Skip to main content

BBC Radio Cymru

Radio i siaradwyr Cymraeg - yn adlewyrchu materion, digwyddiadau, diwylliant a diddordebau pobl Cymru.rss RSS

PART OF
Radio Archive
Radio Programs
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
BBC Radio Cymru
audio
eye 20
favorite 1
comment 0
12/08/2016 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Topics: BBC, Radio Program, Post Cyntaf
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yn
BBC Radio Cymru
audio
eye 19
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Croeso cynnes dros baned yng nghwmni Shân Cothi.
Topics: BBC, Radio Program, Bore Cothi
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xc
BBC Radio Cymru
audio
eye 15
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Ydych chi'n barod am Tommo? Digon o hwyl, chwerthin, cerddoriaeth a chystadlu.
Topics: BBC, Radio Program, Tommo
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xh
11/08/2016 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog yng nghwmni Geraint Lloyd.
Topics: BBC, Radio Program, Geraint Lloyd
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xm
Waterloo Beth sy'n debyg rhwng ofn pobl am Napoleon a'n hofnau ninnau heddiw?
Topics: BBC, Radio Program, Ddoe a Heddiw
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b0668xyr
BBC Radio Cymru
audio
eye 14
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
Topics: BBC, Radio Program, John Hardy
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9x5
BBC Radio Cymru
audio
eye 14
favorite 1
comment 0
11/08/2016 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Topics: BBC, Radio Program, Post Cyntaf
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9x7
Dathliad o awdl fuddugol Dic Jones yn Eisteddfod Genedlaethol Aberafan yn 1966.
Topics: BBC, Radio Program, Cynhaeaf Dic yr Hendre
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjwn
12/08/2016 Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos.
Topics: BBC, Radio Program, Penwythnos Geth a Ger
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nck6y
BBC Radio Cymru
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
12/08/2016 Cyfle i ymateb i bynciau'r dydd yng nghwmni Garry Owen.
Topics: BBC, Radio Program, Taro'r Post
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yv
12/08/2016 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog yng nghwmni Geraint Lloyd.
Topics: BBC, Radio Program, Geraint Lloyd
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yz
BBC Radio Cymru
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
12/08/2016 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
Topics: BBC, Radio Program, John Hardy
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yl
12/08/2016 Newyddion y dydd gyda Nia Thomas.
Topics: BBC, Radio Program, Post Prynhawn
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yx
BBC Radio Cymru
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Cyfle i ymateb i bynciau'r dydd yng nghwmni Garry Owen.
Topics: BBC, Radio Program, Taro'r Post
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xf
BBC Radio Cymru
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Straeon cyfredol o Gymru a thu hwnt, a'r gerddoriaeth orau.
Topics: BBC, Radio Program, Aled Hughes
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9x9
BBC Radio Cymru
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
Aled y cornetwr? Dod yn ganwr cornet ydi her ddiweddaraf Aled, ond dydi hi ddim yn edrych yn dda.
Topics: BBC, Radio Program, Aled Hughes
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yq
11/08/2016 Huw Stephens yn ein cyflwyno i'w fyd cerddorol rhyfeddol.
Topics: BBC, Radio Program, Byd Huw Stephens
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncdrl
Y Teddy Boy Rhys Mwyn yn edrych ar ffenomen y Teddy Boy.
Topics: BBC, Radio Program, Wastod ar y Tu Fas
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjwv
BBC Radio Cymru
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Y diweddaraf o'r byd ffermio gyda Dei Tomos.
Topics: BBC, Radio Program, Byd Amaeth
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4s2
BBC Radio Cymru
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
Llwyfen Grin Siw Hughes yn darllen un o straeon byrion Gwobr Stori Fer Taliesin a BBC Radio Cymru 2015.
Topics: BBC, Radio Program, Stori Fer
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07n8m20
Y Llydawyr a Chymru Aled Eurig gyda hanes y Cymry a roddodd loches i Natsïaid ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.
Topics: BBC, Radio Program, Dryllio'r Delwau
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjwq
BBC Radio Cymru
audio
eye 10
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Sylw i bob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed gydag Ian Gill yn sedd Dylan Jones.
Topics: BBC, Radio Program, Ar y Marc
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4s6
BBC Radio Cymru
audio
eye 10
favorite 1
comment 0
12/08/2016 Croeso cynnes dros baned yng nghwmni Shân Cothi.
Topics: BBC, Radio Program, Bore Cothi
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9ys
12/08/2016 Gweler BBC Radio 5 live.
Topics: BBC, Radio Program, Gweler BBC Radio 5 live
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yj
BBC Radio Cymru
audio
eye 9
favorite 0
comment 0
12/08/2016 Dechreuwch eich penwythnos gyda Tudur yn cyflwyno p'nawn o hwyl a cherddoriaeth wych.
Topics: BBC, Radio Program, Tudur Owen
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjws
Bwganod Cefn Gwald Bwganod cefn gwald fydd yn cael y sylw, o fwystfil Loch Ness i Bwgan y Bont.
Topics: BBC, Radio Program, Caryl Parry Jones
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b070hvq4
11/08/2016 Newyddion y dydd gyda Dewi Llwyd.
Topics: BBC, Radio Program, Post Prynhawn
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xk
Cyfres 2 Mari Lovgreen yn dewis chwe chân i'w chwarae yn ei hangladd ei hun.
Topics: BBC, Radio Program, Er Cof a Chadw
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjwx
13/08/2016 Gweler BBC Radio 5 live.
Topics: BBC, Radio Program, Gweler BBC Radio 5 live
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07n7gkc
07/08/2016 Môr o ganu mawl o gymanfa Capel Bethania, Aberteifi, gyda Carol Davies.
Topics: BBC, Radio Program, Caniadaeth y Cysegr
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07n8m26
JO Roberts, Rhan 2 Ail ran sgwrs Beti George gyda'r actor J O Roberts yn 2001.
Topics: BBC, Radio Program, Beti a'i Phobol
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncdrj
BBC Radio Cymru
audio
eye 7
favorite 0
comment 0
Elin Fflur yn cyflwyno Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant gydag Elin Fflur yn sedd Ifan Evans.
Topics: BBC, Radio Program, Ifan Evans
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4sb
BBC Radio Cymru
audio
eye 7
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Hwyl, chwerthin, tynnu coes a cherddoriaeth wych yng nghwmni'r digrifwr, Tudur Owen.
Topics: BBC, Radio Program, Tudur Owen
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4s8
BBC Radio Cymru
audio
eye 7
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Chwaraeon y pnawn, gan gynnwys y diweddaraf o'r Gemau Olympaidd yn Rio.
Topics: BBC, Radio Program, Camp Lawn
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07p0mvr
BBC Radio Cymru
audio
eye 7
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Nos Sadwrn gyda Wil Morgan â'ch ceisiadau.
Topics: BBC, Radio Program, Wil Morgan
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx5g7
13/08/2016 Gerallt Pennant a'i westeion yn nhafarn yr Eagles, Llanuwchllyn.
Topics: BBC, Radio Program, Galwad Cynnar
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07p0mvp
13/08/2016 Cymysgedd o'r hen ffefrynnau a'r gerddoriaeth ddiweddara - mae'n siŵr o blesio.
Topics: BBC, Radio Program, Marc Griffiths
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx5g5
13/08/2016 Y newyddion diweddaraf o Gymru a'r byd.
Topics: BBC, Radio Program, Post Cyntaf
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4s4