Skip to main content

Biblia, paa Danske, Det er, Den gantske hellige Scriftis Bøgger, igiennem seete med flid, effter den Ebræiske og Grækiske text det næste mueligt var, Oc forbedrede med ny Summarier, fuldkommeligere Concordantzer, oc korte antegnelser udi Bredden, anlangendis de mørcke Ord oc maader ad tale med efter vor allernaadigste Herris K. Christians den IIII. Christelige Befalning

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)