA II 

176316 

W 

01.09.2015 

RAMESH CHANDRA 

MCPO II 

174580 

Z 

01.09.2015 

BABULAL YADAV 

MCPO II 

174812 

A 

01.07.2015 

DINES H KUMAR 

MCPO LOG (F&A) II 

118578 

Y 

01.03.2016 

AJIT KUMAR TRIPATHI 

MCA (AH) II 

175832 

W 

01.11.2015 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


153 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

ASHOK KUMAR HARCHAND 

MCPO II 

175681 

A 

01.07.2015 

BINESH KUMAR 

MC ERA II 

123068 

A 

01.01.2016 

KUCHIPUDI PURUSHOTHAM 

MCA (MET) II 

177191 

H 

01.01.2016 

SATISH KUMAR SINGH 

MCPO M II 

176089 

B 

01.03.2016 

RAMNATH TIWARI 

MCA (SE) II 

116420 

T 

01.01.2016 

MD MUMTAZ 

MCPO II 

175839 

K 

01.07.2015 

MURALEEDHARAN P 

MCPO LOG (STD) II 

151774 

T 

01.01.2016 

DEVARAJ LOGANATHAN 

MCPO LOG (SC) II 

152154 

F 

01.01.2016 

DEBABRATA NANDY 

MCA (PH) II 

178232 

Z 

21.01.2016 

RAM CHARAN BADAI 

MCPO LOG (F&A) II 

175043 

A 

01.07.2015 

PANKAI PALIWAL 

MC AT ARMS II 

174300 

N 

01.06.2015 

CHHAM BAHADUR THAPA 

MCPO II 

175856 

Z 

01.07.2015 

RAM DULAR 

MC ME II 

178116 

K 

01.12.2015 

RAM PADA MANDAL 

MCPO II 

175916 

K 

01.07.2015 

LAKSHMI KANT SUKLA 

MCPO II 

176306 

Y 

01.07.2015 

SANIAY SINGH 

MC MECH (AL) II 

125721 

F 

01.01.2016 

PANKAI KUMAR 

MC MECH (AL) II 

126399 

Y 

01.11.2015 

BISWAIIT MOHAPATRA 

MC EL (R) II 

119112 

K 

01.03.2016 

P PRATIM MUKHERJEE 

MCPO II 

176720 

N 

01.07.2015 

MOHAN NEGI 

MCPO LOG (MAT) II 

115933 

K 

01.01.2016 

RAKESH KUMAR 

MC ME II 

178533 

H 

01.01.2016 

SUDESH SINGH 

MCPO LOG (F&A) II 

177800 

T 

01.10.2015 

VEER SINGH 

MC ME II 

178690 

R 

01.01.2016 

LAL JI SINGH 

MC ME II 

179045 

Y 

01.03.2016 

SONVIR SINGH 

MC ELA II 

176842 

R 

01.01.2016 

SATPAL SINGH 

MCPO II 

115479 

B 

01.01.2016 

SUNIL KUMAR ROY 

MC AM II 

127979 

N 

01.01.2016 

RAIESH SINGH A 

MCPO II 

176855 

W 

01.07.2015 

BALARAMA PANDA 

MC ERA II 

122761 

B 

01.01.2016 

SAMIR KUMAR HOTA 

MCPO LOG (SC) II 

152379 

T 

01.01.2016 

ANIL KUMAR 

MC EL (P) II 

118375 

K 

01.01.2016 

RAM SINGH PAYAL 

MC AT ARMS II 

175098 

A 

01.07.2015 

PRAVEEN KUMAR 

MCPO LOG (MAT) II 

116138 

A 

01.03.2016 

SALIM MALLICK 

MC ELA (R) II 

177410 

F 

01.01.2016 

BIKASH CHHETRI 

MC ERA II 

124781 

W 

01.03.2016 

KRISHAN KUMAR 

MCPO II 

178272 

R 

01.01.2016 

NEWASE NAMDEO ANANTRAO 

MCPO II 

178425 

N 

01.11.2015 

154 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

SIYARAM LAL 

MCPO M II 

176144 

B 

01.03.2016 

VINOD KUMAR 

MCPO LOG (MAT) II 

116384 

K 

01.03.2016 

PRASHANT YADAV 

MCPO II 

178680 

T 

01.01.2016 

PA VAN KUMAR 

MC ELA II 

176867 

Y 

01.01.2016 

SURENDRA SINGH TANWAR 

MC EL (P) II 

118689 

Z 

01.01.2016 

RAJESH KUMAR JAISWAL 

MC ERA II 

123496 

Z 

01.01.2016 

AMIT MANDAL 

MC AM II 

128207 

F 

01.01.2016 

AVDHESH KUMAR SHARMA 

MC EL (P) II 

118957 

H 

01.01.2016 

RAJESH YADAV 

MCPO II 

179164 

T 

01.11.2015 

PRADIPTA K DAS 

MC AM II 

128380 

Z 

01.02.2016 

ASHUTOSH KUMAR DUBEY 

MC AT ARMS II 

176198 

A 

01.11.2015 

GAJENDER SINGH 

MC EL (P) II 

121753 

N 

01.02.2016 

SURENDRA YADAV 

MC AT ARMS II 

176448 

W 

01.01.2016 

SUSHIL KUMAR 

MC AM II 

128473 

K 

01.02.2016 

SHASHI PRAKASH YADAV 

MCPO LOG (MAT) II 

116681 

K 

01.03.2016 

PS SUDISH 

MCPO II 

179466 

B 

01.11.2015 

VIJAY SHANKER 

MCPO II 

179641 

A 

01.11.2015 

SANTOSH KUMAR 

MC AT ARMS II 

176759 

A 

01.09.2015 

DINA BANDHU PRADHAN 

MCPO LOG (SC) II 

151963 

Y 

01.01.2016 

SEBASTIAN PJ 

MCPO LOG (F&A) II 

179260 

K 

01.01.2016 

SATISH KUMAR 

MC AT ARMS II 

176873 

K 

01.09.2015 

RAJKISHOR SINGH 

MC AT ARMS II 

177090 

B 

01.11.2015 

NANDA G THAMBALI 

MC MECH (AR) II 

124491 

K 

01.09.2015 

MARUTI K RAO 

MC ERA II 

182023 

R 

01.01.2016 

DHARMENDRA SINGH 

MC EL (P) II 

173088 

H 

01.07.2015 

PRITHVI PAL 

MCPO LOG (MAT) II 

175555 

R 

01.04.2015 

PRAMOD K VISHWAKARMA 

MC MECH (AR) II 

124548 

R 

01.09.2015 

VIJAY K GUPT 

MC EA (P) II 

124682 

W 

01.11.2015 

MANOJ KUMAR 

MC ERA II 

123499 

F 

01.11.2015 

AVNESH KUMAR TIWARI 

MCPO LOG (F&A) II 

179610 

F 

01.03.2016 

SURINDER SINGH 

MCPO LOG (F&A) II 

179710 

H 

01.01.2016 

MOHAMMAD A HUSSAIN 

MC MECH (AL) II 

125169 

A 

01.11.2015 

MITHUN SV NAIR 

MC EAA II 

194753 

Y 

01.01.2016 

BIKASH BHUJEL 

MC ERA II 

194139 

A 

01.09.2015 

SATINDER BIR SINGH 

MC AM II 

129013 

N 

01.02.2016 

ANKUR SAXENA 

MC ERA II 

123229 

T 

01.01.2016 

RAMESH CHANDRA BEHERA 

MCPO LOG (STD) II 

151969 

K 

01.12.2015 

SHYAMAL K GHOSHAL 

MC MECH (AL) II 

126833 

H 

01.11.2015 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


155 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

VISHAL VILAS NALAWADE 

MCPO LOG (F&A) II 

179733 

K 

01.09.2015 

RADA KRISHNA 

MCPO LOG (STD) II 

151975 

Z 

01.01.2016 

VINOD KUMAR MISHRA 

MC MECH II 

119304 

Y 

01.01.2016 

KISHOR LAL 

MCPO II 

115819 

A 

01.03.2016 

PRABHAKAR SINGH CHIB 

MC ERA II 

124478 

F 

01.01.2016 

AJAY KUMAR SAH 

MC MECH (AL) II 

123389 

F 

01.07.2015 

SHASHI KISHOR SINGH 

MC EL (R) II 

119728 

K 

01.03.2016 

SARIEET SINGH 

MC AM II 

129070 

T 

01.02.2016 

G PRASANNA KUMAR 

MC EL (R) II 

153159 

R 

01.03.2016 

BRAI MOHAN SINGH TOMAR 

MC HA II 

181518 

T 

01.07.2015 

ANJANI K SHARMA 

MC AM II 

129213 

T 

01.02.2016 

SATYAVIR SINGH 

MCPO LOG (MAT) II 

176880 

A 

01.07.2015 

GIRIVAR KUMAR SINGH 

MC EL (P) II 

173098 

F 

01.04.2015 

ALAMGIR BADSAH 

MCPO LOG (SC) II 

152238 

Y 

01.01.2016 

NETRA PAL SINGH 

MC EAA II 

182219 

K 

01.05.2015 

RAI GRIHI SINGH 

MC EL (P) II 

173721 

Y 

01.07.2015 

SARWAN S SHEKHAWAT 

MC MECH (AL) II 

124206 

N 

01.07.2015 

ARNAB KR SINHA 

MC MECH (AR) II 

126871 

W 

01.01.2016 

AJAY KUMAR 

MC EA (P) II 

126309 

T 

01.03.2016 

VIKRAM JANGIR 

MC AA II 

194663 

T 

01.01.2016 

YOGESH KUMAR 

MC MECH (AR) II 

128118 

B 

01.01.2016 

ROHIT DHANDA 

MC EA (P) II 

182038 

Z 

01.07.2015 

PRAKASH S MEHRA 

MC MECH (AR) II 

128120 

H 

01.01.2016 

LAXMAN SINGH FARSWAN 

MC AA II 

194675 

W 

01.01.2016 

KARUNA PATI MISHRA 

MC MECH (AR) II 

128147 

W 

01.01.2016 

G BABURAJ 

MC MECH (AR) II 

128480 

A 

01.12.2015 

VIJAY KUMAR 

MCPO II 

115846 

N 

01.01.2016 

RANJEET 

MC AA II 

194685 

T 

01.01.2016 

AMRIT PAL SINGH 

MC HA II 

181782 

T 

02.02.2016 

RAJABABU AGRAHARI 

MC MECH (AR) II 

129531 

R 

01.01.2016 

SUNIL KUMAR 

MC AT ARMS II 

177742 

K 

01.11.2015 

SRI PRATAP NATH 

MC ERA II 

122525 

T 

01.01.2016 

KULDEEP NARAYAN NAG 

MC ERA II 

123853 

K 

01.03.2016 

RAMESH SINGH RAW AT 

MC ERA II 

181827 

W 

01.09.2015 

RAJESH KUMAR PAL 

MC EA (R) II 

117836 

K 

01.11.2015 

KULDEEP SINGH 

MCPO LOG (MAT) II 

176888 

W 

01.07.2015 

A LAKSHMEESHA 

MC MECH (R) II 

120493 

Z 

01.07.2015 

156 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

SURESH CHANDRA 

MCPO LOG (OC) II 

152318 

B 

01.01.2016 

PRADIP K DIXIT 

MC MECH (R) II 

122114 

H 

01.11.2015 

NAUSHAD AHMAD 

MC MECH II 

117546 

A 

01.01.2016 

VINOD BABU 

MCPO LOG (SC) II 

152272 

Z 

01.01.2016 

KANHEYA LAL SHARMA 

MC EAA (R) II 

181915 

w 

01.05.2015 

ARIJIT SARKAR 

MC ERA II 

123844 

R 

01.03.2016 

PRATAP S PA WAR 

MC MECH II 

117141 

F 

01.11.2015 

AJI M PULIKEEZH 

MC EAA (R) II 

181947 

T 

01.05.2015 

CHITRANJAN PAL 

MCPO LOG (MAT) II 

179592 

R 

01.03.2016 

NARESH KUMAR 

MC MECH (AL) II 

127646 

F 

01.12.2015 

Y BHANU POLAMARASETTY 

MC AA II 

194720 

Y 

01.12.2015 

SHIV KUMAR GUPTA 

MC MECH (R) II 

122254 

A 

01.11.2015 

SUSHANT KUMAR PRADHAN 

MC ERA II 

122763 

H 

01.12.2015 

PRAMOD KUMAR SAHU 

MC EA (R) II 

122497 

B 

01.01.2016 

GURJANT SINGH 

MCPO LOG (STD) II 

152052 

Z 

01.01.2016 

TRILOK CHAND 

MCPO LOG (MAT) II 

179851 

B 

01.11.2015 

SURINDER K DHATWALIA 

MCPO II 

116557 

B 

01.03.2016 

PRASANT SHARMA 

MC AA II 

194742 

Y 

01.01.2016 

PARDEEP 

MC EL (R) II 

170484 

R 

01.04.2015 

YASH PAL 

MCPO LOG (STD) II 

152066 

F 

01.01.2016 

RABINDRA KUMAR SAHU 

MC AA II 

550047 

H 

01.09.2015 

JAYESH KUMAR DAVE 

MC EAA (R) II 

182080 

W 

01.05.2015 

NADE SUBHASH MANIKRAO 

MCPO II 

117745 

B 

01.03.2016 

RAJESH K MOHAN 

MC EAA (R) II 

182108 

H 

01.05.2015 

A SHIVA KUMAR 

MC EA (R) II 

122629 

B 

01.09.2015 

ANJUSH RV 

MC EAA (R) II 

194369 

Z 

01.07.2015 

AKHILESH KUMR VERMA 

MC HA II 

181855 

H 

01.09.2015 

TP SHANUMON 

MC AA II 

550051 

T 

01.09.2015 

PANCHANANA SETHI 

MC AA II 

550052 

W 

01.09.2015 

PRAMOD KUMAR 

MC EA (R) II 

123008 

R 

01.07.2015 

OMBIR 

MCPO II 

118094 

Y 

01.03.2016 

VISHAL VIKRAM 

MC ERA II 

181814 

R 

01.10.2015 

PRADEEP K SINGH 

MC MECH (R) II 

123319 

Y 

01.11.2015 

SATYVEER SINGH 

MCPO LOG (SC) II 

152232 

H 

01.01.2016 

KRISHNA KUMAR MISHRA 

MCPO LOG (OC) II 

151246 

T 

01.07.2015 

RAJIV LOCHAN 

MC EA (R) II 

123366 

B 

01.07.2015 

PRATYUSH K KUPPILI 

MC EAA (R) II 

194426 

B 

01.07.2015 

AKHILESH KUMAR 

MC ERA II 

123142 

W 

01.03.2016 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


157 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

HARE KRISHNA 

MC MECH (R) II 

123375 

Z 

01.11.2015 

PRASAD D SURAJ 

MC EAA (R) II 

194439 

H 

01.09.2015 

NITIN SAHANI 

MC EA (P) II 

126053 

K 

01.03.2016 

KAMESHWAR RAI 

MC ERA II 

193962 

Z 

01.07.2015 

DAL CHAND 

MCPO LOG (OC) II 

151245 

R 

01.09.2015 

SUB RAT K MOHAPATRA 

MC HA II 

181856 

K 

01.09.2015 

NARENDRA KUMAR 

MC EA (P) II 

124154 

W 

01.11.2015 

SUMER SINGH 

MC EAA (R) II 

194457 

Z 

01.09.2015 

AVESH BALYAN 

MC ERA II 

194190 

T 

01.07.2015 

SENTHIL KUMAR 

MC ERA II 

182065 

K 

01.01.2016 

BOIRIIAGANNADHA RAO 

MCPO LOG (SC) II 

152213 

R 

01.01.2016 

GURJEEWAN SINGH GILL 

MC MECH (R) II 

123475 

A 

01.11.2015 

SANYASIRAO L BHUKTHA 

MC ERA II 

182057 

T 

01.01.2016 

SATYENDRA KUMAR 

MC EA (P) II 

125104 

B 

01.11.2015 

SK MAHAPATRA 

MC MECH (P) II 

120931 

W 

01.11.2015 

SOHAIL ANWARALI MOTANI 

MC ERA II 

182021 

K 

01.01.2016 

VARUN KUMAR KATIY AR 

MC EAA (R) II 

194700 

A 

01.01.2016 

SATISH K CHOUDHARY 

MC HA II 

181862 

Z 

01.07.2015 

ABHIRANIAN SINGH 

MC EA (P) II 

194415 

B 

01.11.2015 

RANJEET KUMAR 

MC MECH (R) II 

123506 

Y 

01.11.2015 

TARKESHWAR SHAW 

MC ERA II 

121025 

H 

01.09.2015 

SAROI KUMAR RANA 

MC EL (R) II 

173094 

Y 

01.08.2015 

RAMA KRUSHNA MOHANTY 

MCPO LOG (STD) II 

152163 

A 

01.03.2016 

SAIEEVAN LAL 

MCPO LOG (OC) II 

151488 

T 

01.10.2015 

RAIESH SANGWAN 

MC ERA II 

123523 

K 

01.01.2016 

BIB HU PRASAD ROUT 

MC ERA II 

123696 

B 

01.03.2016 

PRADEEP KUMAR SINGH 

MC ERA II 

194133 

N 

01.07.2015 

RAMAKANT SINGH 

MCPO LOG (STD) II 

168144 

Y 

01.02.2016 

BHUPENDER SHARMA 

MC EA (R) II 

123538 

W 

01.12.2015 

HARSH G SHARMA 

MC EA (R) II 

123588 

H 

01.07.2015 

SHIVENDRA SINGH 

MC EA (P) II 

194356 

W 

01.01.2016 

THARUN KUMAR PAKKALA 

MC EAA (R) II 

194724 

F 

01.01.2016 

UMA SHANKAR SINGH 

MC EL (R) II 

175319 

B 

01.09.2015 

SURESH CHANDRA 

MCPO LOG (OC) II 

152064 

A 

01.01.2016 

ANAND SHARMA 

MC EA (P) II 

181872 

Y 

01.07.2015 

KODAAGANTI M S KUMAR 

MC ERA II 

181973 

A 

01.01.2016 

PRADEEP KUMAR 

MC ERA II 

124428 

T 

01.03.2016 

158 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

GANESH P GUPTA 

MC EA (R) II 

123620 

F 

01.01.2016 

RAM SIROMANI VERMA 

MCPO LOG (SC) II 

151466 

T 

01.09.2015 

MERRI SESHU REDDY 

MC EAA (R) II 

194751 

T 

01.01.2016 

SWARNA PRAKASH GHOSH 

MC EAA (R) II 

550004 

K 

01.09.2015 

AJAD SINGH MANGARAJ 

MC EA (R) II 

123662 

A 

01.07.2015 

UMED S THAPA 

MC EA (P) II 

124877 

N 

01.03.2016 

NIRMAL K SAHU 

MC EA (R) II 

123862 

F 

01.01.2016 

RAJEEV KUMAR 

MC EA (P) II 

181913 

R 

01.07.2015 

VIVEK KUMAR 

MC EA (R) II 

124136 

B 

01.11.2015 

PRABHU P DASH 

MC EA (P) II 

128343 

R 

01.02.2016 

BHUPENDRA K PUROHIT 

MC ERA II 

182102 

W 

01.01.2016 

ANTONY J K MARTIN 

MC MECH (P) II 

123762 

B 

01.01.2016 

GANESH RAJU 

MC EA (P) II 

125852 

B 

01.01.2016 

AMIT SINGH 

MC EA (P) II 

194358 

Z 

01.01.2016 

ANJU YADAV 

MC EA (P) II 

182205 

B 

01.11.2015 

AMOD KIRAN 

MC EA (R) II 

124152 

R 

01.11.2015 

ANUJ KUMAR 

MC EA (R) II 

124367 

B 

01.09.2015 

K PRAVIN KUMAR 

MC HA II 

181888 

H 

01.07.2015 

MAHENDRA R SHENDE 

MC EA (P) II 

126611 

B 

01.03.2016 

DHARMENDER 

MC HA II 

181901 

N 

01.11.2015 

HRIDAYA R BHATTACHARYA 

MC ERA II 

181962 

A 

01.12.2015 

DEEPAK KUMAR 

MC EA (R) II 

124853 

H 

01.11.2015 

PRAMOD KUMAR SINGH 

MC HA II 

181925 

T 

01.11.2015 

MAREEN NARULA 

MC EA (P) II 

182262 

H 

01.01.2016 

PRANAB PK 

MC HA II 

181936 

T 

01.11.2015 

HASIM RAWTHER K 

MC HA II 

181937 

W 

01.11.2015 

ANOOP K 

MC ERA II 

194160 

Z 

01.07.2015 

DILLIP KUMAR NAYAK 

MC ERA II 

182011 

N 

01.01.2016 

PRANAB CHAKLADAR 

MC EA (R) II 

125344 

Z 

01.11.2015 

NITESH KUMAR SINGH 

MC EA (R) II 

125481 

K 

01.01.2016 

SUBODH KUMAR 

MC EA (R) II 

125485 

W 

01.01.2016 

VEERA VCNVG KRISHNA 

MC EA (P) II 

181976 

H 

01.07.2015 

GURMINDER SINGH 

MC EA (P) II 

182270 

A 

01.03.2016 

PRALAV GOLDER 

MC EA (R) II 

125511 

B 

01.01.2016 

LAKSHMANA M GORLE 

MC EA (P) II 

124043 

T 

01.11.2015 

JITHESH U 

MC ERA II 

181938 

Y 

01.01.2016 

VIVEK A CHOUDHARY 

MC EA (P) II 

125400 

A 

01.11.2015 

DEEPAK KUMAR 

MC ERA II 

124137 

F 

01.03.2016 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


159 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

PURUSHOTTAM BHARDUAJ 

MC ERA II 

118778 

A 

01.12.2015 

RAKESH KUMAR SANGWAN 

MC EA (P) II 

194343 

R 

01.01.2016 

SURESH K 

MC EA (R) II 

181832 

F 

01.07.2015 

RAKESH KUMAR 

MC EA (R) II 

181892 

T 

01.07.2015 

SUNIT KUMAR 

MC HA II 

182018 

B 

01.11.2015 

DINESH SINGH 

MCPO II 

118973 

W 

01.03.2016 

MOHIT KUMAR SRIVASTAVA 

MC ERA II 

194093 

Y 

01.05.2015 

SATYANARAIN 

MC EA (R) II 

181930 

B 

01.05.2015 

TERRENCE ANTONY 

MC EA (R) II 

181945 

N 

01.01.2016 

AJESH P MOHAN 

MC EA (R) II 

181946 

R 

01.07.2015 

IANMEJAY PANDEY 

MC MECH II 

118111 

K 

01.01.2016 

SANOJ P GOVINDAN 

MC EA (R) II 

181952 

B 

01.07.2015 

NAGESH GARIMELLA 

MC ERA II 

182053 

H 

01.01.2016 

VENKATA A KUMAR CHAPPA 

MC EA (R) II 

181979 

R 

01.07.2015 

VED PRAKASH 

MCPO LOG (SC) II 

151110 

H 

01.07.2015 

SHIV KUMAR YADAV 

MCPO LOG (SC) II 

152303 

W 

01.03.2016 

SUSHIL KUMAR SUMAN 

MC ERA II 

124128 

K 

01.03.2016 

DINESH SHARMA 

MC EA (R) II 

182043 

K 

01.01.2016 

RAGHU NANDAN 

MC MECH (P) II 

122950 

H 

01.09.2015 

MUKESH KUMAR YADAV 

MC MECH II 

179462 

W 

01.05.2015 

ABHILASH PANKKAL 

MC EA (P) II 

182221 

R 

01.11.2015 

VARANASI G 

MC EA (P) II 

194465 

T 

01.03.2016 

BALA GURU SWAMY V 

MC ERA II 

181927 

Y 

01.01.2016 

PAREMBA KHOMDRAM 

MC EA (R) II 

182075 

H 

01.01.2016 

RAMESH VP SETTI 

MC HA II 

182058 

W 

01.11.2015 

VINOD KUMAR YADAV 

MCPO II 

120272 

Y 

01.03.2016 

DEEPAK K TYAGI 

MC EA (P) II 

124050 

H 

01.11.2015 

ISHWAR DAYAL SINGH 

MC EA (R) II 

182106 

B 

01.07.2015 

SOMENATH DAS 

MC EA (P) II 

125657 

K 

01.03.2016 

NILESH KUMAR 

MC ERA II 

181705 

T 

01.07.2015 

lAGDISH CHANDRA IOSHI 

MC ERA II 

123228 

R 

01.01.2016 

SANIIV SHARMA 

MC EA (P) II 

182213 

Y 

01.11.2015 

SRIKANT K CHIRANIEEVI 

MC EA (R) II 

182107 

F 

01.07.2015 

V E SIVA PRASAD 

MC ERA II 

124332 

Z 

01.03.2016 

ARUN KUMAR ROUL 

MC HA II 

182061 

A 

01.11.2015 

NAGENDRA KUMAR 

MC EA (P) II 

124138 

H 

01.11.2015 

IOGENDRA SINGH 

MC EA (P) II 

194354 

R 

01.01.2016 

160 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I—Sec. 4 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

VIVEK KUMAR 

MC EA (P) II 

181870 

T 

01.05.2015 

JITENDRA SINGH KIRAR 

MC ERA II 

181809 

B 

01.07.2015 

S THAINESE 

MCPO LOG (SC) II 

151045 

K 

01.06.2015 

PRANABASHISH MAJI 

MC MECH (P) II 

123203 

H 

01.01.2016 

RAMESH KUMAR 

MC MECH II 

115532 

Z 

01.05.2015 

SHAJESH P KUNANATH 

MC EA (R) II 

182147 

Y 

01.09.2015 

SREENIWAS PAHAL 

MC EA (P) II 

182129 

F 

01.09.2015 

MURALEEDHARAN PP VASU 

MCPO II 

172615 

H 

01.07.2015 

VIKAS NAMDEV PATIL 

MC EA (R) II 

182149 

A 

01.09.2015 

SARYU PRASAD 

MC MECH (P) II 

124158 

B 

01.01.2016 

ATANU CHAKRABARTI 

MC EA (P) II 

122635 

T 

01.07.2015 

AJAY BANYAL 

MC EA (R) II 

182151 

F 

01.07.2015 

DEBABRATA CHAKRABARTI 

MC EA (P) II 

123207 

T 

19.11.2015 

AJIT SINGH 

MC EA (P) II 

194339 

F 

01.01.2016 

SANJEEV KUMAR 

MC ERA II 

124057 

Z 

01.03.2016 

NILAMANI SAHOO 

MC EA (P) II 

182258 

Z 

01.03.2016 

DEVENDRA S 

MC EA (P) II 

194500 

Y 

01.03.2016 

LABI P LONAPPAN 

MC HA II 

182068 

T 

01.11.2015 

CHANDAN GUPTA 

MC EA (P) II 

122965 

T 

01.07.2015 

RAJINDER SINGH 

MC ERA II 

122936 

A 

01.01.2016 

MUKESH TIWARI 

MC HA II 

182094 

A 

01.11.2015 

SANJAY S CHAUHAN 

MC MECH (P) II 

122954 

T 

01.11.2015 

NAYANMONI HAZRIKA 

MC ERA II 

182027 

Z 

01.01.2016 

SUMAN KUMAR SINGH 

MC ERA II 

121459 

W 

01.07.2015 

GADDE JOSEPH 

MC EA (P) II 

182085 

F 

01.07.2015 

P S ANOOP 

MC ERA II 

123103 

F 

01.01.2016 

RAMESH C KUMAR 

MC EA (R) II 

182162 

F 

01.09.2015 

RAMA WANT SINGH 

MCPO II 

177135 

F 

01.09.2015 

SUDHAKAR BATHALA 

MC EA (P) II 

182224 

Y 

01.11.2015 

KS SATISH KRISHNAN 

MCPO II 

177967 

Y 

01.01.2016 

SATISH K RAI 

MC EA (P) II 

127721 

A 

01.03.2016 

SANDEEP S V 

MC EA (R) II 

182232 

R 

01.11.2015 

VIPIN KUMAR YADAV 

MC EA (R) II 

182239 

F 

01.11.2015 

CHANDRA PRAKASH MEHTA 

MCPO II 

178854 

N 

01.11.2015 

ATUL JOSHI 

MC EA (R) II 

194333 

T 

01.03.2016 

RAJEEV KUMAR 

MC EA (P) II 

182128 

B 

01.09.2015 

SYED T ALWI 

MC EA (R) II 

194379 

Y 

01.11.2015 

JASBIR SINGH CHANDEL 

MC HA II 

182095 

B 

01.11.2015 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


161 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

ASHOK KUMAR SINGH 

MC ERA II 

194183 

A 

01.07.2015 

PRADIP KUMAR SAHOO 

MC EA (P) II 

182209 

N 

01.11.2015 

SATISH KUMAR 

MC EA (P) II 

123226 

K 

01.07.2015 

RAVINDRA KUMAR 

MC EA (P) II 

182140 

F 

01.11.2015 

AMIT KUMAR SINGH 

MC ERA II 

123282 

N 

01.03.2016 

HARPREET SINGH GILL 

MC HA II 

182098 

K 

01.11.2015 

LALJI PRASAD 

MC MECH II 

116686 

Y 

01.01.2016 

NIRAJ KUMAR PRASAD 

MC ERA II 

123205 

N 

01.01.2016 

AMIT KUMAR 

MC EA (P) II 

182261 

F 

01.03.2016 

NIRAJ MISHRA 

MC EA (P) II 

127830 

Z 

01.03.2016 

GOPAL KUMAR MISHRA 

MC ERA II 

122985 

N 

01.11.2015 

SUB HASH K SINGH 

MC EA (R) II 

194385 

K 

01.03.2016 

ANANT KUMAR 

MC EA (P) II 

123368 

H 

01.11.2015 

SUNIL THAPLOO 

MC EA (R) II 

194400 

W 

01.03.2016 

NAND K MURARI 

MC EA (R) II 

194420 

R 

01.01.2016 

BIJENDER SINGH 

MC ERA II 

181701 

H 

01.07.2015 

JAGDISH PRASAD SHARMA 

MC MECH II 

117855 

B 

01.01.2016 

AYYAVOO BALAMURUGAN 

MC ERA II 

182073 

B 

11.01.2016 

JAI PRAKASH SHUKLA 

MC ERA II 

181894 

Y 

01.01.2016 

BANTUPALLI V RAMANA 

MC EA (P) II 

181880 

R 

01.07.2015 

TIRUPATI B SAHOO 

MC EA (R) II 

194421 

T 

01.01.2016 

SUNIL KUMAR GAUR 

MC HA II 

182100 

R 

01.11.2015 

VIKRAM SINGH 

MC EA (P) II 

125431 

Y 

01.03.2016 

UMESH KUMAR SINGH 

MC ERA II 

194136 

W 

03.11.2015 

SANTHA RAO KARRA 

MC EA (P) II 

123895 

F 

01.03.2016 

RAGHAV SHUKLA 

MC HA II 

182133 

R 

01.01.2016 

SATYANARAYANA BODDU 

MC ERA II 

182052 

F 

01.03.2016 

SRIKANT GODE 

MC EA (P) II 

182159 

Z 

01.09.2015 

AJAY KUMAR CHAUBEY 

MC HA II 

182135 

W 

01.01.2016 

DILIP K SINGH 

MC EA (P) II 

194383 

F 

01.11.2015 

AMARDEEP VERMA 

MC ERA II 

194120 

H 

01.09.2015 

SHRAWAN KUMAR 

MC EA (P) II 

125176 

T 

01.11.2015 

KRISHNAMURTHY P REDDY 

MC HA II 

182164 

K 

01.01.2016 

PRASANTH S KUMAR 

MC MECH (P) II 

123741 

F 

01.01.2016 

AMULYA MISHRA 

MC EA (P) II 

198282 

T 

01.07.2015 

VINOD KUMAR 

MC EA (P) II 

126673 

W 

01.03.2016 

SAURABH KUMAR SINGH 

MC ERA II 

123163 

T 

01.12.2015 

162 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


NAME 

RANK 

PNO 

SFX 

WEF 

SACHIN ST PARAMBIL 

MC EA (P) II 

125255 

Y 

01.11.2015 

CHANDAN KUMAR 

MC EA (P) II 

124129 

N 

01.11.2015 

ANJANI KUMAR SINGH 

MC ERA II 

194166 

N 

01.07.2015 

OM PARKASH 

MC EA (P) II 

124459 

N 

01.11.2015 

KANTU SRINIVASULU 

MC ERA II 

181813 

N 

01.11.2015 

BRAHMPAL SINGH KHATANA 

MC ERA II 

194153 

H 

01.07.2015 

VENKATESWARA D RAO 

MC HA II 

182171 

A 

01.01.2016 

NAVIN KUMAR 

MC MECH II 

115349 

H 

01.09.2015 

SADANAND S REDDY 

MC HA II 

182175 

K 

01.01.2016 

VISHNU NALLI 

MC HA II 

182178 

T 

01.01.2016 

KIRAN D KUMAR 

MC HA II 

182181 

Z 

01.01.2016 

GOPAL NAIK 

MC HA II 

194200 

R 

01.09.2015 

SANJAY PUSPWAN 

MC HA II 

194335 

Y 

01.03.2016 

SREELESH S 

MC HA II 

194366 

T 

01.03.2016 

SATYA KUMAR PANDEY 

MC HA II 

194382 

B 

01.03.2016 

VIR PAL SINGH 

MC HA II 

194396 

K 

01.03.2016 

RAMAGOPAL P 

MC HA II 

194436 

A 

01.03.2016 

PURAN RAM 

MCPO HS II 

151818 

T 

01.06.2015 

RAJENDER LOTE 

MCPO HS II 

151848 

K 

01.11.2015 

P PANDI 

MCPO HS II 

151917 

T 

01.01.2016 

VELAUTHAM CHINNARAJ 

MCPO HS II 

152093 

T 

01.11.2015 

SIRIPALLI VENUGOPAL 

MCPO HS II 

152201 

N 

01.03.2016 

P VENKATA SUBBAIAH 

MCPO HS II 

152207 

A 

01.03.2016 

ASHOK KUMAR THAKUR 

MCPO HS II 

152227 

Y 

01.11.2015 

SPG NAIDU 

MCPO HS II 

152354 

K 

01.11.2015 

POOR A S KRISHNAMURTHY 

MCPO HS II 

152427 

A 

01.03.2016 

BHADRI APPALA SWAMY 

MCPO HS II 

152543 

R 

01.03.2016 

TARKESHWAR GIRI 

MCA (AH) II 

176423 

N 

01.03.2015 


US MEENA 
Dy Director 
DDOP (S) 


DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION 

No. 20, dated the 19 th December 2016—The President is pleased to make the following Appointment 

Sh. Gaurav Mishra to be Sr. Admin Officer - I, Gp ‘A’ (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect 
from 09.11.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 6600/- . 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


163 


Sh. Vishal Dilip Dond to be Sr. Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with 
effect from 05.10.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. A Raja Rao to be Sr. Admin Officer -1, Gp ‘A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 
14.07.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 6600/- . 

Sh. Kamal Kant to be Sr. Admin Officer - II, Gp ‘A’ (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect 

from 01.08.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. Ambar Kumar Sinha to be Stores Officer, Gp ‘B’ (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect 
from 25.10.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 - 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-. 

Sh. litendra Dimri to be Stores Officer, Gp ‘B’ (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 
07.10.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 - 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-. 

Sh. Sudhanshu Dhar Yadav to be Sr. Admin Officer - II, Gp ‘A’ (Gazetted) on probation for One year in DRDO 
with effect from 28.07.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Mohd Waqar Raza to be Sr. Admin Officer - II, Gp ‘A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect 

from 28.04.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. Pradeep Singh Chauhan to be Stores Officer, Gp 'B’ (Gazetted) on probation for Two years in DRDO with 
effect from 29.09.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/- . 

Sh. Govind Kumar to be Sr. Admin Officer - II, Gp ‘A’ (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect 
from 23.08.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. Falit Kumar to be Addl Chief Construction Engineer, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO 
with effect from 01.01.2013 (F/N) in the Pay Band 4 of Rs. 37400-67000 (PB4) and Grade Pay Rs. 8700/- . 

Sh. Hari Ram Meena to be Stores Officer, Gp ‘B’ (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 
24.11.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 - 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-. 

Sh. R B Khotkar to be Sr. Admin Officer - II, Gp ‘A’ (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect 
from 10.11.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. Manoj Kumar Chilkoti to be Sr. Admin Officer - II, Gp ‘A’ (Gazetted) on probation for One year in DRDO 
with effect from 10.03.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

RAIEEV RANI AN SINHA 
Dy Director(Pers) 


No. 21, dated the 20 th December 2016—The President is pleased to make the appointment of the under mentioned 
individuals as temporary Scientists ‘C’ (Group ‘A') in the Defence Research and Development Service on probation for a 
period of one year with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of ?15600-39100 (Pay Band-3) + 
Grade Pay ?6600/- :- 


PIN No. 

Name 

Estt./Fab 

Date of Joining 

2015AC1017 

Shri Krishna Kant Verma 

HQ_SPIC, Delhi 

08.05.2015 

2015AC1015 

Shri Ranjith R 

HQ_SPIC, Delhi 

06.07.2015 

2015AC1016 

Shri Vijayaraghavan P 

HQ_SPIC, Delhi 

01.06.2015 


The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists ‘B' 
(Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the 
date shown against their names in the Pay Scale of ?15600-39100(Pay Band-3) + Grade Pay ?5400/- :- 


PIN No. 

Name 

Estt./Fab 

Date of Joining 

2013AB1034 

Shri Sushant Gaurav 

ANURAG. Hyderabad 

05.08.2013 

2015AB1095 

Shri Biswadarshi Naik 

HQ_SPIC, Delhi 

17.06.2015 

2015AB1092 

Shri Manish Kumar 

HQ_SPIC, Delhi 

01.05.2015 


164 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists ‘B' 
(Group ‘A’) in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the 
date shown against their names in the Pay Scale of ^15600-39100 (Pay Band-3) + Grade Pay ?5400/- :- 


PIN No. 

Name 

Estt./Lab 

Date of Joining 

2015AB1068 

Shri Ganesh S 

CABS, Bengaluru 

02.12.2015 

2014AB1018 

Shri Shine Parekkadan Sunny 

CAIR, Bengaluru 

01.08.2014 

2015AB1081 

Shri Pankaj 

DEAL, Dehradun 

01.12.2015 

2013AB1043 

Shri Pawan Kumar Verma 

DRDL, Hyderabad 

05.08.2013 

2012AB1034 

Shri Venkata Nagarjuna Marla 

DRDL, Hyderabad 

09.07.2012 

2014AB1009 

Shri Saurabh Singh 

SAG, Delhi 

01.08.2014 

2015AB1091 

Shri Sourabh Das 

HQ_SPIC, Delhi 

29.04.2015 


The President is pleased to make the following appointments :- 


Having qualified in the Limited Departmental Competitive Examination- 2014 held in terms of Rule 8.1(a) of DRDS 
Rules 1979, the under-mentioned individual(s) is hereby appointed as temporary Scientist(s) ‘B’ (Group ‘A') in the Defence 
Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their 
names in the Pay Scale of ?15600-39100(Pay Band-3) + Grade Pay ?5400/- :- 


PIN No. 

Name 

Estt./Lab 

Date of Joining 

2004CK1016 

Shri Shivaraj L, TO ‘A’ 

ADE, Bengaluru 

30.09.2015 

2008CK1020 

Ms. G Hamsa, TO ‘A' 

ANURAG. Hyderabad 

01.10.2015 

2005CK1156 

Shri Kousik Samanta, TO ‘A’ 

ARDE, Pune 

30.09.2015 

2006CK1185 

Shri Ganesh Jijaba Lawande, TO ‘A’ 

ARDE, Pune 

30.09.2015 

2008CK1298 

Shri Bezawada Gopala Krishna, TO ‘A’ 

ASL, Hyderabad 

30.09.2015 

2004CK1042 

Shri G Dhayanithi, TO 'A’ 

CABS, Bengaluru 

01.10.2015 

2010CK1017 

Shri Nagaraj L. M, STA ‘B’ 

CABS, Bengaluru 

30.09.2015 

2008CK1277 

Shri Pravin Parashar Sharma, TO 'A' 

CHESS, Hyderabad 

23.12.2015 

2006CK1244 

Ms. Prasanna S Bakshi, TO ‘A’ 

DEBEL, Bengaluru 

30.09.2015 

2007CK1086 

Shri Pedsingh Pramod Kumar, TO ‘A’ 

DRDL, Hyderabad 

30.09.2015 

2007CK1141 

Shri Ratheesh P, TO ‘A’ 

GTRE, Bengaluru 

30.09.2015 

2009CK1078 

Ms. Shuchi Bhagi, TO ‘A' 

INMAS, Delhi 

30.09.2015 

2004CK1130 

Shri Manmohan Singh Butola, TO ‘A’ 

IRDE, Dehradun 

30.09.2015 

2007CK1175 

Shri RN Ramanjaneyulu, TO ‘A’ 

LRDE, Bengaluru 

01.10.2015 

2005CK1078 

Shri Shreeshail, TO ‘A’ 

LRDE, Bengaluru 

01.10.2015 

2004CK1152 

Shri Vaishnav Deviprasad Dwarkadas, 

TO ‘A’ 

MSC, Pune 

30.09.2015 

2006CK1012 

Shri Sachin Ravindra Karanjkar, TO 'A’ 

R&DE(E), Pune 

30.09.2015 

2006CK1272 

Shri Satyasheel Ganpati Hegde, TO 'A' 

R&DE(E), Pune 

30.09.2015 

2009CK1229 

Shri Praveen Tiwari, TO 'A' 

RCI, Hyderabad 

29.09.2015 

2005CK1071 

Ms. Monika Gandhi, TO 'A' 

SSPL, Delhi 

30.09.2015 

Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


165 


The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists 
(Group ‘A’) with Pay Scale and Grade Pay as mentioned against each in the Defence Research and Development Service on 
probation for a period of one year with effect from the date shown against their names:- 


PIN No. 

Name 

Grade 

Pay Band + Grade Pay 

Estt/ Lab 

Date of 
Joining 

2015AF1003 

Shri Sangita Rao Achary Addanki 

Sc ‘F’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8900 

SPIC 

23-04-2015 

2015AF1004 

Shri Abhinandan Krishniah Naidu 

Sc ‘F’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8900 

SPIC 

09-04-2015 

2015AF1005 

Shri Vijay Singh 

Sc ‘F’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8900 

SPIC 

06-7-2015 

2015AF1009 

Shri Ram Kumar MS 

Sc D' 

Rs.15600-39100 + Rs.7600 

SPIC 

06-5-2015 

2015AD1010 

Shri Abhilash KR 

Sc D' 

Rs.15600-39100 + Rs.7600 

SPIC 

20-5-2015 

2015AE1006 

Shri Sant Naval Chandrashekhar 

Sc ‘E’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8700 

SPIC 

07-7-2015 

2015AE1007 

Shri Kalyanendu Mishra 

Sc ‘E’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8700 

SPIC 

07-7-2015 

2015AE1004 

Ms Pritty Rao 

Sc ‘E’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8700 

SSPL 

18-5-2015 

2015AE1008 

Shri Venkata Narasimhan S 

Sc ‘E’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8700 

SPIC 

19-5-2015 

2015AF1007 

Dr Raju Brahma 

Sc ‘F’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8900 

SPIC 

01-4-2015 

2015AE1009 

Shri Mukesh Bhilatia 

Sc ‘E’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8700 

SPIC 

18-5-2015 

2015AF1008 

Shri Tata Ranga Nath 

Sc ‘F’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8900 

SPIC 

08-6-2015 

2015AE1010 

Shri Guram G Krishna 

Sc ‘E’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8700 

SPIC 

01-6-2015 

2014AF1001 

Shri Jai Gopal 

Sc ‘F’ 

Rs.37400-67000 + Rs.8900 

SPIC 

25-7-2014 

2015AD1007 

Shri Sunil Kumar 

Sc ‘D’ 

Rs.l5600-39100 +Rs.7600 

SPIC 

08-5-2015 


The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists ‘C’ 
(Group ‘A’) in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the 
date shown against their names in the Pay Scale of ^15600-39100 (Pay Band-3) + Grade Pay ?6600/- :- 


PIN No. 

Name 

Estt./Lab 

Date of Joining 

2015AC1012 

Shri Karthik TNC 

HQ_SPIC, Delhi 

23.07.2015 

2015AC1013 

Shri Manmohan Singh Bhandari 

HQ_SPIC, Delhi 

12.08.2015 

2015AC1014 

Shri Trishanu Shit 

HQ_SPIC, Delhi 

07.05.2015 

2015AC1015 

Shri Varan Sharma 

HQ_SPIC, Delhi 

18.05.2015 

2015AC1010 

Shri Varan Balakrishna Kurup 

HQ_SPIC, Delhi 

06.05.2015 

2015AC1011 

Shri Vijayant Singh 

HQ_SPIC, Delhi 

11.06.2015 

2013AC1001 

Shri Pritam Kumar Sinha 

SSPL, Delhi 

19.09.2013 


RAJEEV RANI AN 
Addl. Director/Pers (DRDS-II) 


ARMY BRANCH 

No. 22, dated 21 st December 2016—The President is pleased to make the following promotion: - 

REGULAR ARMY 
PERMANENT COMMISSION 
(ARMY MEDICAL CORPS) 

Surg R Adm (& equivalent) to be Surg V Adm (& equivalent) 


AA Pawar, VSM(MR-04147N) 

- 

12-09-16 with notional seniority without effect on pay & 

(75256-K) 


pension from 01-07-16. 


RK RANYAL 
AVM 

Addl DGAFMS (HR) 
166 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


ARMY BRANCH 

No. 23, dated 22 nd December 2016—The President is pleased to make the following promotions: - 

REGULAR ARMY 
PERMANENT COMMISSION 
(ARMY MEDICAL CORPS) 


Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent) 


GR Joshi 

- 

26-06-16, with notional seniority without effect on pay and 

(MR-05172Y) 


pension from 01-02-16. 

Rakesh Kumar, VSM 

- 

23-06-16, with notional seniority without effect on pay and 

(MR-04427F) 


pension from 01-04-16. 

LC Pandey 

- 

01-07-16, with notional seniority without effect on pay and 

(MR-05954P) 


pension from 01-06-16. 

(Ms) V Datta, SM 

- 

01-07-16 

(MR-05467P) 
Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent) 


S Bhandari, VSM 

- 

10-12-15, with notional seniority without effect on pay and 

(MR-05422P) 


pension from 02-11-15. 


Surg Capt (& equivalent) to be Surg Cmde (& equivalent) 


S Narayan, VSM 
(MR-5533M)(75395-A) 

- 

14-06-16, with notional seniority without effect on pay and 
pension from 01-06-16. 

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv) 

AK Singh 
(MR-07202K) 

” 

01-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 03-02-15 

SK Mishra, SM, VSM** 
(MR-06750P) 

_ 

04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 02-03-15 

SK Khanna 
(MR-0675 IX) 

" 

04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 01-04-15 

KVS Harikumar 
(MR-06752A) 

“ 

04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 02-04-15 

(Ms) Pragnya Singh 
(MR-06759K) 

“ 

04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 03-04-15 

Nikliil Tiwari 
(MR-06760Y) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 12-04-15 

G Kapoor 
(MR-06762K) 

- 

04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 13-04-15 

AJ Sen 

(MR-06763M) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 01-05-15 

V Upreti 
(MR-06764P) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 02-05-15 

VV Tewari 
(MR-06765X) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 04-05-15 

MK Dutta 
(MR-06768L) 

- 

04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 07-05-15 

K Nageshwar Rao 
(MR-06769N) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 11-05-15 Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


167 


Pawan Dhull 
(MR-06770H) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 12-05-15 

S Karunakaran 
(MR-06771L) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 15-05-15 

DK Raman 
(MR-06772N) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 01-06-15 

PS Bedi 
(MR-06773W) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 02-06-15 

P Rajauria 
(MR-06778P) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 04-06-15 

A Chopra 
(MR-0678 IP) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 05-06-15 

U Nandakumar 
(MR-06791Y) 

- 

04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 06-06-15 

Atul Goel 
(MR-06794M) 


04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 07-06-15 

Prakash Jyoti 
(MR-06795P) 

- 

04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 10-06-15 

S Manoj 
(MR-06801X) 


15-03-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 29-06-15 

K Sethi 
(MR-07509P) 


22-03-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 01-07-15 

CL Sharma 
(MR-07958K) 

" 

30-03-16, with notional seniority without effect on pay and pension 
from 02-07-15 


Lt Col To Col (Time Scale) 


MR-06845P 

LT COL 

SANIAY SHIVPURI 

09 JUL 2016 

MR-06340Y 

LT COL 

SANIEEV KUMAR 

24 IUL 2016 

MR-06940F 

LT COL 

ALP ANA IAIN 

24 IUL 2016 

MR-0722 IP 

LT COL 

PAR VAT KUMAR DAS 

04 AUG 2016 


Wg Cdr To Gp Capt (Time Scale) 


MR-06405F (AF-20948-T) 

WG CDR 

SUJATA DATTA 

12 MAY 2016 

MR-06228M (AF-23156-G) 

WG CDR 

ARTI TREHAN 

12 DEC 2015 

MR-06712Y (AF-21378-A) 

WG CDR 

KAVITA G BHATNAGAR 

12 DEC 2015 


B SRIDHAR 
Brig 

Dy DGAFMS (HR) 


No. 24, dated 23 rd December 2016—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS 
officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:- 


(PERMANENT COMMISSION) 
REGULAR ARMY 
Capt To Maj 


Rank 

Name 

Pers No. 

Date of Promotion 

MAIOR 

PRATIBHA SINGH 

NR21869W 

10.02.2016 

MAIOR 

INDU GEORGE 

NR21589H 

22.09.2014 
168 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


Lt To Capt 


Rank & Name 

Pers No. 

Date of Promotion 

CAPT POONAM KARJEE 

NR 23007W 

01.03.2016 

CAPT ENGLESH KUMARI 

NR 23008Y 

01.03.2016 

CAPT KRIPA S VISWANATH 

NR 23009F 

01.03.2016 

CAPT KARUNA VK 

NR 23010W 

01.03.2016 

CAPT KUSUM 

NR 23011Y 

01.03.2016 

CAPT RESHMA VIJAY 

NR 23012F 

01.03.2016 

CAPT SANYA KS 

NR23013K 

01.03.2016 

CAPT DIANA PRIYA TAMANG 

NR 23014M 

01.03.2016 

CAPT MANJU CHOUDHARY 

NR 23015P 

01.03.2016 

CAPT SAPNA KUMARI 

NR 23016X 

01.03.2016 

CAPT SARANYA S NAIR 

NR 23017A 

01.03.2016 

CAPT POOJA SHAKY A 

NR 23018H 

01.03.2016 

CAPT ANITHA RANI SAHU 

NR 23019L 

01.03.2016 

CAPT SOUMYA VS 

NR 23020A 

01.03.2016 

CAPT ASWATHY G MENON 

NR 23021H 

01.03.2016 

CAPT SADHNA CHOWDHARY 

NR 23022L 

01.03.2016 

CAPT SUPRIYA E 

NR 23023N 

01.03.2016 

CAPT RESHMA R KUMAR 

NR 23024W 

01.03.2016 

CAPT AMINA S NAZ 

NR 23025Y 

01.03.2016 

CAPT NISHA KUMARI 

NR 23026F 

01.03.2016 

CAPT DEVISREE KG 

NR 23027K 

01.03.2016 

CAPT MUMTAZ RAHIM VK 

NR 23028M 

01.03.2016 

CAPT SNEH SHARMA 

NR 23029P 

01.03.2016 

CAPT JAIMOL JOSE 

NR 23030K 

01.03.2016 

CAPT PREETI SINGH CHAUHAN 

NR 23031M 

01.03.2016 

CAPT SHREYA SUBBA 

NR 23032P 

01.03.2016 

CAPT YOGESH KUMARI 

NR 23033X 

01.03.2016 

CAPT MAHIMA ANNA ACHANKUNJU 

NR 23034A 

01.03.2016 

CAPT UMA DEVI 

NR 23035H 

01.03.2016 

CAPT GUNJAN UPADHYAY 

NR 23036L 

01.03.2016 

CAPT VAISHALI MALHOTRA 

NR 23037N 

01.03.2016 

CAPT RITU SUSAN MATHEW 

NR 23038W 

01.03.2016 

CAPT AMRITA KUSHWAHA 

NR 23039Y 

01.03.2016 

CAPT JIJI VIJAY AN 

NR 23040N 

01.03.2016 

CAPT CHANCHAL 

NR23041W 

01.03.2016 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


169 


Rank & Name 

Pers No. 

Date of Promotion 

CAPT SANYA SINGH 

NR 23042Y 

01.03.2016 

CAPT KAMIA 

NR 23043F 

01.03.2016 

CAPT SEEMA SINGH 

NR 23044K 

01.03.2016 

CAPT SANGEETA ROY 

NR 23045M 

01.03.2016 

CAPT NEELAM TIWARI 

NR 23046P 

01.03.2016 

CAPT MANDEEP KAUR 

NR 23047X 

01.03.2016 

CAPT PUS HP A NODIYAL 

NR 23048A 

01.03.2016 

CAPT SANDEEP KAUR 

NR 23049H 

01.03.2016 

CAPT MANJU S 

NR 23050X 

01.03.2016 

CAPT REENA 

NR 23051A 

01.03.2016 

CAPT DEBOLINA SINGH 

NR 23052H 

01.03.2016 

CAPT SMITA RANI DASH 

NR 23053L 

01.03.2016 

CAPT SHIVA SOLANKI 

NR 23054N 

01.03.2016 

CAPT DEEPTI YADAV 

NR 23055W 

01.03.2016 

CAPT VANDANA 

NR 23056Y 

01.03.2016 

CAPT ELIZEBETH DALIA CT 

NR 23057F 

01.03.2016 

CAPT ARUNDEEP KAUR 

NR 23058K 

01.03.2016 

CAPT SREE REKHA R NAIR 

NR 23059M 

01.03.2016 

CAPT CHRISTINA MERIN JOHN 

NR 23060F 

01.03.2016 

CAPT MONIA MAMODIA 

NR 23061K 

01.03.2016 

CAPT SHILPA S PILLAI 

NR 23062M 

01.03.2016 

CAPT RACHITA KUMARI 

NR 23063P 

01.03.2016 

CAPT SHARMA SHANMUGHAN 

NR 23064X 

01.03.2016 

CAPT RITA RANI 

NR 23065A 

01.03.2016 

CAPT SWATI 

NR 23066H 

01.03.2016 

CAPT BASUNDHARA GURUNG 

NR 23067L 

01.03.2016 

CAPT MANILA SUBBA 

NR 23068N 

01.03.2016 

CAPT DIVYA SUNNY MARTINA 

NR 23069W 

01.03.2016 

CAPT RENU SHARMA 

NR 23070L 

01.03.2016 

CAPT SHEELA KUMARI 

NR 23071N 

01.03.2016 

CAPT CHEDEN BHUTIA 

NR 23072W 

01.03.2016 

CAPT ANISHA MARIAM VARGHESE 

NR 23073Y 

01.03.2016 

CAPT NEELAM KUMARI 

NR 23074F 

01.03.2016 

CAPT RESHMI R 

NR 23075K 

01.03.2016 

170 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


SHORT SERVICE COMMISSION 


The President is pleased to make the following promotion in respect of following MNS officer with effect from the 
date mentioned against the each name:- 


Lt To Capt 


Rank & Name 

Pers No. 

Date of Promotion 

CAPT BABITA 

NS 23077P 

01.03.2016 

CAPT RICHA KUMARI MISHRA 

NS 23078X 

01.03.2016 

CAPT ANILA L 

NS 23079A 

01.03.2016 

CAPT MINGMA LHAMU SHERPA 

NS 23080P 

01.03.2016 

CAPT NISHA NAGARKOTI 

NS 2308IX 

01.03.2016 

CAPT RASHIDA BEGAM 

NS 23082A 

01.03.2016 

CAPT SNEHLATA 

NS 23083H 

01.03.2016 

CAPT PARVATHY P 

NS 23084L 

01.03.2016 

CAPT AYEKPAM ANGELLA DEVI 

NS 23085N 

01.03.2016 

CAPT RENU 

NS 23086W 

01.03.2016 

CAPT SOURAVIROY 

NS 23087Y 

01.03.2016 

CAPT SANDHYA KUMARI 

NS 23088F 

01.03.2016 

CAPT SONI 

NS 23089K 

01.03.2016 

CAPT PADMA J 

NS 23090Y 

01.03.2016 

CAPT SANYOGITA KUMARI 

NS 2309IF 

01.03.2016 

CAPT NISSY P SUNNY 

NS 23092K 

01.03.2016 

CAPT A L LUCKSHMY 

NS 23093M 

01.03.2016 

CAPT SHATJ.Y 

NS 23094P 

01.03.2016 

CAPT SMRITI SETHI 

NS 23095X 

01.03.2016 

CAPT SUJATA SINGH 

NS 23096A 

01.03.2016 

CAPT ARPITA SARKAR 

NS 23097H 

01.03.2016 

CAPT SALONI PAL 

NS 23098L 

01.03.2016 

CAPT SRUTHI S KUMAR 

NS 23099N 

01.03.2016 

CAPT ARUNIMA LALA 

NS 23100X 

01.03.2016 

CAPT SWETA DUBEY 

NS 23101A 

01.03.2016 

CAPT HEENA KUMARI 

NS 23102H 

01.03.2016 

CAPT DEEPIKA BISHT 

NS 23103L 

01.03.2016 

CAPT SHEIK AASMA 

NS 23104N 

01.03.2016 

CAPT SHINU T JAMES 

NS 23105W 

01.03.2016 

CAPT SMITHA K V 

NS 23106Y 

01.03.2016 

CAPT AISHWARIA MOHANAN 

NS 23107F 

01.03.2016 

CAPT VIBHA KUMARI 

NS 23108K 

01.03.2016 

CAPT NITHA C 

NS 23109M 

01.03.2016 

CAPT SUSHMITA GHOSH 

NS 23110F 

01.03.2016 

CAPT ANJU YADAV 

NS 2311 IK 

01.03.2016 
Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, IANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


171 


Rank & Name 

Pers No. 

Date of Promotion 

CAPT GOPIKA KRISHNA 

NS 23112M 

01.03.2016 

CAPT SHAMLY KAROL 

NS 23113P 

01.03.2016 

CAPT RASHMI BISHT 

NS 23114X 

01.03.2016 

CAPT YAIPHARENBI YENDREMBAM 

NS 23115A 

01.03.2016 

CAPT SAPNA LAL 

NS 23116H 

01.03.2016 

CAPT KUKKU SALIM K 

NS 23117L 

01.03.2016 

CAPT DRISHYA S 

NS 23118N 

01.03.2016 

CAPT SHRADHA SINGH 

NS 23119W 

01.03.2016 

CAPTI NANCY 

NS 23120L 

01.03.2016 

CAPT ANJU SINGH 

NS 23121N 

01.03.2016 

CAPT ARATHI K S 

NS 23122W 

01.03.2016 


SUSHILA SHAHI 
Maj Gen 
Addl DGMNS 


DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION 

No. 25, dated 26 th December 2016—The President is pleased to make the following promotion 

Sh. Amit Kumar Singh to be Sr. Admin Officer - I, Gp 'A’ (Gazetted) on probation for One year in DRDO with 
effect from 03.03.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 6600/- . 

Sh. B Venkata Ramana to be Stores Officer, Gp ‘B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect 
from 01.01.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 - 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-. 

Sh. I Deepak Kumar to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A’ (Gazetted) on probation for Two years in DRDO with 
effect from 01.01.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. G R Chandrashekar to be Chief Admin Officer, Gp ‘A' (Gazetted) in DRDO with effect from 23.05.2016 (F/N) 
in the Pay Band 3 of Rs. 15600 - 39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 7600/-. 

Sh. Gopal P Chawda to be Sr. Accounts Officer - II, Gp ‘A’ (Gazetted) on probation for Two years in DRDO with 
effect from 01.01.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. Rajendra Prashad Mishra to be Asstt. Director (OL), Gp ‘A’ (Gazetted) in DRDO with effect from24.06.2013 (F/N) 
in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. Suresh Kumar Ahuja to be Sr.Stores Officer - II, Gp ‘A’ (Gazetted) on probation for Two years in DRDO 
with effect from 01.03.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. V Shekar to be Sr. Stores Officer - II, Gp ‘A’ (Gazetted) on probation for Two years in DRDO with effect 
from 01.01.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- . 

Sh. G Narasimha to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 
04.08.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 - 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-. 

Smt. Vanaja Ilandasan to be Sr. Private Secretary, Gp ‘B’ (Gazetted) in DRDO with effect from 01.08.2016 (F/N) 
in the Pay Band 2 of Rs. 9300 - 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4800/-. 

Sh. G Dayakar Rao to be Stores Officer, Gp ' B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 
16.03.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 - 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-. 

Sh. K Ravi Kumar to be Stores Officer, Gp ‘B’ (Gazetted) on probation for Two years in DRDO with effect from 
27.07.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/- . 

Smt. G Deva Kumari to be Sr. Private Secretary, Gp ‘B’ (Gazetted) in DRDO with effect from 01.07.2016 (F/N) 
in the Pay Band 2 of Rs. 9300 - 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4800/-. 

172 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


[Part I— Sec. 4 


Sh. D Anjaneyulu to be Stores Officer, Gp ‘B’ (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 
18.08.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/- . 

Sh. K V Narayana Rao to be Joint Director (Admin), Gp ‘A’ (Gazetted) in DRDO with effect from 09.11.2016 
(F/N) in the Pay Band 4 of Rs. 37400-67000 (PB4) and Grade Pay Rs. 8700/- . 


The President is pleased to make the following promotions (Gp ‘B') to the under mentioned individuals for the Post 
and Date shown against their names:- 


Name 

Post of 
promotion 

Estt/Lab 

Date of 
joining 

Pay band and grade 
pay 

Smt. Radha V Borawake 

AO 

MSC, Pune 

01.04.13 

PB-2, GP-4600 

Smt. Urgain Chorol 

SPS 

DIHAR, Leh 

17.12.15 

PB-2, GP-4800 

Smt. HR Uma Devi 

SPS 

ADE, Bangalore 

31.12.15 

PB-2, GP-4800 

Smt. BS Waghmare 

PS 

ARDE, Pune 

01.01.16 

PB-2, GP-4600 

Smt. Meena Kumari Rana 

AO 

CCE(R&D)N,Delhi 

01.01.16 

PB-2, GP-4600 

Sh. Basanta Kr Behera 

PS 

PXE, Balasore 

19.01.16 

PB-2, GP-4600 

Smt. Anita Rana 

SPS 

DEAL, Dehradun 

20.01.16 

PB-2, GP-4800 

Smt. Vijay Arora 

SPS 

DEAL, Dehradun 

20.01.16 

PB-2, GP-4800 

Smt. Rekha Bishnoi 

PS 

INMAS, Delhi 

01.02.16 

PB-2, GP-4600 

Smt. Bhagyalakshmi Bhaskar 

AO 

CAIR, Bangalore 

01.03.16 

PB-2, GP-4600 

Ms M Jeyamani 

SPS 

CVRDE, Chennai 

10.03.16 

PB-2, GP-4800 

Smt. Shobha D Pedram 

PS 

ARDE, Pune 

15.03.16 

PB-2, GP-4600 

Sh. DB Phakatkar 

PS 

ARDE, Pune 

31.03.16 

PB-2, GP-4600 

Sh. GB Sreeramulu 

AO 

ASL, Hyderabad 

02.05.16 

PB-2, GP-4600 

Smt. N Rama Devi 

PS 

DLRL, Hyderabad 

03.05.16 

PB-2, GP-4600 

Smt P Naga Nirmala 

PS 

ANURAG, Hyderabad 

06.05.16 

PB-2, GP-4600 

Sh. P Raghu Rama Rao 

SPS 

NSTL, V’patnam 

09.05.16 

PB-2, GP-4800 

Sh. K Tyagaraj 

SPS 

NSTL, V’patnam 

01.06.16 

PB-2, GP-4800 


The President is pleased to make the following promotions (Gp ‘B') to the under mentioned individuals for the Post 
and Date shown against their names:- 


Name 

Post of 
promotion 

Estt/Lab 

Date of 
joining 

Pay band and grade 
pay 

Smt. Nagamma 

PS 

ADE, Bangalore 

31.08.15 

PB-2, GP-4600 

Smt. Rama Dube 

PS 

DGLS, DRDO HQ, N.D. 

01.01.16 

PB-2, GP-4600 

Smt. B N Kanaka 

PS 

ADE, Bangalore 

19.05.16 

PB-2, GP-4600 

Sh. Ravi Kumar 

SPS 

CAIR, Bangalore 

30.05.16 

PB-2, GP-4800 

Sh. G Bhavani Shankar 

SPS 

RCI, Hyderabad 

01.06.16 

PB-2, GP-4800 

Smt. P Usha Rani 

AO 

DMRL, Hyderabad 

01.06.16 

PB-2, GP-4600 

Smt. Lalithadwarakanath R 

AO 

GTRE, Bangalore 

01.08.16 

PB-2, GP-4600 

Sh. R Jesudass 

AO 

ADE, Bangalore 

01.08.16 

PB-2, GP-4600 

Smt. R Indra 

SPS 

CEMILAC, Bangalore 

01.08.16 

PB-2, GP-4800 

Smt. H HD’Souza 

AO 

HEMRL, Pune 

10.08.16 

PB-2, GP-4600 

Sh. N Anand Kumar 

AO 

ASL, Hyderabad 

22.08.16 

PB-2, GP-4600 

Sh. Chavan Sanjeeva Rao 

SPS 

DLRL, Hyderabad 

01.09.16 

PB-2, GP-4800 

Part I—Sec. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2017 (MAGHA 8, 1938) 


173 


Name 

Post of 
promotion 

Estt/Lab 

Date of 
joining 

Pay band and grade 
pay 

Sh. A Subba Rao 

AO 

ASL, Hyderabad 

03.10.16 

PB-2, GP-4600 

Smt. K Uma 

AO 

DMRL, Hyderabad 

27.10.16 

PB-2, GP-4600 

Miss V S Bhooma Lakshmi 

SPS 

DMRL, Hyderabad 

01.11.16 

PB-2, GP-4800 

Smt. Santosh Kumari 

AO 

TBRL, Chandigarh 

02.11.16 

PB-2, GP-4600 


RAJEEV RANJAN SINHA 
Dy Director (Pers) 


DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION 

No. 26, dated 27 th December 2016—The President is pleased to promote the following Scientists of DRDO HQ from 
their existing grade to the next higher grade in the same establishment w.e.f 20 Sep 2016 (F/N) as mentioned against each:- 


Name 

Existing Grade 

Grade to which 
Promoted 

Pay Band + Grade Pay (in Rs) 
(Pre -revised) 

Dr Hina A Gokhale 

Sc ‘G’ 

Sc TT 

Rs.67000-79000/- (HAG) 

Dr Zakwan Ahmed 

Sc ‘G’ 

Sc TT 

Rs.67000-79000/- (HAG) 


RAJEEV RANJAN 
Addl Director (Pers/DRDS-II) 


DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION 

No. 27, dated 28 th December 2016—Consequent upon attaining the age of superannuation, Ms. Kiran Chugh, 
Scientist ‘G’, Directorate of Low Intensity Conflicts, DRDO HQ has been retired from service with effect from 
30 Sep 2016 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 01 Oct 2016 (F/N). 

Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Brij Mohan, Scientist ‘G’, O/o CC R&D (TM), DRDO 
HQ has been retired from service with effect from 31 Jul 2016 (A/N) and transferred to pension establishment with effect 
from 01 Aug 2016 (F/N). 

Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Manik Mukherjee, Scientist 'H’ & Director of Futuristic 
Technology Management, DRDO HQ has been retired from service with effect from 31 Aug 2016 (A/N) and transferred to 
pension establishment with effect from 01 Sep 2016 (F/N). 

Consequent upon attaining the age of superannuation, Dr Sunil Kumar, Scientist ‘G’, Dte. of Civil Works & Estates, 
DRDO HQ has been retired from service with effect from 31 Aug 2016 (A/N) and transferred to pension establishment with 
effect from 01 Sep 2016 (F/N). 

Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Manas Kumar Mandal, Director General-Life 
Science, DRDO HQ has been retired from service with effect from 31 Oct 2016 (A/N) and transferred to pension 
establishment with effect from 01 Nov 2016 (F/N). 

RAJEEV RANJAN 
Addl. Director (DOP/DRDS-II) 


Tprrr SRI, ’TPTT TTTTTt ^57^ 3 

3TWTS ITT PM**, fevft SET 2017 

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. 
FARIDABAD AND E-PUBUSHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017 
www.dop.nic.in 


DOPGIPF—[PART I—SEC.4] 


LAZAR 

SAGAYA 

RAJ 


Digitally signed 
by LAZAR 
SAGAYA RAJ 
Date: 2017.01.28 
11:29:45 +05'30'